O szkole - szkoła_podstawowa_nr_1

Przejdź do treści

Menu główne:

O szkole
Misja Szkoły Podstawowej nr 1 im M. Konopnickiej w Lublińcu:
"Każdy uczeń ma prawo do sukcesu na miarę swoich możliwości"

  W myśl tych słów wyznaczane są wszelkie cele związane z działalnością naszej placówki dbającej o wszechstronny rozwój osobowości ucznia. Nauczyciele starają się indywidualizować pracę, by każdy uczeń miał szansę poszerzenia swej wiedzy i opanowania nowych umiejętności. Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wysoko wykwalifikowanych nauczycieli. Wśród  nich są specjaliści z zakresu: pedagogiki, psychologii, oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, terapii pedagogicznej, artreterapii, gimnastyki korekcyjnej, logopedii.
PRIORYTETY SZKOŁY:
 • wspieranie ucznia w procesie nauczania i wychowania,
 • wychowanie patriotyczne i regionalne ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia poczucia tożsamości narodowej,
 • edukacja europejska,
 • wychowanie przez sport,
 • wychowanie ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej,
 • edukacja zdrowotna.

Szkoła jest siedzibą:
 • Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Lublińcu Oddział Terenowy Nr 100,
 • Klubu Historycznego im. Armii Krajowej.

Ponadto w placówce działa:
 • Koło Krajoznawcze współpracujące z Polskim Towarzystwem Turystyczno Krajoznawczym,
 • Związek Harcerstwa Polskiego,
 • Szkolny Kub Wolontariusza,
 • Szkolny Klub Europejski.

W swej długoletniej i aktywnej pracy Szkoła uzyskała następujące certyfikaty:
 • Szkoła z Klasą,
 • Nauczyciel z Klasą,
 • Uczniowie z Klasą,
 • Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie,
 • Szkoła bez Przemocy.

      Nauczyciele pracujący w SP1 systematycznie podnoszą jakość pracy placówki poprzez wdrażanie nowatorskich metod nauczania i wychowywania, tworzenie innowacji pedagogicznych i programów własnych.
Godziny lekcyjne i przerwy
L.P.LekcjePrzerwy
18:00 - 8:45
10 minut
28:55 – 9:40
10 minut
39:50 – 10:35
10 minut
410:45 – 11:30
15 minut
511:45 – 12:30
15 minut
612:45 – 13:30
15 minut
713:45 – 14:30
10 minut
814:40 – 15:25
10 minut
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublińcu ul. Sądowa 9, 42-700 Lubliniec, tel. 343511411
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego