„ W życiorysach lata dziecięce są górami,

z których rzeka bierze swój początek, rozpęd i kierunek.

Jak śmiemy je lekceważyć?”

J. Korczak

 

II Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

w Lublińcu

W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 1 z inicjatywy nauczycielek j. polskiego Anety Lach i Sylwii Kansy  po raz drugi włączyła się w akcję europejską organizowaną w  naszym kraju przez Polskie Towarzystwo Dysleksji- Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji.

W dniach od 3 do 7 października 2011r.  poświecono wiele działań mających na celu przybliżenie problemu specyficznych trudności w nauce uczniom, nauczycielom i rodzicom.

Uczniowie naszej szkoły, borykający się z wspomnianymi trudnościami w nauce, pracują na materiałach ćwiczeniowych opracowanych w ramach Programu Edukacyjno-Terapeutycznego ORTOGRAFFITI, który stanowi kompleksowy system pomocy dla uczniów ze stwierdzoną dysleksją i tych znajdujących się w grupie ryzyka dysleksji. Dzięki pracy na wspomnianych materiałach uczniowie  podnoszą poziom poprawności ortograficznej i graficznej pisma, doskonalą technikę czytania i rozumienia czytanego tekstu, rozbudowują zasób słownictwa czynnego i biernego, wzmacniają swoją motywację  do pracy i podnoszą samoocenę.

 

 

Zorganizowano konkursy dla uczniów  z trudnościami dyslektycznymi, którzy  systematycznie pracując osiągają sukcesy na miarę swoich możliwości, co potwierdza misję szkoły: „ Każdy uczeń ma prawo do sukcesu”. Konkursy kierowane były do uczniów szkół podstawowych powiatu lublinieckiego.

 

II Miejski Konkurs Ortograficzny dla Uczniów Dyslektycznych „Ortograficzna corrida”

 

Mistrz – Cyprian Wiciński SP1 Lubliniec

Wicemistrz-Dominik Nowiński SP1 Lubliniec

Wyróżnienie- Maciej Koloch SP3 Lubliniec

Wyróżnienie- Aleksandra Nowińska SP1 Lubliniec

 

 

 

II Miejski Konkurs Plastyczny dla Uczniów Dyslektycznych na ilustrację do wybranej zasady ortograficznej

 

I miejsce-Jessica Cholewa, Michał Wieczorek SP Pawonków

II miejsc-Klaudiusz Grams SP1 Lubliniec

Szkolny Konkurs na Logo Terenowego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Lublińcu ( wykorzystanie techniki komputerowej)

 

I miejsce- Aleksandra Suszka          

 

Wyróżnienie-Paweł Borszcz             

 

 

Wyróżnienie-Aleksandra Malcher            

 

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na miarę swoich możliwości!

 

Kierując się myślą, iż wiedzy o dysleksji potrzebują przede wszystkim rodzice, zorganizowano spotkanie podczas którego zostały zaprezentowane dwie prezentacje multimedialne: „ Uczeń z dysleksją w szkole i w domu”- Sylwia Kansy i „ Dzień powszedni dziecka dyslektycznego”- Aneta Lach. Rodzice mieli możliwość wyrażenia swoich refleksji, opinii na powyższy temat oraz sformułowania wniosków do dalszej współpracy na płaszczyźnie szkoła – dom, gdzie najważniejszym spoiwem jest właśnie uczeń. Na spotkaniu była obecna również  p. Anna Kopyciok, psycholog szkolny i przedstawiciel  PPP–P w Lublińcu, która przedstawiła normy prawne w zakresie tematyki dysleksji, podkreśliła ważność roli rodzica w tej kwestii i udzieliła praktycznych wskazówek dotyczących  współpracy rodziców z poradnią oraz pani pedagog Małgorzata Siluk, która mówiła o wielospecjalistycznej diagnozie dysleksji rozwojowej.

Inicjatywa podjęcia tematyki dysleksji w szkole spotkała się z dużym entuzjazmem ze strony rodziców, którym najbliższe jest właśnie dobro dziecka i jego szkolna kariera. Wszystkim obecnym na spotkaniu serdecznie dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia do współpracy.

Owocem dotychczasowych działań podejmujących tematykę specyficznych trudności w nauce, jakimi jest m.in. dysleksja rozwojowa, jest utworzenie Terenowego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Lublińcu z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 1. Komórka ta zrzeszając nauczycieli i uczniów rodziców dyslektycznych będzie kontynuować dotychczasowe działania i podejmować wiele nowych inicjatyw, mających na celu podwyższania świadomości tego zagadnienie zarówno wśród nauczycieli, rodziców, jak i samych uczniów. Po to by, jak pisze J. Jastrząb (sławna osoba z dysleksją i jednocześnie specjalista w tej dziedzinie) lata spędzone w szkole były: „(…) czasem radosnego dzieciństwa i bezpiecznego dojrzewania do dorosłości, a nie pasmem niekończących się utrapień i frustracji”.

Wszystkich rodziców i nauczycieli zainteresowanych powyższą tematyką zapraszamy do współpracy w ramach naszego Terenowego Oddziału.

 

S. Kansy, A. Lach

 

Powrót