Sprawy bieżące

Informujemy, iż Komisja do spraw przyjęć uczniów do świetlicy szkolnej na rok 2022/2023 rozpatrzyła wszystkie wnioski złożone w czasie trwania rekrutacji uzupełniającej. Wnioskodawcy, których wnioski nie zostały rozpatrzone pozytywnie ze względów formalnych, zostali o tym fakcie poinformowani za pomocą e-dziennika. Brak informacji na e-dzienniku lub brak telefonu w sprawie rekrutacji uzupełniających do świetlicy szkolnej jest równoznaczny z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy na rok szkolny 2022/2023 złożonego w rekrutacji uzupełniającej.

Lista uczniów przyjętych do świetlicy na rok szkolny 2022/2023 znajduje się w sekretariacie szkoły.

Na skróty

Skip to content