14 kwietnia 2011 r.

 

Pierwsza wizyta członków Klubu Historycznego odbyła się 14 kwietnia 2011 roku. Uczniowie wraz z opiekunem zwiedzili Izbę Pamięci Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty. Prezes Stowarzyszenia p. Marian Berbesz przybliżył nam historię pułku.

   

 

 

21 kwietnia 2011r.

 

Spotkanie kpt. Józefem Kucharskim ps.”Słupik” -przeprowadzenie wywiadu, zbieranie informacji nt. działalności „Słupika” w Armii Krajowej.

 

17 maja 2011r.

Spotkanie w Izbie Pamięci w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lublińcu. Dzięki tej wizycie uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych informacji nt. Konrada Mańki – bohatera miasta Lublińca zastępcy Komendanta Obwodu Lublinieckiego Organizacji Orła Białego.

22-24 maja 2011 r.

Prezentacja zebranych informacji o kpt. Józefie Kucharskim żołnierzu oddziałów partyzanckich w obwodzie włoszczowskim i olkuskim w ramach programu „ Opowiem ci o wolnej Polsce” organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie:

-prezentacja sylwetki „Słupika” w siedzibie IPN ”Przystanek Historia”

- zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego

-konferencja z udziałem byłego powstańca prof. Tadeusza Jaroszego, z operatorem p.Michałem Bugajewskim oraz reżyserem p. Janem Komasą.

 

 

 

 

 26 maja 2011r.

      Udział członków Klubu Historycznego w Wojewódzkim Konkursie „Żołnierze polscy w misjach operacjach pokojowych” organizowanego przez Ligę Obrony Kraju w Katowicach

- I miejsce- Wiktoria Smyła

-II miejsce- Patryk Woroniak

-III miejsce- Paweł Jelonek

16 czerwca 2011r.

   Podsumowanie działalności Klubu Historycznego za rok szkolny 2010/2011.

 Wrzesień 2011/2012r.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Spotkanie organizacyjne z p. Józefem Kucharskim, ustalenie planu pracy na rok 2011/2012.

7 października  2011r.

Daria Drumowicz członek Klubu Historycznego zdobyła wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie „ Komandosi           w Wojsku Polskim”

Październik  2011r.

Przystąpienie klubowiczów do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego pt. ”Krokus” organizowanego przez Irlandzkie Towarzystwo Edukacji o Holokauście.

          

 

 

Październik  2011

 Przystąpienie do kolejnej edycji Ogólnopolskiego Programu organizowanego przez Centrum Edukacji Narodowej „Opowiem ci o wolnej Polsce”. Tegoroczna edycja poświęcona jest sylwetce p. Józefa Karpego „Tadeusz”.

16 listopada  2011 r.

Warsztaty dla członków KH prowadzone przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach p. Andrzeja Sznajdera i p. Ewelinę Małachowską nt. prawidłowego przeprowadzenia i nagrania wywiadu z „świadkiem historii”.

12 stycznia 2012r.

Wizyta robocza p. E. Karpego, zapoznanie z pytaniami, przygotowanie miejsca i ustalenie terminu nagrania wywiadu.

 

17 stycznia 2012 r.

Przygotowanie przez Klub Historyczny I Powiatowego Konkursu Wiedzy i Konkursu Plastycznego o Armii Krajowej. W jury konkursu zasiedli członkowie Stowarzyszenia Rodzina wojskowa 74 GPP p. Józef Kabuś oraz p. Edward Karpe.

Wyniki w konkursie wiedzowym:

I miejsce –ROBERT SKIBA- SP w Lubszy

II miejsce- PAWEŁ SIEGMUND- SP w Strzebiniu

III miejsce- JACEK ŚLĘZAK- SP w Lubszy

 

Konkurs plastyczny:

I miejsce-  MAGDA SOWA- SP nr 1 w Lublińcu

II miejsce-  KATARZYNA SEGET- SP nr 1 w Lublińcu

III miejsce- MAJA KITA- SP św. E. Stein w Lublińcu oraz    KACPER BARTOCHA –SP nr 1 w Lublińcu

 

 

 

 

8-10 luty 2012 r.

Ferie z Armią Krajową dla uczniów należących do Klubu Historycznego oraz wszystkich chętnych pragnących bliżej poznać historię II wojny światowej.

13-17 lutego 2012 r.

Moje spotkanie z Armią Krajową. Tydzień poświęcony pamięci żołnierzy, partyzantów, harcerzy oraz wszystkich współtworzących i współpracujących z AK.

14 lutego 2012r.

70. rocznicę powstania Armii Krajowej odbyła się uroczystość odznaczenia szkoły prestiżowym medalem Pro Memoria. Gala zorganizowana została przez Klub Historyczny im. Armii Krajowej działający w SP nr 1 oraz dyrekcję szkoły.

W spotkaniu brali udział minister Zbigniew Zieliński płk. Wojska Polskiego, były sekretarz Stanu, mjr Mieczysław Orzełek wiceprezes Zarządu Głównego Konspiracyjnego Wojska Polskiego, p. Edward Maniura- Burmistrz Miasta Lubliniec, p. Wacław Wójcik wizytator ds. obronności z Kuratorium Oświaty w Katowicach, ppłk. Sławomir Drumowicz -zastępca Dowódcy 1 Pułku Specjalnego Komandosów, p. Jerzy Orszulak- Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, p. Edyta Gałuszkiewicz- dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3, p. Jan Brzeziński- dyrektor Gimnazjum nr 1, p. Kazimierz Bromer- przewodnik Krajoznawstwa Polski, Prezes PTTK oddział Lubliniec, p. Marian Berbesz- Prezes Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty a także członkowie Stowarzyszenia.

Kulminacyjną część uroczystości stanowiło odczytanie wniosku o odznaczenie naszej szkoły, aktu nadania oraz wręczenie medalu. Odznaczenie przekazali na ręce pani dyrektor Bożeny Wręczyckiej minister Zbigniew Zieliński wraz z mjr Mieczysławem Orzełkiem.

16 kwietnia 2012 r.

 

Wizyta p.Edwarda Karpego, który przybliżył sylwetkę swojego ojca p. Józefa Karpego ps.”Tadeusz”- dowódcy oddziału partyzanckiego działającego w obwodzie Ziemi Lublinieckiej. (nagranie wywiadu)

20-22 maja 2012 r.

W Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Opowiem ci o wolnej Polsce”, w której wzięło udział 26 zespołów z całej Polski a także reprezentacja szkoły polskiej z Żytomierza na Ukrainie. Nie zabrakło również uczniów z naszej szkoły.  Klub Historyczny reprezentowały: Ania Wróbel, Bogusia Brzezińska oraz Marysia Lukosek.

Podczas zajęć opracowaliśmy projekt pt. „ Sylwetka ppor.Józefa Karpe pseudonim „Tadeusz”, który zaprezentowaliśmy podczas targów projektów.

 

Czerwiec 2012 r.

Podsumowanie roku szkolnego 2011/2012.

Wrzesień 2012/2013

Przygotowanie planu pracy Klubu, opracowanie harmonogramu projektów, konkursów.

 

14 września 2012 r.

W gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach medalem ”ProPatria” uhonorowana została m.in. pani Dorota Opałka, która pełni społecznie funkcję  prezesa Klubu Historycznego działającego w SP nr 1 współpracującego z Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej.

Październik  2012r.

Przystąpienie po raz drugi klubowiczów do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego pt.”Krokus” organizowanego przez Irlandzkie Towarzystwo Edukacji o Holokauście.