13 czerwca, 2022

UDZIAŁ 7C W INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

W dniach 01.02.2022–31.05.2022 uczniowie klasy 7c uczestniczyli w metodycznej innowacji pedagogicznej prowadzonej przez nauczyciela języka angielskiego, Aleksandrę Sobolewską.

Innowacja miała na celu efektywną naukę angielskiego słownictwa z zakresu Egzaminu Ósmoklasisty z wykorzystaniem nowoczesnych technologii internetowych – platformy internetowej i programu „Insta.Ling”. Zajęcia innowacyjne odbywały się w ramach pracy własnej uczniów w domu.

Podczas innowacji uczniowie:

 zdobywali wiedzę w sposób kreatywny, gdyż nauka odbywała się w ciekawej i nienużącą formie quizu,

 wykorzystywali możliwości, jakie daje Internet,

 mieli możliwość spokojnej pracy we własnym tempie,

 uczyli się systematyczności i wytrwałości,

 zapamiętywali definicje i zapis wyrazów,

 osiągali lepsze wyniki na sprawdzianach,

 na bieżąco widzieli efekty swojej pracy w domu.

Natomiast nauczyciel języka angielskiego miał możliwość wykorzystania nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem narzędzi TIK oraz był przewodnikiem uczniów na drodze do autonomii uczenia się.

Na skróty

Skip to content