Jubileusz 80-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu

      Jubileusz 80-lecia szkoły skłania do refleksji nad zmiennością losu oraz dorobkiem naszych poprzedników. Jest okazją do zadumy nad nieustającym upływem czasu i tym, co jednocześnie w nas niezmienne. Nasza Jedynka to miejsce, które dla wielu pokoleń stało się bardzo ważne. To tutaj rodziły się pierwsze pasje, odkrywano swoje talenty, zawiązywano przyjaźnie.

     Pierwszy zapis w „Kronice szkolnej”, stanowiącej własność Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu, dokonany został w języku niemieckim przez nauczyciela Ryszarda Puffa w dniu 14 sierpnia 1893r., kiedy Śląsk znajdował się pod zaborem pruskim. Uczniowie pochodzący w większości z polskich rodzin niechętnie uczyli się w narzuconym im języku niemieckim. Lekcje odbywały się w tzw. budynku czerwonym, który służył niemieckiemu szkolnictwu do roku 1922.

     W roku szkolnym 1922/23 uczniowie po raz pierwszy rozpoczęli naukę w języku polskim. Placówka skupiała 8- klasową szkołę liczącą 595 uczniów oraz 2- klasową niemiecką szkołę mniejszościową liczącą 270 uczniów. W latach dwudziestych nauka odbywała się na trzy zmiany i trwała do godziny 20. Budowa nowego gmachu szkoły z inicjatywy ówczesnego kierownika Jakuba Bazarnika trwała od 1 lipca 1931r. do wiosny 1935r.

   19 sierpnia 1935r. z dotychczasowej 8-klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Lublińcu powstały dwie szkoły: Publiczna Szkoła Powszechna nr 2 mieszcząca się starym w budynku tzw. czerwonym oraz Publiczna Szkoła Powszechna nr 1 z siedzibą nowym gmachu szkolnym. Dlatego właśnie rok 2015 obchodzimy, jako rok Jubileuszu 80-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu.

      Długoletnia, bogata tradycja i ciągłe starania o rozwój placówki sprawiły, że w dzisiejszych czasach postrzegana jest ona, jako szkoła nowoczesna i wyróżniająca się w środowisku. Liczne certyfikaty i wyróżnienia są tego potwierdzeniem: Szkoła z Klasą, Nauczyciel z Klasą, Uczniowie z Klasą, Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie, Szkoła bez Przemocy, Szkoła Przyjazna dla Sześciolatka, Trzymaj Formę, Bezpieczna Szkoła, Przyjazna Szkoła Dziecka Chorego na Cukrzycę, Bezpieczna Szkoła, Szkoła Gotowa na TIK, Solidarna Szkoła, Szkoła wolna od uzależnień i agresji.

      Na terenie placówki działają: ZHP, Klub Historyczny, Koło Krajoznawcze, Szkolny Klub Wolontariusza oraz Szkolny Klub Europejski.

Współczesna Szkoła Podstawowa nr 1 liczy 781 uczniów uczących się w 32 oddziałach. Grono pedagogiczne stanowi 63 nauczycieli. Ponadto zatrudnionych jest 18 pracowników administracji i obsługi. Każdy wie, co w szkole najważniejsze – wszechstronny rozwój ucznia, bezpieczeństwo i zdrowy styl życia.                                 

.
.

 

W ramach obchodów Jubileuszowych podjęto w szkole wiele działań. 14 października miał miejsce występ akrobatyczny uczniów, podczas którego pani Dyrektor Bożena Wręczycka została wyróżniona przez Ministra Edukacji Narodowej Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Nagrodę wręczyła obecna na pokazie Wiceminister Finansów pani Izabela Leszczyna.

 15 października społeczność szkolna uczestniczyła w mszy świętej odprawionej w Parafii pw. Krzyża Świętego w Lublińcu. Kazanie wygłosił absolwent naszej szkoły ksiądz Sebastian Bensz.

 

.

 

.

 

.
.
.

 

Główne uroczystości przypadały na 16 października.  Uświetnili je swą obecnością zaproszeni goście: przedstawiciele władz miasta i powiatu lublinieckiego, dyrektorzy placówek oświatowych i instytucji działających na terenie miasta i powiatu, proboszczowie parafii lublinieckich oraz emerytowani nauczyciele. Podczas jubileuszowej akademii, w której przypominano historię szkoły, uczniowie zaprezentowali swoje talenty muzyczne, taneczne, aktorskie i gimnastyczne. Dużą atrakcją i jednocześnie niespodzianką, okazał się występ naszego absolwenta Marcina Kopycioka, zwycięzcy prestiżowego konkursu gitarowego "Solo Życia".

.
.
.

 

.
.

 

Piątkowym obchodom Jubileuszu towarzyszyła również impreza sportowa pod hasłem Sztafeta Pokoleń. Bieg odbył się na nowo wybudowanym i niedawno oddanym do użytku boisku sportowym ze specjalną nowoczesną bieżnią.

.
.
.

 

 

.

 

 

.

Wieczorne spotkanie absolwentów rozpoczęło się występem zespołu Poszedłem na Dziób. Szkoła była dostępna dla wszystkich odwiedzających. Można było zwiedzać sale lekcyjne, wspominając dawne czasy i porównując zmiany, jakie zaszły w ich wyglądzie. Warto podkreślić, że często dorosłym już absolwentom towarzyszyły ich dzieci, dziś uczniowie naszej Jedynki. Ta pokoleniowość to cecha wieloletniej tradycji szkoły, w której uczyli się dziadkowie, rodzice i dzieci.  

.

 

Z okazji Jubileuszu 80 –lecia zespół redakcyjny nauczycieli opracował publikację monograficzną obejmującą w swej treści działalność placówki w latach 2005-2015. Jest ona kontynuacją „ Szkicu monograficznego” wydanego w ramach obchodów 70- lecia szkoły w roku 2005. Mottem opracowania stały się słowa wypowiedziane przez poetę Józefa Lompę:

„ Czas ucieka, zmienia i niszczy wszystko…

Dla potomnych pozostanie to, co piórem utrwalone.”

S.Kansy