Działania - pedagog

Przejdź do treści

Menu główne:

Działania wychowawczo - profilaktyczne
w roku szkolnym 2017/2018
Wakacje tuż, tuż…
       Wakacje to czas wypoczynku i zabaw, nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni. Pojawiająca się wówczas beztroska może sprawić, że zapominamy o naszym bezpieczeństwie. Dlatego apelujemy o rozsądek podczas kąpieli, podróży, wycieczek, pobytu na placach zabaw.
      Zaproszeni do szkoły goście: pracownicy Straży Ochrony Kolei z Tarnowskich Gór – p. Michał Polak, p. Wiesław Pałka, p. Michał Nowak oraz pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu – p. Michał Sklarczyk i p. Maciej Praski przekazali uczniom bardzo istotne informacje na co zwrócić uwagę i co robić, aby uniknąć nieprzyjemnych w skutkach sytuacji.
     W szkole gościliśmy również prawnika – panią Ewelinę Mikulską, która objaśniała  uczniom klasy VII „a” na czym polega odpowiedzialność karna nieletnich.
Do zapamiętania:
      Dopuszczenie się czynu zabronionego przez nieletniego przed upływem 13 roku życia sąd traktuje jako przejaw demoralizacji nieletniego i może zastosować środki przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich.
                                                                                                                                                                                    Małgorzata Siluk


„Debata” i „Cukierki”
    „Debata” oraz „Cukierki’ to dwa ważne programy z punktu widzenia profilaktyki. Znajdują się na liście zajęć profilaktycznych rekomendowanych przez PARPA. „Cukierki” skierowane są dla młodszych dzieci, natomiast „Debata” adresowana jest do młodzieży w wieku 11 – 15 lat. Oba programy mają charakter zapobiegawczy i ich celem jest promowanie postaw abstynenckich. Na przełomie listopada i grudnia 2017 r. program „Cukierki” został przeprowadzony w klasie III „b”. Natomiast 29 maja br. uczniowie klas VI „d” i VII „b” uczestniczyli w programie „Debata”.
Małgorzata Siluk

Uwaga!
    Od grudnia 2017 r. na zlecenie Ministerstwa Zdrowia działa 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu CENTRUM WSPARCIA dla osób w stanie kryzysu psychicznego.
Dyżury pełnią psychologowie gotowi do wysłuchania, zrozumienia i akceptacji. Pomogą we wskazaniu odpowiednich placówek specjalistycznych w danym regionie kraju, w którym można otrzymać bezpośrednią pomoc.
   W wyznaczonych godzinach w Centrum pełnią dyżury także specjaliści: lekarze psychiatrzy, prawnicy oraz pracownicy socjalni.
W ramach Centrum Wsparcia Fundacja ITAKA prowadzi:
• Telefoniczne Centrum Wsparcia 800 70 2222
• Bezpłatną linię, która działa 24 godziny przez 7 dni w tygodniu
• E-mail: porady@liniawsparcia.pl
• Stronę www.liniawsparcia.pl
Apele na temat obowiązków ucznia oraz kultury języka i zachowania
   Do utrwalenia:
• Stosuj zasadę – najpierw obowiązek (szkoła, nauka, posprzątanie biurka, czy wyniesienie śmieci) –  później zabawa, po wypełnieniu naszych obowiązków mamy czas wolny!
• W trakcie nauki wykorzystuj wszystkie zmysły
• Zachowuj się kulturalnie w każdej sytuacji i wobec każdej osoby!
Życzę wszystkim efektywnej nauki i wypoczynku w czasie wolnym.
                                                                                                                                                                                          Małgorzata Siluk
Odpowiedzialność karna nieletnich
    Odpowiedzialność karna nieletnich, a ściślej odpowiedzialność za popełnienie czynu zabronionego pod groźbą kary, została w polskim prawie uregulowana dwutorowo, przez kodeks karny i ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich. Wspomniana ustawa ma na celu przeciwdziałanie wszelkim przejawom demoralizacji i przestępczości nieletnich.
     Z tym zagadnieniem uczniowie klas siódmych zostali zapoznani przez panią Monikę Wacławek – młodszego aspiranta Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu.

Małgorzata Siluk

Finał konkursów o tematyce antynarkotykowej
   10 stycznia zostały wręczone uczniom klas V – VII nagrody i wyróżnienia za udział w konkursach: plastycznym i  literackim  o tematyce antynarkotykowej.
W konkursie literackim nagrody otrzymali:
* Mateusz Naczyński – klasa VII „a”
* Magdalena Kansy – klasa V „c”
* Wiktoria Duda – klasa V „c”
W konkursie plastycznym nagrody otrzymali:
* Julia Miechowicz i Julia Witek z klasy VII „a”
W konkursie literackim wyróżnieni zostali:
* Karol Monkos – klasa 5 „b”
* Seweryn Sielski – klasa VI „d”
W konkursie plastycznym wyróżnieni zostali:
* Julia Kierat, Damian Kucharczyk, Zuzanna Wydra, Dominik Markewka, Magdalena Głusiec, Hanna Kulińska, Amelia Smagieł – klasa VI „a”
* Natalia Kapica – klasa VI „b”

Poza tym tematyka apelu dotyczyła kultury zachowania, bezpieczeństwa oraz korzyści płynących z rozplanowania dnia.
Do zapamiętania:
1) PLAN DNIA pomaga efektywniej wykorzystać czas na naukę i wypoczynek.
                                                                                                                                                            Małgorzata Siluk
Warsztaty profilaktyczne
  Warsztaty profilaktyczne „ Alkohol szkodzi zdrowiu i jak zadbać o dobre relacje z rówieśnikami”  zostały przeprowadzone w klasach piątych przez pracownika Ośrodka Psychologii Społecznej.
Do zapamiętania:
1) alkohol tylko dla dorosłych
2) dobre relacje z rówieśnikami w dużej mierze zależą od nas samych.
Małgorzata Siluk

„Możesz odkryć siebie”
      Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia uczniowie klas szóstych i siódmych obejrzeli spektakl profilaktyczny „Możesz odkryć siebie”. Wydarzenia następujące po sobie w widowisku miały za zadanie zwrócenie uwagi młodych widzów na aktywne spędzanie wolnego czasu. Bohaterowie przedstawienia poprzez liczne sytuacje pokazali, że warto wsłuchiwać się w siebie i nie ulegać presji rówieśników.
Małgorzata Siluk


Zdrowy styl życia – to jest to!
      Jak nie wpaść w wir uzależnień? Co zrobić, aby ten problem nas nie dotyczył? Jak to się dzieje, że człowiek uzależnia się od narkotyków? Wiele pytań i wiele odpowiedzi pojawiło się na lekcjach, które przeprowadziłam w klasach siódmych oraz na warsztatach „Rozrywki bez używki”, które przeprowadziła pedagog Ośrodka Psychologii Społecznej.
      Wniosek dla szósto i siódmoklasistów był jeden: zażywanie substancji psychoaktywnych ma niebywale zgubny wpływ na człowieka.
                                                                                                            Małgorzata Siluk

Jeszcze raz o bezpieczeństwie nieletnich
   22 listopada rodzice mieli okazję skorzystać ze spotkania z policjantką, młodszym aspirantem, panią Moniką Wacławek. Wstępem do omówienia zagadnienia był raport Instytutu Badawczego NASK  „Nastolatki 3.0”. Pani Monika podniosła problem zagrożeń dzieci i młodzieży w Internecie, odpowiedzialności dorosłych za dzieci oraz odpowiedzialności nieletnich. Podane przykłady z życia potwierdziły tylko istnienie problemu. Miały też wartość edukacyjną.
Małgorzata Siluk

Bądźcie uważni i rozsądni!
     Tak ogólnie można by było podsumować treść dwóch teatrzyków „Psoty nie z tej ziemi” i „W krainie bajtów”, które gościły w naszej szkole 6. listopada. Przewodnią myślą pierwszego było szeroko pojęte bezpieczeństwo – na drodze, placu zabaw, w domu, szkole, w kontaktach z nieznajomymi. Drugiego – zagrożenia wynikające z uzależnienia dzieci od Internetu, gier komputerowych i telewizji. Bohaterowie obu spektakli zabrali uczniów klas I – III w podróże do krainy bajek. I jak każda podróż, tak i te były bardzo pouczające.
      Mam nadzieję, że przygody kolorowych ludzików oraz chłopca uzależnionego od mediów zostaną Wam na długo w pamięci ku przestrodze.
Małgorzata Siluk

Happening „Stop dopalaczom i narkotykom”

   W tegorocznym happeningu uczestniczyli uczniowie klasy piątej, klas szóstych i siódmych. Pogoda jak co roku nam sprzyjała! Było ciepło, a zza niedużych chmur co rusz wychodziło słońce. Uczniowie z kolorowymi plakatami o tematyce antynarkotykowej przeszli ulicami miasta. Następnie okrążyli dwa razy rynek i pod pomnikiem św. Nepomucena ustawili się do wspólnego zdjęcia. Akcja zakończyła się przekazaniem mieszkańcom  Lublińca profilaktycznych ulotek ostrzegających przed zażywaniem dopalaczy i narkotyków.
  Po wykonaniu zadania, zadowoleni i pełni entuzjazmu wróciliśmy do szkoły. Nad naszym bezpieczeństwem czuwali pracownicy Straży Miejskiej. Dziękujemy.

Małgorzata Siluk

Cykl działań profilaktycznych

    16 października uczniowie klas czwartych uczestniczyli w apelach, których celem było przypomnienie jak bezpiecznie funkcjonować w cyfrowym środowisku i w jaki sposób minimalizować ryzyko zagrożeń.
    Z kolei 23 października dla uczniów klas szóstych i siódmych pani Monika Wacławek – młodszy aspirant  Komendy Powiatowej Policji przeprowadziła pogadankę na temat odpowiedzialności karnej nieletnich.
Małgorzata Siluk

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Drodzy Uczniowie,  
      17 października odebrałam z rąk pani Kurator Oświaty – mgr Urszuli Bauer medal Komisji Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła się w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
      Było to dla mnie wielkie wyróżnienie znaleźć się wśród nagrodzonych osób a także zaszczyt reprezentowania naszej szkoły przed władzami województwa śląskiego.
Małgorzata Siluk

Zaczynamy od przypomnienia zasad bezpieczeństwa

       13 września pierwszoklasiści gościli na swoich lekcjach policjantów – młodszego aspiranta pana Michała Sklarczyka i starszego sierżanta – pana Bartosza Skubałę. Dzieci usłyszały wiele cennych informacji na temat zachowania bezpieczeństwa w różnych sytuacjach oraz jak się wtedy zachować, co zrobić, do kogo zwrócić się o pomoc. Uczniowie klas trzecich uczestniczyli zaś w apelach, których tematyka również związana była z bezpieczeństwem. Uczniowie obejrzeli edukacyjny film animowany zachęcający dzieci do zachowania bezpieczeństwa w domu i na drodze, przestrzegający przed nieznajomymi, odpowiedniego reagowania w trudnych dla dziecka momentach. Czas na drugoklasistów i na następne apele, których adresatami będą uczniowie klas starszych.

Małgorzata Siluk

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego