EKO – FRANEK

 Jesteśmy grupą miłośników przyrody. Ważne dla nas są: przestrzeganie praw zwierząt, czystość środowiska naturalnego i promowanie postaw proekologicznych. W swoich działaniach włączamy się w akcje ekologiczne zarówno o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim. Zamierzamy zwrócić uwagę, w jak szybkim tempie postępuje degradacja środowiska naturalnego, jak szybko i bezpowrotnie znikają liczne gatunki zwierząt oraz uzmysłowić jak człowiek swoimi nieodpowiedzialnymi zachowaniami powoduje niszczenie naturalnego piękna świata przyrody. Wszystkim nam bliskie jest hasło: myśl globalnie – działaj lokalnie! Zachęcamy całą społeczność szkolną do włączenia się w nasze działania!

 

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Sprzątanie świata – Polska 2021
 
W ramach tegorocznej akcji „Sprzątanie świata – Polska 2021” zrealizowaliśmy wszystkie zaplanowane działania. Były to:
1. Pogadanki w ramach lekcji do dyspozycji wychowawcy dotyczące rozumienia hasła przewodniego – „Myślę, więc nie śmiecę”.
2. Zorganizowanie Szkolnego Konkursu Ekologicznego „Z ekoFrankiem za pan brat” dla uczniów klas IV – VII zakończonego apelem z wręczeniem dyplomów. W konkursie wzięło udział 56 uczniów z 13 klas.
3. Dla uczniów klas młodszych zorganizowano konkurs na plakat dotyczący tematyki ekologicznej.
4. Uczniowie klas I – III w ramach klasowych warsztatów wykonali przedmioty użyteczne z surowców wtórnych.
5. Niektóre klasy podjęły własne działania związane z tegoroczną akcją, np. ułożenie wiersza o tematyce ekologicznej czy wykonanie tematycznej gazetki ściennej.

6. Uczniowie wielu klas wyszli w teren, aby czynnie uczestniczyć w sprzątaniu świata – najbliższej okolicy Szkoły.

 

Na skróty

Skip to content