Efekty działań - Doradztwo zawodowe

Przejdź do treści

Menu główne:

Efekty działań

EFEKTY działań w zakresie doradztwa zawodowego:
Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:
 • Potrafi dokonać adekwatnej samooceny.
 • Rozpoznać mocne i słabe strony.
 • Wymienić zdolności, zainteresowania i umiejętności.
 • Racjonalnie planować ścieżkę edukacyjno – zawodową.
 • Dostosować się do zmian.
 • Analizować źródła informacji edukacyjno – zawodowej.
 • Potrafi wybrać szkołę ponadpodstawową zgodną z jego zainteresowaniami.
 • Współpracować w zespole.
 • Sporządzać CV  i list motywacyjny.
 • Skutecznie się zaprezentować.
 • Zachować się asertywnie.
 • Dopasować kompetencje do zawodu.
 • Sprawnie się komunikować.
 • Przewidzieć skutki działań.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego