Działania - psycholog

Psycholog szkolny
Przejdź do treści

Menu główne:

Działania profilaktyczno - wychowawcze
w roku szkolnym 2018/2019

 SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW
     Psycholog Szkoły Podstawowej nr 1 zaprasza wszystkich chętnych rodziców do udziału w zajęciach nietypowej szkoły doskonalącej umiejętności wychowawcze i wspierającej opiekunów w pełnieniu ich rodzicielskich obowiązków.
     ,,Szkoła” jest przeznaczona dla wychowawców i rodziców – zarówno tych początkujących, jak i doświadczonych, którzy chcą poprawić swoje relacje z dziećmi, lepiej ich rozumieć, poznać nowe sposoby  reagowania na zachowania dzieci, a także wymienić między sobą doświadczenia z wychowywania dzieci. W programie zajęć m.in.:
  • Trening umiejętności prawidłowego stawiania granic
  • Rozpoznawanie i wyrażanie uczuć. Pomoc dziecku  w radzeniu sobie z emocjami, nauka aktywnego słuchania
  • Blokady komunikacji interpersonalnej. Wypowiedzi  „ja”, style komunikowania się
  • Sposoby zachęcania dziecka do współpracy
  • Czynniki sprzyjające procesowi usamodzielniania   dziecka
  • Rozwiązywanie problemów i konfliktów metodą „Bez porażek”
  • Kara czy konsekwencja - efektywne sposoby dyscyplinowania dziecka
  • Negatywne skutki „wpisywania” dziecka w role i przypisywania „etykietek”,  uwalnianie od grania ról
  • Rola pochwały i zachęty  w wychowaniu
    Zajęcia w „Szkole dla rodziców” odbywają się w Szkole Podstawowej nr w Lublińcu w formie warsztatowej i obejmują około 8 spotkań trwających ok. 1,5 godziny. Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny (34/3511411)  lub osobisty z psychologiem lub wychowawcą. Planowany termin rozpoczęcia zajęć – początek roku 2019. Udział jest bezpłatny.
                                                                  Anna Kopyciok - psycholog szkolny
Zajęcia integracyjno-adaptacyjne
     We wrześniu 2018r.  pierwszoklasiści naszej szkoły,  corocznym zwyczajem, zostali objęci wsparciem w formie zajęć integracyjno-adaptacyjnych, których głównym celem  jest pomoc uczniom w zaadaptowaniu się do nowej sytuacji szkolnej i w grupie rówieśniczej. Zajęcia miały charakter warsztatowy i zabawowy. Dzieci miały okazję lepiej się poznać, przełamać onieśmielenie, zaprezentować się na forum klasy. Uczyły się wzajemnej  akceptacji, tolerancji, rozwijały umiejętność współpracy i współdziałania w zespole. W trakcie zajęć przypomniały sobie także obowiązujące zasady i normy społeczne.  Zajęcia były też dobrą okazją dla wychowawcy, aby lepiej poznać swój zespół klasowy. Uczniowie chętnie uczestniczyli w proponowanych zabawach, uśmiech i radość na ich twarzach były dowodem na to, że miło spędziły ze sobą czas.
                                                                                                         Anna Kopyciok
Zajęcia rozwijające poczucie własnej wartości   
      W klasach siódmych i ósmych zostały przeprowadzone zajęcia warsztatowe pod tytułem „Moje poczucie wartości”.  Celem zajęć było   uświadomienie uczniom,  jak ważne jest dostrzeganie swoich mocnych stron i budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. Uczniowie mieli okazję popracować nad oceną siebie i zastanowić się nad swoimi mocnymi i słabymi stronami oraz jak można je wykorzystać do własnego rozwoju. Przekonali się, że świadomość siebie ma istotne znaczenie w realizowaniu swoich przyszłych zamierzeń i radzeniu sobie z życiowymi wyzwaniami. Na zajęciach wykorzystano również film edukacyjny.
                                                                                                        Anna Kopyciok
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego