Był taki czas…

Tydzień Spotkań z Armią Krajową został zorganizowany po raz drugi przez Klub Historyczny im. Armii Krajowej, który od 11 kwietnia 2011 roku działa w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublińcu.

         5 lutego 2013 r został zorganizowany II Powiatowy Konkurs Historyczny o Armii Krajowej i Polskim Państwie Podziemnym, podczas którego uczniowie powiatu lublinieckiego mieli możliwość wykazania się nie tylko wiedzą, ale również talentem plastycznym i literackim. Do konkursu w sumie przystąpiło 21 uczniów z całego rejonu. Celem konkursu było prze wszystkim:         

-zainteresowanie uczniów historią II wojny światowej.

-kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczniów szkół podstawowych.

-zachęcenie do poznawania trudnych dziejów naszej Ojczyzny.

- kształtowanie szacunku wobec dokonań żołnierzy Armii Krajowej.

-ochrona przed zapomnieniem wydarzeń i ludzi.

Patronat Honorowy nad konkursem objęli:

- p. Joachim Smyła- Starosta Powiatu Lublinieckiego

- Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej

- Stowarzyszenie Rodzina Wojskowa 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty.

 6 lutego 2013r  p. Marzena Kowalik zorganizowała warsztaty patriotyczne, podczas których młodzież uczyła się m.in. piosenek powstańczych. Dopełnieniem zajęć była projekcja filmu dla miłośników historii pt. „Akcja pod Arsenałem”.

 7 lutego 2013 roku w uczniowie klasy 6b wraz z opiekunami, p. Marzeną Kowalik i p. Dorotą Opałka odwiedzi Salę Tradycji Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu. Zespoły bojowe JWK dziedziczą tradycje szeregu oddziałów w tym również oddziałów Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej Batalionów AK „Zośka” i „Parasol”, którymi zajmuje się także Klub Historyczny.

        Kustosz Sali Tradycji zaprezentował historię jednostki oraz ciekawostki z nią związane. Przedstawił zdjęcia i pamiątki, które przypominają dzieje dawnej chwały polskiego oręża, a także te bardziej współczesne wydarzenia, które są wciąż żywe w pamięci starszych żołnierzy jednostki.

       Po zwiedzeniu Sali Tradycji JWK w Lublińcu i złożeniu wpisów w Księdze Pamiątkowej uczniowie zakończyli swoją wizytę.

           W duchu odpowiedzialności za przekazywanie polskiej historii, 8 lutego 2013 roku odbył się „Wieczór wspomnień ”.  Zebrali się na nim uczestnicy tragicznych wojennych wydarzeń, aby przekazać młodszym świadectwo miłości do Ojczyzny.

         Spotkanie miało wyjątkowy, wręcz rodzinny charakter. Wszyscy siedzieli wokół ogniska, w tle słychać było cichutko pieśni powstańcze a dookoła migotały palące się świeczki. Można było zjeść ciastko, wypić herbatę lub kawę. Wprowadzeniem do wspomnień była prezentacja multimedialna poświęcona Józefowi Karpemu ps. Tadeusz, który założył pierwszy oddział partyzancki AK na ziemi lubliniecko-tarnogórskiej.

    Grupa uczniów zaprezentowała montaż słowno-muzyczny, który przepełniony był pięknymi patriotycznymi wierszami i piosenkami. Po takim wzruszającym wprowadzeniu nadszedł czas na wspomnienia.

      Jako pierwsza wystąpiła pani Bronisława Smolarek z Opola. Była kilkunastoletnią dziewczyną, gdy do Lublińca wtargnęli Niemcy. Pani Bronisława opowiadała o swoich doświadczeniach rodzinnych, o tym jak znalazła na strychu ukryte pistolety i jak się wtedy bardzo bała. Pan Józef Kabuś wspominał swojego ojca Edwarda ps.”Ptak”, który był partyzantem i brał czynny udział w walkach z niemieckim okupantem.

     Natomiast pan Edward Karpe opowiadał o swoich doświadczeniach związanych z losem swojego ojca „Tadeusza”, który musiał wraz z innymi partyzantami ukrywać się w lasach. Zwrócił także uwagę na tragiczny los żołnierzy AK, którzy byli prześladowani przez NKWD już po zakończeniu wojny.

  Jako ostatni wystąpił pan Zygmunt Bagiński, który przedstawił nam wstrząsającą historię o aresztowaniu ojca przez NKWD w czerwcu 1940 r. Na oczach pana Zygmunta, jego brata i matki NKWD-dowcy wyprowadzili ojca i wywieźli razem z innymi mężczyznami. Część aresztowanych mężczyzn trafiła do armii gen. Andersa, 4 z 35 wróciło do wioski-Makowskie. Dopiero w 2006 roku udało się ustalić, że ojciec p. Bagińskiego został wywieziony do Uchty (obecnie Republika Komi) i tam zmarł. Ta opowieść w wielu oczach wzbudziła łzy wzruszenia.

Nasi goście pokazali, że pomimo trudów życia nie wolno się nigdy poddawać, trzeba mieć nadzieję i wiernie służyć Ojczyźnie.

Gościem specjalnym n spotkania, który ze wzruszeniem wysłuchał wszystkich opowieści był pan dr Piotr Kurek Wiceprezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Warszawie. Podczas uroczystości p.P.Kurek wręczył p. Dorocie Opałce nauczycielce historii i prezesowi Klubu Historycznego legitymację i przyjął w szeregi członków nadzwyczajnych ŚZŻAK .

Uroczystości towarzyszyła wystawa zdjęć i dokumentów. Po wieczornicy złożono wpisy w Księdze Pamiątkowej Klubu Historycznego.

Klub Historyczny

im. Armii Krajowej