19 września, 2022

KAMPANIA KOLEJOWE ABC II

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że Urząd Transportu Kolejowego organizuje konkurs dla klas I-VI szkół podstawowych w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC II”. Kampania jest skierowana do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz ich rodziców, nauczycieli
i wychowawców. Projekt został objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka, co stanowi wyróżnienie podkreślające wagę działań edukacyjnych prowadzonych przez Urząd Transportu Kolejowego. Kampania jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W ramach projektu prowadzone są zajęcia edukacyjne w szkołach i przedszkolach znajdujących się na terenie gmin, w których doszło do niebezpiecznych zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych czy tzw. dzikich przejściach. Poza lekcjami realizowana jest ogólnopolska kampania medialna dotycząca bezpieczeństwa na terenach kolejowych. Organizowane są także konkursy, które mają na celu zapoznanie dzieci z zasadami przekraczania przejazdów kolejowych oraz poruszania się w pobliżu torów, na dworcach i peronach.
1 września 2022 r. rozpoczął się konkurs na najlepszą pracę plastyczną dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej, prezentującą zasady bezpieczeństwa na obszarach kolejowych z wykorzystaniem głównych elementów Kampanii Kolejowe ABC II. Praca musi zawierać widoczną postać nosorożca Rogatka, logo Kampanii Kolejowe ABC II oraz sytuację pokazującą bezpieczne zachowanie na terenach kolejowych (np. na peronach, w pobliżu torów, przed przejazdem kolejowo-drogowym). W konkursie przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody zarówno dla biorących w nim udział uczniów, jak i dla uczestniczących szkół.
Dla zwycięskiego zespołu:
– profesjonalny plac do zabaw i ćwiczeń wraz z montażem dla szkoły (lub ekwiwalent w wysokości 20 000 zł na zakup innego rodzaju sprzętu, jeśli infrastruktura szkoły uniemożliwiałaby montaż),
– wyświetlenie pracy zespołu jako elementu wideomappingu podczas wydarzenia edukacyjnoinformacyjnego organizowanego przez Urząd Transportu Kolejowego,
– wyjazd na 3-dniową zieloną szkołę.
Dla pięciu wyróżnionych zespołów:
– urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu wraz z montażem dla szkoły (lub ekwiwalent w wysokości 5 000 zł na zakup innego rodzaju sprzętu, jeśli infrastruktura szkoły uniemożliwiałaby montaż).
Dla wszystkich uczestników:
– wyjątkowe opaski na rękę.
Aby wziąć udział w konkursie, należy:
1. wykonać kolorową pracę plastyczną lub makietę miasteczka Peronowo albo jego fragmentu w zespole liczącym od 3 do 30 uczniów klas I-VI z tej samej szkoły podstawowej,
2. wypełnić formularz rejestracyjny na stronie www.kolejoweabc.pl/kierunek-bezpieczeństwo,
3. dołączyć pracę plastyczną wykonaną przez zespół uczniów w formacie JPEG, JPG, PNG.

Serdecznie zachęcamy uczniów klas I-VI z Państwa placówki do wzięcia udziału w konkursie „Kierunek – Bezpieczeństwo”. Jesteśmy przekonani, że działania edukacyjne prowadzone przez Urząd Transportu Kolejowego przyczynią się do bezpiecznego i rozważnego korzystania przez dzieci i młodzież z transportu kolejowego, odpowiedzialnego poruszania się na obszarach kolejowych, zainteresują
je tematyką bezpieczeństwa na kolei oraz wypłyną na rozwój ich kreatywności.
Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. Więcej informacji na temat aktualnych działań w ramach Kampanii Kolejowe ABC II można znaleźć na stronie www.kolejoweabc.pl.
Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie www.kolejoweabc.pl/kierunekbezpieczenstwo.
                                                                                                                                                                                      Urząd Transportu Kolejowego
                                                                                                                                                                                    – organizator Kampanii Kolejowe ABC II

 

Na skróty

Skip to content