Sprawy bieżące

Informujemy, iż Komisja do spraw przyjęć uczniów do świetlicy szkolnej na rok 2022/2023 rozpatrzyła wszystkie wnioski złożone w pierwszym terminie rekrutacji tj. do 17 czerwca. Wnioskodawcy, których wnioski zostały odrzucone, zostali o tym fakcie poinformowani za pomocą e-dziennika lub telefonicznie (tylko w przypadku braku konta na  e -dzienniku). Brak informacji na e-dzienniku lub brak telefonu w sprawie rekrutacji do świetlicy szkolnej jest równoznaczny z przyjęciem ucznia do świetlicy na rok szkolny 2022/2023.

Lista uczniów przyjętych do świetlicy na rok szkolny 2022/2023 znajduje się w sekretariacie szkoły.

Przypominamy również, że rekrutacja uzupełniająca trwać będzie do 19 sierpnia 2022 roku.

Wszystkie wnioski złożone po terminie 17 czerwca zostaną rozpatrzone w rekrutacji uzupełniającej.

TERMINY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Na skróty

Skip to content