Bieg jubileuszowy

Stadion… To miejsce, które od zarania budzi emocje. Strzał! Jak pantera  gnam przed siebie. Chwilę bez tlenu się  obywam, sekundy mnie od mety dzielą.

      Stadion… Przebiegło lat  osiemdziesiąt w  jakimś mistrzowskim  maratonie  w dniu 29 października  2015r. inne dzieci mkną po bieżni.

      Oczy sportowców  płoną ogniem, sport  na nich też wyciśnie piętno. Gdy na to patrzę, na ich walkę i moje oko ogniem płonie.

.
.
.

W walce podczas Biegu Jubileuszowego  o Puchar Dyrektora Szkoły

z okazji 80-lecia placówki :

I m      Tobiasz Gadecki zkl.1e

II m      Antoni    Sochoń  z kl. 1h

III m      Bartosz   Pradela  z kl. 1g

 

 

.
.
.

I m       Jakub       Puzoń     z kl. 2d

II m        Bartosz  Smol      z kl. 2f

III m      Krzysztof  Drynda  z kl. 2a

.
.

I m         Jacek        Kandzia  z kz kl. 3cl. 3c

II m       Jagoda     Bochenek  z kl. 3c

III m      Lena         Kosowicka  z kl. 3b

.

I m     Jakub       Knejski    z kl. 4d

II m    Bartosz         Radecki  z kl. 4d

III m   Emila        Małachowska  z kl. 4d

.
.

I m       Weronika   Gałeczka  z kl. 5a

II m      Natalia       Cebulska  z kl. 5c

III m  Maciej  Kacprzak   z kl. 5a

.

I m        Jakub Kierzek z kl. 6d

II m      Przemysław Migoń z kl. 6d

III m      Martyna Pluta   z kl. 6d

       Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali dyplomy pamiątkowe z rąk p. dyrektor  Bożeny Wręczyckiej oraz pań w-ce dyrektorek, które za I miejsce wręczały puchary, zaś za  II i III miejsce medale.

 

.

Wszystkim gratulujemy dobiegnięcia do mety.