Działania - pedagog

Przejdź do treści

Menu główne:

Działania wychowawczo - profilaktyczne
w roku szkolnym 2016/2017
„Cukierki”

  Uczniowie klasy III „c” uczestniczyli w cyklu zajęć profilaktycznych „Cukierki” przeprowadzonych przez pracownika PPP-P w Lublińcu – panią Joannę Sroczyńską. „Cukierki” to program wczesnej profilaktyki, który adresowany jest do najmłodszej grupy uczniów. Program przybliża dzieciom podstawowe informacje na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych. Ponadto ma za zadanie kształtowanie umiejętności współpracy, jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym oraz troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi.
Małgorzata Siluk
„Młody Bohater” = dwóch młodych bohaterów

  Jak pamiętacie, we wrześniu bieżącego roku szkolnego Olek Synowiec, uczeń klasy VI „b” i jego brat Dominik, uczeń klasy IV „c” otrzymali Pochwały Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu za okazaną pomoc drugiemu człowiekowi i wrażliwość na potrzeby innych. Złożyliśmy też aplikację do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w której opisaliśmy godne do naśladowania zachowanie chłopców wobec osoby potrzebującej pomocy.
  1. czerwca Olek osobiście odebrał z rąk ministra Mariusza Błaszczaka medal „Młody Bohater” i nagrodę rzeczową - hulajnogę. Ponieważ Dominik w tym czasie przebywał na „zielonej szkole”, medal i hulajnogę przekazał mu tata.
  Ministerstwo przygotowało dla młodych bohaterów pokaz akcji antyterrorystycznej z udziałem psa Yellow oraz pokaz aut i sprzętu używanego w różnego rodzaju akcjach.
Małgorzata Siluk
Preorientacja zawodowa

  23 i 29 maja zostały przeprowadzone przez panią Marzenę Barwicką – pracownika Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lublińcu warsztaty zawodoznawcze. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas szóstych.
Małgorzata Siluk
Przestrogi przed wakacjami

  W dniach 23 – 24 maja gościliśmy sierżanta sztabowego Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu – pana Michała Sklarczyka, strażnika miejskiego – pana Jacka Karpe
i dwóch pracowników Straży Ochrony Kolei z Tarnowskich Gór: starszego strażnika – pana Michała Polaka i strażnika – pana Michała Nowaka.

  Kilka informacji do zapamiętania:
  - pamiętaj o konsekwencjach swojego zachowania , zanim coś zrobisz- przemyśl
  - wracaj do domu zgodnie z umową z rodzicami, zawsze powiedz dokąd idziesz i z kim
  - na rowerze możesz jeździć sam tylko wtedy, gdy masz kartę rowerową
  - gdy się zgubisz np. w galerii – podejdź do strażnika lub sprzedawcy, nie oddalaj się z miejsca zagubienia
  - zapamiętaj chociaż jeden numer telefonu do rodzica
  - pamiętaj, że nie wszyscy ludzie kierują się dobrymi intencjami, więc miej ograniczone zaufanie do nieznajomych osób
  - w czasie podróży nie częstuj się niczym od obcych osób
  - przejeżdżając z rodzicami przez przejazd kolejowy, poproś rodzica o szczególną uwagę i ostrożność
  - pamiętaj, że podczas jazdy samochodem kierowca nie może rozmawiać przez telefon, dlatego poproś rodzica o trzymanie się tej reguły
  - z kąpieli korzystaj tylko w miejscach dozwolonych, pamiętaj: czerwona flaga nad morzem oznacza zakaz wchodzenia do wody.

Wszystkim uczniom życzę słonecznych i wesołych wakacji

Małgorzata Siluk
Trzymaj Formę – porady i ostrzeżenia piątoklasistów

  Kolejna edycja akcji „Trzymaj Formę” zakończona.
  Każda z klas zaprezentowała trzy zadania związane z profilaktyką narkotykową, alkoholową i nikotynową, zdrowym odżywianiem oraz zachowaniem bezpieczeństwa w sieci. Zaciekawienie wszystkich wzbudziły plakaty i profilaktyczne ulotki.
  Tegoroczni piątoklasiści spisali się na medal. Najbardziej zaangażowani uczniowie otrzymali elementy odblaskowe – prezent od Straży Miejskiej.
Małgorzata Siluk
Ulotki profilaktyczne dla rodziców

  16 maja, w dniu wywiadówek zostały przygotowane dla rodziców ulotki profilaktyczne. Szeroka tematyka ulotek sprawiła, że każdy mógł wybrać to, czym najbardziej był w danym czasie zainteresowany.
                                                                               Małgorzata Siluk
Jak być bezpiecznym w sieci?
  Tematyka apeli, które odbyły się w kwietniu dotyczyła zagrożeń w sieci. Przekazaną wiedzę teoretyczną wzbogaciły  filmy animowane „Sieciaki”, skierowane do uczniów klas młodszych i dla starszych – o internetowych znajomościach – „Znajomy – nieznajomy”
  Kilka informacji do zapamiętania:
  1. Rozmowy w sieci
  Nigdy nie możecie mieć pewności z kim rozmawiacie, wasz rozmówca może mieć zmienioną tożsamość. Wcale nie musi być chłopcem, czy dziewczynką w waszym wieku.
  2. Czaty i komunikatory
  Komunikatory takie jak Gadu-gadu, Skype, Tlen itp. w swoim założeniu mają ułatwienie kontaktu z innymi przy pomocy sieci internetowej i tak często jest. Te dobra jednak mogą służyć przestępcom do zdobywania różnorodnych informacji na temat dzieci, zaskarbiają sobie ich zaufanie, a co za tym idzie wykorzystują to w celach przestępczych.
  3. Grooming
  Co to takiego? Jest to uwodzenie dzieci przez internet gdzie pierwszy kontakt odbywa się przy pomocy internetu, a dalsze miejsca kontaktu są uzależnione od przebiegu całego procesu groomingu.                                                                         
  4. Niedozwolone dla dzieci strony i zdjęcia
  Kolejnym problemem mogą być zarówno strony jak i zdjęcia, które pojawiają się, gdy nieopatrznie naciśniecie jakiś klawisz, albo ikonkę na ekranie. Dodatkowo może się zdarzyć, że taka strona „zakotwiczy” na komputerze i będzie otwierać się w najmniej oczekiwanych momentach. Bywa również tak, że strony te lub zdjęcia „wzbogacone” są o wirusy. Wtedy dodatkowo robią spustoszenie w komputerze. Dlatego komputer powinien być zabezpieczony przed właśnie takimi stronami.
  5. Portale społecznościowe
  Jedna z najpopularniejszych form istnienia w internecie to portale społecznościowe takie jak „Nasza Klasa”, „Facebook”, „Twitter” i inne. Same w sobie nie są niebezpieczne, ale trzeba uważać jakie informacje tam zamieszczacie. Każda informacja może być wykorzystywane przez przestępców, złodziei, hakerów. Nawet zwykłe zdjęcie z wakacji albo z imprezy rodzinnej odbywającej się przed domem lub w domu pokazuje status i zamożność. To dla złodzieja jest już wskazówką.
  6. Zasady bezpieczeństwa
  * ustal z rodzicami zasady korzystania z internetu (np. czas używania internetu, grania w gry komputerowe –  pamiętaj, że to przede wszystkim rodzice  mają   decydujący głos)
  * uświadom sobie, że osoba poznana w sieci nie zawsze musi być tym, za kogo się   podaje i nie musi mówić prawdy,
  * zwróć uwagę, jakie informacje o sobie zamieszczasz w internecie (nie podawaj swoich danych osobowych ani nie przesyłaj zdjęć osobom poznanym w sieci, nie podawaj hasła; hasła mają być znane rodzicom!)
  * jeśli staniesz się ofiarą przestępstwa internetowego niczego nie kasuj z komputera. Powiedz to przede wszystkim RODZICOM!                           
                                                                                  Małgorzata Siluk

„Zagrożenia w sieci”

  28 marca uczniowie klasy VI „a” i VI „b” wzięli udział w warsztatach profilaktycznych „O potworach na forach”, które przeprowadził pracownik Ośrodka Profilaktyki Społecznej. W tym dniu odbył się również wykład: „Zagrożenia medialne i cyberprzemoc” dla rodziców uczniów klas I – VI.
Podstawa to rozmowa!

  W ostatnim czasie w szkole przeprowadzono kilka działań wychowawczych, które związane były z poprawnymi relacjami rówieśniczymi. Odbyły się apele na temat zasad zgodnej współpracy, koleżeństwa, wzajemnej pomocy i tolerancji oraz zasad  asertywnego zachowania. Wręczono 19 uczniom klas II – VI Pochwały Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lublińcu za uczciwość i prawość w zachowaniu.
  Oto kilka informacji dla uczniów do zapamiętania:
  1. Podstawą asertywnego zachowania jest stanowczość, uczciwość, bezpośredniość i brak chęci skrzywdzenia innej osoby.
  2. Twoje prawa są jednocześnie prawami innych osób. Pamiętaj o założeniu – moje prawa są ważne i twoje prawa są ważne.
  3. Odmawiając nie musisz się tłumaczyć, ale też nie musisz pouczać ani przepraszać rozmówcy.
  4. Wyrażaj swoje uczucia mówiąc np. jestem zły, jestem zmartwiony
  5. Nie tłum w sobie gniewu, tłumiony gniew może prowadzić do niespodziewanego wybuchu złości.
  6. W kontaktach z innymi używaj słów „TAK”, „NIE”
  7. Staraj się tworzyć z kolegami prawidłowe relacje. To poprawi atmosferę w klasie.
  8. Zadbaj o to, aby mieć przyjaciela. Przyjaciel to ktoś, do kogo ma się zaufanie i z kim miło można spędzić czas.
  9. Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie, stosuj się do zasad panujących w szkole.
  10. Postępuj zgodnie ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu

 21 lutego dzieci z klas I – II obejrzały  teatrzyk profilaktyczny „Awantura o Żabę” . Była to opowieść o pożytkach płynących z pracowitości, dobrego zachowania, szacunku do ludzi, posłuszeństwa wobec rodziców.
Nauczyciel Żabki przestrzegał dzieci przed lenistwem, próżnością, samolubstwem, agresją i kłótliwością.
 Dzieci usłyszały też podstawowe wiadomości z profilaktyki uzależnień.

  Na wywiadówkach rodzice uczniów klas I – VI otrzymali ulotki z kilkoma wskazówkami dotyczącymi rozmowy z dzieckiem – „Słuchać a nie tylko słyszeć”, oraz „Rodzina a grupa rówieśnicza dziecka – przeciwdziałanie przynależności do negatywnych grup rówieśniczych oraz wpływu pozytywnych grup rówieśniczych na dziecko”.
Życzę wszystkim uczniom przyjacielskich rozmów na szkolnych korytarzach

Małgorzata Siluk
Warsztaty profilaktyczne
  Zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas czwartych i piątych zostały przeprowadzone 13 i 14 grudnia przez psychologa z Centrum Działań Profilaktycznych.
  Warsztaty „Złość da ci w kość” miały na celu wykształcić u uczniów postawę wolną od agresji, poczucie odpowiedzialności za swoje postępowanie, a także nauczyć budowania pozytywnych relacji między rówieśnikami.
  Zajęcia „Zaplątani w sieci” uświadomiły uczniom zagrożenia płynące ze strony multimediów, z których na co dzień tak ochoczo korzystają. Zwróciły też uwagę na pułapki ukrywające się przed nimi w portalach internetowych, grach komputerowych czy telefonach komórkowych. Uczniowie poznali niebezpieczeństwa związane zarówno z anonimowością w sieci, jak też z jej brakiem.
  Warsztaty uczyły również dzieci kulturalnego korzystania z multimediów.
Małgorzata Siluk
Spotkanie rodziców z terapeutą – panią Barbarą Paligą
29. listopada rodzice uczniów klas szóstych uczestniczyli w spotkaniu z terapeutą - panią Barbarą Paligą...
Teatrzyk profilaktyczny „Kolczasta przyjaźń”
W dniu 18.10.2016 odbył się teatrzyk którego tematem przewodnim była tolerancja wobec odmienności w wyglądzie czy ubiorze...
SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MARII KONOPNICKIEJ W LUBLIŃCU zaprasza do udziału w zajęciach nietypowej szkoły doskonalącej umiejętności wychowawcze i wspomagającej rodziców w pełnieniu ich rodzicielskich obowiązków...
Spotkanie  z panią pedagog
13 września 2016 r. uczniowie klasy 3d zaprosili panią pedegog na lekcję.
Pierwsze działania wychowawczo – profilaktyczne w nowym roku szkolnym 2016/ 2017
 Nowy rok szkolny to nowe wyzwania, ale też kontynuacja tego, co sprawdzone i niezawodne. Bardzo zależy nam na bezpieczeństwie i dobrym samopoczuciu dzieci w szkole. Pierwszym krokiem ku temu było przeprowadzenie w pierwszych klasach zajęć integracyjno – adaptacyjnych. Rodzice uczestniczyli w wywiadówkach, na których do pakietu informacji otrzymali kolorowe ulotki ze wskazówkami, w jaki sposób pomóc dziecku szybciej zaaklimatyzować się w szkole.
Uczniowie klas czwartych również znaleźli się w nowej sytuacji. Inny wychowawca, uczniowie, przedmioty. Dlatego oprócz lekcji wychowawczych rozpoczęły się zajęcia integrujące zespoły klasowe. Uczniowie mogą lepiej się poznać, polubić. Dobra atmosfera sprzyja zawiązywaniu przyjaźni.
 Ponadto uczniowie klas II - VI uczestniczyli w apelach wychowawczo – profilaktycznych. To dobry sposób na przekazanie bieżących informacji, skierowanie uwagi na problemy szkolne, przypomnienie co zrobić w trudnych sytuacjach, do kogo się zwrócić.
Apele to też czas na wręczanie Pochwał Dyrektora Szkoły i nagród. Uczniowie: Paulina Droździok z klasy VI „d” i Szymon Pilawa z klasy VI „c” otrzymali dyplomy i nagrody książkowe za udział w konkursie plastyczno – literackim „Pod dobrą opieką” w ramach ogólnopolskiej akcji Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Zaś Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 wręczyła pochwały dziewięciorgu uczniom za uczciwość i prawość w postępowaniu.

Widzimy potrzebę wsparcia rodziców w sprawach wychowawczych. Dlatego w tym roku, po dłuższej przerwie wznawiamy Szkołę dla Rodziców i Wychowawców.


Małgorzata Siluk
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego