Samorząd uczniowski - szkoła_podstawowa_nr_1

Przejdź do treści

Menu główne:

O szkole
SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
PRZEWODNICZĄCA:
Wiktoria Adamczyk – kl. 8a

ZASTĘPCA:
Hanna Polewczyk - kl. 7b

Pozostali uczniowie należący do SU: Lena Błażusiak, Hanna Weisser, Oskar Marek
POCZET SZTANDAROWY: Milena Cebulska, Wiktoria Dębska, Emilia Chyra, Oliwia Piskorz, Paulina Kokot, Oliwia Dobrzańska, Szymon Rarata, Oliwer Bazan, Mateusz Koloch.  
OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU:
Małgorzata Budzyńska - Surma
Aleksandra Sobolewska
OGÓLNE CELE DO REALIZACJI:
· tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie odpowiedzialności za podjęte działania
·  wychowanie w poczuciu patriotyzmu
·  budowanie pozytywnego i sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole
·  budowanie poczucia odpowiedzialności, szacunku i tolerancji
·  dbanie o mienie szkolne i dobre imię szkoły
·  bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą
·  tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych

Chcesz mieć wpływ na rozwój naszej szkoły, masz ciekawe pomysły i łatwo się angażujesz? -zapraszamy Cię do współpracy!

DZIAŁANIA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

      Dnia 24 maja bieżącego roku uczniowie SP1 mieli możliwość oddania głosu na wybranego przez siebie kandydata na przewodniczącego szkoły. Wybory poprzedziła kampania wyborcza polegająca na przedstawieniu się pięciu kandydatów za pomocą plakatów oraz wystąpienia podczas apelu i zaprezentowania swoich postulatów wyborczych. W piątek uczniowie klas 4-8 udali się do lokalu wyborczego, który mieścił się w bibliotece naszej szkoły. Zastali w nim autentyczną urnę do głosowania wypożyczoną z lublinieckiego Urzędu Miasta, co było możliwe dzięki podjęciu współpracy z p.Tomaszem Doruchowskim dyr. Częstochowskiej delegatury KBW oraz p. Marcinem Ślezioną pracownikiem Urzędu Miejskiego. Młodych wyborców przywitała komisja wyborcza składająca się z obecnych członków samorządu uczniowskiego, którzy rozdali uczniom karty do głosowania i stali na straży prawidłowego przebiegu wyborów. Szkolna biblioteka została w pełni przygotowana do potrzeb wyborców, którzy mogli korzystać ze stanowisk do głosowania. Następnie podczas Nocy Wyborczej Samorządu Uczniowskiego komisyjnie podliczono głosy. Przewodniczącą Szkoły ogłoszono Wiktorię Adamczyk, a funkcję Wiceprzewodniczącej sprawować będzie Hanna Polewczyk. Wszyscy kandydaci startujący w wyborach będą stanowić nowy samorząd uczniowski od przyszłego roku szkolnego. Niniejsze wydarzenia miały na celu rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów oraz uświadamianie znaczenia udziału w demokratycznych wyborach.

Serdecznie gratulujemy zwyciężczyniom wyborów!
Samorząd Uczniowski wraz z Opiekunkami Małgorzatą Budzyńską-Surmą i Aleksandrą Sobolewską

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH
REGULAMIN DYŻURÓW KLAS SZÓSTYCH
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublińcu ul. Sądowa 9, 42-700 Lubliniec, tel. 343511411
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego