Zdrowo i bezpiecznie

          Początek roku szkolnego przywitał uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 nowościami. Codziennie na dzieci czekają w stołówce szkolnej pożywne śniadania i obiady pełne kolorowych warzyw. W soki uczniowie mogą zaopatrzyć się w automatach. Są jeszcze do wyboru wielozbożowe ciasteczka i batoniki. Przebywające w świetlicy dzieci mają udostępnioną wodę w saturatorach. Korzystają z niej kiedy tylko mają na to ochotę. Ale to nie wszystko. Najwięcej emocji wzbudziły  nie tylko wśród uczniów, ale też ich rodziców szafki na ubrania. Są kolorowe, estetyczne, ale co najważniejsze - każdy uczeń ma  swoją. Szatnia zrobiła się nowoczesna. Jest w niej więcej światła i jest bezpieczniej.

       Propagowanie zdrowego stylu życia zostało już wpisane w życie szkoły. Poprzez zajęcia na temat zdrowego odżywiania oraz sportowej aktywności trafiamy do młodych ludzi, którzy powinni dalej w swoich środowiskach krzewić prozdrowotny styl życia.

       Zagrożenia w sieci, zagrożenia ze strony narkotyków, dopalaczy są również istotą naszej działalności profilaktycznej. Tak, jak i w ubiegłych latach, tak i w tym roku szkolnym uczniowie przejdą ulicami miasta Lublińca, niosąc transparenty z hasłami dot. profilaktyki narkotykowej, alkoholowej i nikotynowej.

        Realizując akcje „Trzymaj Formę” i „Zachowaj Trzeźwy Umysł” uczniowie aktywowani są do dodatkowych zadań profilaktycznych. Chcemy, aby w ich  pamięci pozostały informacje, dotyczące negatywnych skutków niepożądanych zachowań, by mogli unikać ich
w przyszłości. Taki też cel mają warsztaty profilaktyczne, w których biorą udział nasi uczniowie.

        Coroczny Piknik Jedynki dla uczniów i rodziców ma za zadanie m. in. propagowanie zdrowego stylu życia. Wówczas to na boisku szkolnym królują różnorodne dyscypliny sportowe. Każdy może wybrać coś dla siebie i spędzić czas ze swoimi najbliższymi.
A w tym roku szkolnym piknik zapewne odbędzie się na zmodernizowanym boisku szkolnym.

        Uczniowie naszej szkoły wiedzą jak mają zachować się w trudnych sytuacjach i do kogo zgłosić się po pomoc. Te wszystkie informacje przypominane są uczniom na apelach wychowawczo – profilaktycznych. Po każdym z nich dzieci powinny odrobić zadanie domowe – opowiedzieć rodzicom czego nowego dowiedziały się w szkole. Praktyką stały się również dobre zwyczaje uczniów. Za wzorową postawę i wrażliwość na potrzeby innych wielu uczniów otrzymało Pochwały Dyrektora Szkoły. Dzięki takiemu zachowaniu zgubione telefony, portfele i klucze trafiły do właścicieli, a dzięki empatii uczennic, została udzielona pomoc medyczna choremu.

    Wychowanie i profilaktyka to długofalowy proces o bardzo szerokim znaczeniu. Dlatego treści wszelkich działań muszą być systematyczne i dostosowane do wieku dzieci. Wtedy na pewno zobaczymy wymierne efekty.

Happening „STOP dopalaczom i narkotykom”

 

         W słoneczny listopadowy dzień uczniowie klas piątych i szóstych przeszli ulicami miasta z samodzielnie wykonanymi transparentami. Hasła uwidocznione na plakatach wzmacniane były rytmicznym skandowaniem uczniów. Miejscem docelowym był lubliniecki rynek. Kordon składający się z ośmiu klas dwukrotnie otoczył rynek. Po zrobieniu pamiątkowego zdjęcia, uczennice z klasy V „a” i VI „a” wykonały układy taneczne, co niewątpliwie podniosło atrakcyjność naszego działania. Później uczniowie przekazywali mieszkańcom ulotki ostrzegające przed braniem narkotyków i dopalaczy. Wszyscy dobrze się bawili. Nad naszym bezpieczeństwem czuwał strażnik miejski, któremu tą drogą bardzo dziękujemy.

     Najciekawsze plakaty można oglądać w szkole. Prace naszych uczniów zaciekawiają, a przede wszystkim przestrzegają uczniów przed złymi wyborami.

     Na apelu wychowawczo-profilaktycznym najbardziej aktywni uczniowie zostali nagrodzeni odblaskowymi opaskami, które na pewno wykorzystają podczas popołudniowych spacerów.

.

 

Jak wesoło i bezpiecznie spędzać czas z kolegami?

            Na to pytanie odpowiadały pierwszaki przebywające 29. października w świetlicy szkolnej. Dzieci zgłaszały przeróżne pomysły wspólnego spędzania czasu. Oglądane historyjki obrazkowe pobudzały ich  wyobraźnię oraz rozwijały świadomość, jakie  niebezpieczeństwa mogą czaić się podczas, wydawałoby się, niewinnych zabaw.  Dzieci na pewno zapamiętają na jakiś czas co wolno, a czego nie wolno im robić, aby każda zabawa kończyła się wspólnym śmiechem i miłymi wrażeniami.

.

 

„Twój wybór”

         6 listopada uczniowie klas piątych i szóstych mieli okazję obejrzeć spektakl profilaktyczny „Twój wybór”. Spektakl poruszał problem zagrożenia związanego z budowaniem indywidualnej pozycji młodego człowieka w grupie rówieśniczej oraz innych zagrożeń współczesnego świata, takich jak: agresja elektroniczna, zażywanie dopalaczy, spędzanie czasu poza domem w towarzystwie nieznajomych osób.

        Poruszane problemy oraz sposoby ich rozwiązania dały młodym widzom sporą dawkę wiedzy, ostrzeżeń i możliwości spojrzenia z dystansu na to, co wokół nich się dzieje.

.

 

Bez profilaktyki, ani rusz

        Comiesięczne apele wychowawczo – profilaktyczne, zajęcia integrujące zespoły klasowe, spektakle, to tylko część działań profilaktycznych podejmowanych w naszej szkole. Wszystko po to, aby wychodzić naprzeciw problemom współczesnego świata i pokazać uczniom świat w czarnych i kolorowych barwach. Ten, którego należałoby unikać i ten, który przyciąga możliwościami samorozwoju, aktywności fizycznej i radości przebywania w towarzystwie rówieśników.

      9 października uczniowie klas piątych i jedna klasa szósta uczestniczyli w takich właśnie warsztatach. Uczniowie dowiedzieli się jak wygląda mechanizm uzależnień i że trudno wyrwać się z węzłów uzależnienia od dopalaczy i narkotyków. Uczniowie  zachęcani byli do zdrowego stylu życia i odpowiedzialności za własne zdrowie.

      Ponownie warsztaty zostały przeprowadzone 3 grudnia w trzech pozostałych klasach szóstych.

     Klasy: 4c, 5b i 6b uczestniczyły w zajęciach „Zaplątani w sieci”. Obecnie problem cyberprzemocy dotyczy wielu nastolatków. W związku z tym należy przypominać i uświadamiać  uczniów o grożącym im niebezpieczeństwach.

       Profilaktyka szkolna ma za zadanie chronić najmłodszych przed złymi wyborami oraz ukierunkować rodziców w ich działaniach wychowawczych. Stąd ulotki wychowawcze i profilaktyczne dla rodziców oraz spotkania z osobami, mogącymi zasygnalizować problem, wyjaśnić przyczyny i podpowiedzieć rozwiązanie. 25 listopada zostały zorganizowane dwa spotkania rodziców uczniów klas szóstych z terapeutką, psychologiem i pedagogiem na temat wpływu komunikacji na zachowania dziecka. Omówione zostały przyczyny uzależnień i zaburzeń żywienia. Powtarzana kilkakrotnie informacja to taka, aby rodzice nie zapominali o rozmowach z dziećmi i mieli na nią zawsze czas.                                             

.

 

2 lutego 2016 r. uczniowie klas pierwszych i drugich obejrzeli  teatrzyk

 profilaktyczny „Ola szuka przyjaciela”.

        Do pokoju Oli przylatuje mieszkaniec innej planety. Pomiędzy bohaterami zawiązuje się przyjaźń, która jak się później okazuje była tylko ze strony Oli. Dziwny gość nie był wart przyjaźni. Namawiał dziewczynkę do jedzenia dużych ilości słodyczy. Był to podstęp, aby on mógł przebywać na Ziemi.

.

 

3 lutego 2016 r. dla rodziców uczniów klas szóstych odbyło się szkolenie na

 temat narkotyków i dopalaczy.

Konspekt zajęć:

1. Wykład – prezentacja multimedialna wraz z omówieniem.

 Podział środków psychoaktywnych wg WHO, sygnały ostrzegawcze przyjmowania substancji psychoaktywnych,

 Najczęstsze przyczyny przyjmowania substancji psychoaktywnych przez młodzież,

 Przegląd, wizualizacja oraz statystyki dostępności i przyjmowania popularnych na polskim rynku narkotyków, środki ostrożności, sygnały ostrzegawcze przyjmowania,

 Obalenie mitów oraz przedstawienie faktów związanych z przyjmowaniem narkotyków,

 Przegląd, wizualizacja oraz statystyki dostępności i przyjmowania popularnych na polskim rynku dopalaczy, środki ostrożności, sygnały ostrzegawcze ich przyjmowania,

 Przedstawienie, wizualizacja sklepów internetowych, które sprzedają dopalacze,

 Omówienie istniejących na rynku testów na wykrywalność narkotyków w organizmie,

 Statystyki związane z powikłaniami po przyjęciu dopalaczy.

 Całość wykładu połączona z dyskusją i możliwością zadawania pytań.

Szkolenie prowadziła p. Barbara Paliga - pedagog

Spotkania z panią policjant

          10 lutego uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w apelach przeprowadzonych w naszej szkole przez panią Ilonę Gworyc – starszego aspiranta Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu. Temat apeli związany był z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. A ponieważ zbliżają się ferie, to odpowiedni moment, aby przypomnieć dzieciom o bezpiecznych zabawach w domu, bezpieczeństwie na drodze, w miejscach publicznych no i w sieci – Internecie i na portalach społecznościowych.

.

 

Z profilaktyką jest łatwiej

        Apele profilaktyczne są niezbędnym elementem pracy wychowawczo – profilaktycznej. W naszej szkole wpisały się już w jej tradycję. W apelach uczestniczą sukcesywnie wszyscy uczniowie. Apele, które odbyły się tej wiosny dotyczyły m. in.:

·         obowiązków ucznia

·         szacunku, który powinien być okazywany osobom starszym i kolegom

·         bezpieczeństwa w szkole – szczególnie na przerwach w budynku i na szkolnym podwórku

·         bezpieczeństwa w sieci

·          zachowania bezpieczeństwa na wycieczkach, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zachowanie uczniów podczas jazdy autobusem

·         kulturalnego zachowania się w stołówce szkolnej, poszanowania żywności, w tym mleka

 

.

          Na apelach uczniowie odbierali Pochwały Dyrektora Szkoły za uczciwość i prawość w postępowaniu. Mieli też możliwość posłuchania gry na skrzypach w wykonaniu Julki Sekulskie z klasy III „c” i posłuchania piosenki „ Tato, już lato” w wykonaniu Julki Balinowskiej z klasy I „h”. Uczennice te wygrały konkurs „Mam talent” organizowany przez p. Jolantę Maciejewską i p. Sabinę Schleier-Kamińską.

        Dużymi krokami zbliżają się wakacje – czas wypoczynku, ale też wielu zagrożeń. Jeszcze przed ich rozpoczęciem przypominamy dzieciom o szkodliwości nie tylko papierosów, ale i alkoholu, narkotyków, dopalaczy. 23 maja uczniowie klas IV – VI obejrzeli spektakl „Retusz” poruszający wymienione zagadnienia.

.

 

Wyróżnienie w konkursie o tytuł Regionalnego Lidera Otwartej Szkoły

 

      30 maja br. nasza szkoła otrzymała tytuł Regionalnego Lidera Otwartej Szkoły zdobywając wyróżnienie w konkursie zorganizowanym przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „ROKU OTWARTEJ SZKOŁY”.

Nasza praca, którą zatytułowałyśmy „Z lublinieckiej Jedynki w meandry wiedzy, aktywności i kultury” składała się z dwóch części – pisemnej oraz prezentacji multimedialnej.

Zespół tworzyłam z panią Teresą Lukosek i panią Agatą Seget. 

 

 

Na 80 – lecie szkoły

       W hallu na parterze naszej szkoły została zorganizowana wystawa fotograficzna „Profilaktyka w kadrze”. Zaprezentowane zdjęcia przedstawiają uchwycone momenty profilaktycznych działań z udziałem uczniów na przestrzeni kilkunastu lat. Znajdują się też wybrane prace konkursowe o tematyce profilaktycznej.

Działalność profilaktyczna szkoły wiąże się również z aktywnością na łamach czasopism.  W związku z tym, na wystawie można przeczytać artykuły opublikowane w ogólnopolskich czasopismach: „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze, Głos Pedagogiczny oraz w regionalnych: w Częstochowskich Biuletynach Oświatowych.

.

 

                                                                                            Małgorzata Siluk

Akcja „Trzymaj Formę 2016” zakończona

 

             Akcja miała na celu edukację uczniów w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia, zbilansowanej diety oraz życia bez nałogów – papierosów, alkoholu, narkotyków, dopalaczy.

         Na przyrodzie uczniowie klas piątych obejrzeli film edukacyjny opowiadający prawdziwą historię Kamila, który od dziecka walczył z otyłością. Kamil opisywał w nim swoją przemianę, mówił o zdrowym jedzeniu i swojej pasji, jaką jest BOKS.

        W wolnym czasie i na lekcjach wychowawczych piątoklasiści wykonali po trzy zadania i 9 czerwca zaprezentowali swoje prace – kolorowe plakaty, ulotki, informacje o tematyce profilaktycznej.

        Zachęcani byliśmy do zdrowej diety, aktywności fizycznej. Ostrzegano nas przed paleniem papierosów, piciem alkoholu i zażywaniem narkotyków.

      Na koniec każda klasa otrzymała kosz pełen jabłek, a pani Bożena Wręczycka - Dyrektor Szkoły wręczyła Wychowawcom podziękowania za zaangażowanie i włączenie się w akcję.

.
.

 

Teresa Lukosek i Małgorzata Siluk

 

Projekt edukacyjny UNICEF „Mali uczniowie idą do szkoły”

         Projekt edukacyjny UNICEF „ Mali uczniowie idą do szkoły” był realizowany
w naszej szkole od października ubiegłego roku do kwietnia 2016 r. Stał się odpowiedzią uczniów na sytuację dzieci mieszkających w małym afrykańskim kraju Mali. W tym ubogim państwie tylko nieliczni uczniowie mają możliwość uczenia się. Naszym celem więc stała się zbiórka zabawek, gier, książek, artykułów szkolnych oraz funduszy. W ramach akcji uczniowie poznali sytuację dzieci z Mali poprzez obejrzenie filmu edukacyjnego, brali udział w loterii fantowej i w konkursie na najciekawszą książkę pt.: „Książka dla Afryki”.

      Za całoroczną pracę w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej otrzymaliśmy Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki.

       Podziękowaniem dla uczniów za włączenie się w akcję był występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej i pokaz taneczny w wykonaniu uczniów klas I – II. Występy te 11 czerwca otworzyły Sportowy Piknik Jedynki.

 Marzena Kowalik - koordynator akcji, Aneta Lach i Małgorzata Siluk

 

„Świat zawodów”

         15 i 16 czerwca dla szóstoklasistów odbyły się zajęcia zawodoznawcze, które poprowadziła pani Marzena Barwicka – pracownik Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lublińcu. Uczniowie poznali pięć podstawowych grup zawodów, rozwiązywali „Ankietę skłonności zawodowych” J. Woronickiej. Dzięki niej zorientowali się w jakiej grupie zawodowej mogliby w przyszłości pracować.

.

                                                                                                 Małgorzata Siluk

interesowaniem obejrzały teatrzyk, w którym dominowały takie uczucia jak empatia i akceptacja. Dzieciom przypomniano o codziennej higienie i odżywianiu bez słodyczy.