pedagog

Przejdź do treści

Menu główne:

mgr MAŁGORZATA SILUK
 
Godziny pracy pedagoga:
poniedziałek 11.30 – 15.30
 
wtorek 9.00 – 13.00
 
środa 11.30 – 15.30
 
czwartek 8.00 – 12.00
 
piątek 8.00 – 12.00
Pedagog spełnia wiele obowiązków, wśród których należy szczególnie podkreślić:
- roztaczanie kompleksowej pomocy dla dzieci z ubogich i niewydolnych rodzin;
- udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych, organizowanie różnych form terapii;
- dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów;
- koordynowanie oddziaływań różnych instytucji i osób wspierających rozwój ucznia;
- prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacji prozdrowotnej wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki;
- wspieranie rodziców na rzecz rozwiązywania sytuacji trudnych wychowawczo;
- udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze;

Do pedagoga szkolnego mogą przyjść wszyscy ci, którzy:
- czują, że nikt ich nie rozumie;
- często są smutni;
- są samotni;
- nie potrafią się porozumieć z kolegą;
- mają problemy rodzinne, znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;
- nie potrafią sobie sami poradzić z problemem;
- chcą podzielić się swoją radością lub sukcesem;
- chcą pomóc innym, lecz nie wiedzą w jaki sposób.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego