Rekrutacja do klas pierwszych w 2020r.

Z ŻYCIA SZKOŁY
Przejdź do treści

Menu główne:


TERMINY REKRUTACJI 2020/2021 do szkół podstawowych w Lublińcu

      Zarządzenie NR 18/2020 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubliniec.
Lp.


Rodzaj czynności
TerminTermin postępowania uzupełniającego
1.
Składanie zgłoszeń (dotyczy dzieci z obwodu)
2– 13 marca 2020
4 - 8 maja 2020r.
2.
Składanie wniosków (dotyczy dzieci spoza obwodu)
23 - 26 marca 2020
11 - 15 maja 2020r.
3.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 27 marca 2020
o godz. 14:00
18 maja 2020
o godz. 14:00
4.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych wraz z informacją o wolnych miejscach 30 marca 2020       
o godz. 14:00
19 maja 2020
o godz. 14:00
5.
Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
6.
Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
7.
Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
8.
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia
do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego