Sprawy bieżące - swietlica

ŚWIETLICA
SZKOLNA
Przejdź do treści

Menu główne:

Dzień 14 października (poniedziałek) zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późń. zm.) jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

W tym dniu świetlica szkolna będzie czynna w godz. 6:30 - 14:00.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego