Klub Historyczny

Przejdź do treści

Menu główne:

NASZE DZIAŁANIA W ROKU SZKOLNYM 2020 - 2021  


#SzkołaPamięta Pamiętamy i MY-uczniowie SP1

„Szkoła pamięta” – idea akcji:
Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę  pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych,  którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.  Inicjatywa jest realizowana w okresie, w którym w sposób szczególny  wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w  historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób akcja nawiązuje  do polskiej tradycji świat zadusznych.
#SzkołaPamięta
Zachęcamy do udziału w akcji  

Propozycje działań:
   -przygotowanie prac plastycznych nawiązujących do polskiej tradycji świąt zadusznych,
   -przygotowanie pracy  plastycznej upamiętniającej ważne postaci lokalnej historii,
  - opracowanie prezentacji multimedialnej, która będzie mogła być wykorzystana podczas zajęć lekcyjnych poświęconych np. jakieś rocznicy lub postaci historycznej,
  - przygotowanie w formie prezentacji mapy miejsc pamięci z najbliższej okolicy,
  - odszukanie w domu pamiątek rodzinnych (zdjęcia, przedmioty) przekazywanych z pokolenia na pokolenie i przygotowanie prezentacji na ten temat.Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Moja Solidarność- Moja Wolność”


pod honorowym patronatem:
- europoseł pani Jadwigi Wiśniewskiej
-posła pana Andrzeja Gawrona
-Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność w Częstochowie
-Komisji Zakładowych NSZZ „Solidarność” w Lublińcu
-Urzędu Miasta Lublińca
-Starostwa Powiatowego w Lublińcu
-Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach

1. Zakres tematyczny konkursu:
prace plastyczne -wykonaj plakat lub kolaż uwzględniając w nim słowo „Solidarność”
prace wykonane jako prezentacje multimedialne mają w swojej tematyce nawiązywać do wydarzeń dotyczących historii Solidarności ze szczególnym uwzględnieniem Lublińca i Ziemi Lublinieckiej oraz województwa śląskiego.

2. Warunki uczestnictwa:
przesłanie na adres organizatora metryczki  wraz z pracami  w terminie do   10.12.2020 r. (załącznik nr 1),
6. Prace muszą spełniać następujące wymagania:
a) praca plastyczna;
format A3, technika dowolna
b) prezentacja multimedialna musi:
być wykonana w programie Power Point bądź i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w wyżej wymienionych programach          (z rozszerzeniem *.ppt, *.pptx *.odp jak również jako prezentacja multimedialna           z rozszerzeniem *.pps,*.ppsx) i zostać nagrana na płytę CD lub DVD;
zawierać od 15 do 30 slajdów (czas prezentacji 10-15 min.);
zawierać stronę tytułową z danymi autora: imię i nazwisko, wiek, szkoła, imię    i nazwisko opiekuna;
zawierać informacje o wykorzystanych materiałach źródłowych.
Materiały do prezentacji dostępne są na stronie www.lubliniecki.pl oraz na fb Lubliniecki.pl

Podział nagród*:
-wyjazd do Brukseli (ok. 3 dniowy),
-1 dniowa wycieczka do Warszawy,
- atrakcyjne nagrody rzeczowe,
-nagrody  książkowe dla wszystkich uczestników.

*Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
*ze względu na stan pandemii wycieczki odbędą się w roku szkolnym 2021/2022

Więcej informacji u nauczycieli historii. Zapraszamy.XXVI Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1972–1514. Od Cedyni do Orszy”


Zadania pisemne na  etapie szkolnym:
‒wiadomości i umiejętności z zakresu historii Polski  w latach
od 1966 do 1320 określone w podstawie programowej,
‒wiedzę podstawową dotyczącą oręża polskiego w latach 1966–1320.

Etap szkolny odbędzie się 04. 11. 2020 r. (środa) o godz. 13.00.
Wszystkich chętnych uczniów zapraszam do kontaktu.BohaterOn w Twojej Szkole!

Jak co roku nasza szkoła włączyła  się w ogólnopolską akcję o tematyce historycznej, która ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Uczniowie wzięli udział w zajęciach „ Historia w Pudełku” oraz przygotowywali kartki dla Powstańca.
Akcji patronuje Instytut Pamięci Narodowej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego