Terenowy Oddział

Polskiego Towarzystwa Dysleksji

Nr 100    z  siedzibą

w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublińcu

 

Zarząd Oddziału

Przewodnicząca: mgr Sylwia Kansy

Wiceprzewodnicząca: mgr Aneta Lach

Sekretarz: mgr Barbara Wołyńska

Skarbnik: mgr Katarzyna Serafin

Członek Zarządu: mgr Grażyna Kempa

Członek Zarządu: mgr Joanna Ślusarczyk