Jezyk angielski

Język angielski w SP1
Język angielski w SP1
Przejdź do treści

Menu główne:

Rok szkolny 2020/2021

Ogólnopolska olimpiada Olimpus z języka angielskiego dla klas IV-VIII
Sesja wiosenna 2021
Serdecznie zapraszamy na olimpiadę z języka angielskiego w sesji wiosennej, która odbędzie się online  24-03-2021 r. Chętnych prosimy o zgłoszenia do nauczycieli języka angielskiego. Prosimy o wpłatę 10 zł do 8.03.2021 r. na portierni szkoły. Prosimy umieścić pieniądze w kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz klasą z dopiskiem - Olimpiada z języka angielskiego Olimpus.

I. Zasady ogólne
1. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów od klasy IV szkoły podstawowej do klasy III liceum ogólnokształcącego.
2. Olimpiada zostanie przeprowadzona w szkołach na podstawie materiałów przygotowanych przez kadrę pedagogiczną Olimpusa.
Linki do olimpiad online zostaną przesłane na adresy mailowe podane w zgłoszeniu na dwa dni robocze przed planowaną datą olimpiady.
3. Olimpiada ma zasięg ogólnopolski i będzie testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań. Do każdego pytania w teście podane zostaną 4 odpowiedzi, z których żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być poprawne. Uczeń ma także możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na dane pytanie.
4. Termin olimpiady jest następujący:

• 24-03-2021 r. - język angielski;

Godziny rozpoczęcia olimpiady nie są narzucone przez organizatora i decydują o nich nauczyciele organizujący olimpiadę.
5. W testach zawarte będą pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.
6. Do dnia 17-05-2021 r. organizator zobowiązuje się przekazać do szkół wyniki i nagrody.

II. Nagrody
1. Każdy z uczestników olimpiady przedmiotowej, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania w ramach danego przedmiotu i klasy.
2. Dla najlepszych zostały przewidziane następujące nagrody:

• Miejsce 1: Grawerowany dyplom oraz nagroda książkowa,
• Miejsce 2-5: Dyplomy laureata oraz nagrody książkowe,
• Miejsce 6-15: Dyplomy laureata,
• Miejsca od 16: Dyplomy uznania.

Honorowane są miejsca ex aequo.
3. Dodatkowo dla każdego nauczyciela współorganizującego olimpiadę zostanie wystawione stosowne zaświadczenie o przeprowadzeniu olimpiady.
4. Szkoła, z której w olimpiadach łącznie weźmie udział ponad 160 uczestników otrzyma wartościową nagrodę książkową, która wzbogaci zasoby szkolnej biblioteki.
5. Olimpus pragnie promować uczniów wykazujących zainteresowanie różnymi dziedzinami i posiadających wszechstronną wiedzę. Każdy uczestnik konkursu Olimpus, który łącznie ze wszystkich olimpiad w danej sesji zdobył 430 punktów (liceum ogólnokształcące po gimnazjum kl. II i III), 1000 punktów (szkoła podstawowa kl. IV), 1150 punktów (szkoła podstawowa kl. V i VI), 1340 punktów (liceum ogólnokształcące po szkole podstawowej kl. I i II) lub 1500 punktów (szkoła podstawowa kl. VII, VIII), otrzyma specjalne wyróżnienie w postaci dyplomu Omnibusa oraz atrakcyjną nagrodę książkową.
6. Warunkiem przystąpienia szkoły do olimpiady jest zgłoszenie minimum 8 uczestników z danej olimpiady przedmiotowej.

Zakres materiału:


Zachęcam do udziału w olimpiadzie: Magdalena Marczak szkolny koordynator konkursuWYNIKI I KONKURSU PLASTYCZNO-JĘZYKOWEGO "VALENTINE'S CARD"
Miło nam poinformować o rozstrzygnięciu I Konkursu plastyczno-językowego pt. "VALENTINE'S CARD" w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublińcu. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom konkursu.
W rywalizacji wzięli udział uczniowie w dwóch kategoriach wiekowych: IV-VI oraz VII-VIII.

Zwycięzcy zostali wytypowani przez Komisję konkursową w składzie: Joanna Borecka, Marcin Grabowski, Aleksandra Sobolewska oraz Magdalena Marczak.

W kategorii klas IV-VI:

I  miejsce: Aleksander Kaszlewicz 5b
II miejsce ex æquo: Lena Mukoid 4a, Pola Piątkowska 5b
III miejsce ex æquo: Radosław Rurański 6f, Bianka Schabowska 6f
wyróżnienie:  Maja Smela 5b

W kategorii klas VII-VIII:

I  miejsce: Klaudia Kurdasińska 8c
II miejsce ex æquo: Dominik Potter 7a
III miejsce ex æquo: Julia Schabowska 7c, Bartosz Perkowski 7c, Szymon Niesłony 7d
wyróżnienie: Natalia Jasińska 7b

Zapraszamy do oglądania prac zwycięzców oraz uczestników konkursu na naszej stronie szkoły.
Uczniowie biorący udział w konkursie wykazali się pomysłowością i oryginalnością. Komisja miała ciężki orzech do zgryzienia, ponieważ mogła wybrać i nagrodzić jedynie kilka prac. Bardzo dziękujemy za tak duże zainteresowanie konkursem pomimo pracy zdalnej i zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach.
Odbiór nagród i dyplomów odbędzie się w terminie późniejszym ze względu na sytuację epidemiologiczną, o czym poinformujemy zwycięzców konkursu.

                                                                                                                Organizatorka konkursu
Magdalena MarczakI KONKURS PLASTYCZNO-JĘZYKOWY "VALENTINE'S CARD"

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV-VIII do udziału w konkursie: Regulamin
Zachęcam wszystkich Rodziców uczniów klas 1-3 do skorzystania z materiałów do podręcznika z języka angielskiego znajdujących się pod poniższym linkiem:

Wybieramy tylko z proponowanych segmentów: Szkoła podstawowa klasy 1-3,
A następnie tytuł podręcznika, z którego obecnie uczy się dziecko.
Mamy tam możliwość pobrania nagrań do podręczników.

Klasa 4:
Materiały do podręcznika z języka angielskiego znajdują się pod poniższym linkiem:
Wybieramy tytuł podręcznika, z którego obecnie uczy się dziecko.
Mamy tam możliwość pobrania nagrań do podręczników oraz ćwiczeń.

Klasa 5-6:
Z kolei dla uczniów korzystających z serii Steps na stronie https://elt.oup.com/student/stepsplus/?cc=pl&selLanguage=pl
znajdują się dodatkowe ćwiczenia utrwalające materiał przerabiany w szkole.

Klasa 7:
Materiały do podręcznika z języka angielskiego znajdują się pod poniższym linkiem:
Wybieramy  z proponowanych segmentów: Szkoła podstawowa klasy 4-8,
A następnie tytuł podręcznika, z którego obecnie uczy się dziecko.
Mamy tam możliwość pobrania nagrań do podręczników oraz ćwiczeń.

Klasa 8:
Uczniów klas VIII zachęcamy do zapoznania się z Informatorem o Egzaminie Ósmoklasisty z języka angielskiego - https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_angielski.pdf

Rok szkolny 2019/2020

Odpowiedź z Wielkiej Brytanii

Uczniowie kl. 1A, 2A i 2B stworzyli piękne kartki z okazji Świąt Bożego Narodzenia, które wraz z życzeniami zostały wysłane do Londynu do Królowej Elżbiety II.
Minęło trochę czasu od tego wydarzenia, ale doczekaliśmy się odpowiedzi z Buckingham Palace. List z Anglii zawiera podziękowania za życzenia oraz za piękne kartki, wykonane ręcznie przez naszych uczniów.Szanowni Rodzice uczniów klas I-III!

Pod adresem www.macmillan.pl/strefa-ucznia w zakładce „Szkoła podstawowa klasy 1-3” są do pobrania materiały i poradnik dla rodziców, jak pomóc dziecku w nauce języka angielskiego. Każda część English Quest jest bardzo dobrze przygotowana – są słowniczki, informacje co robimy na lekcjach. Zachęcamy do odwiedzenia strony!

Z kolei dla uczniów starszych klas korzystających z serii Steps na stronie https://elt.oup.com/student/stepsplus/?cc=pl&selLanguage=pl znajdują się dodatkowe ćwiczenia utrwalające materiał przerabiany w szkole.

Uczniów klas VII i VIII zachęcamy do zapoznania się z Informatorem o Egzaminie Ósmoklasisty z języka angielskiego - https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_angielski.pdf

English is fun! Czyli pracujemy i bawimy się językiem angielskim :)
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego