20 czerwca, 2023

„CO OSTATNIO SŁYCHAĆ W PROFILAKTYCE?”

Dużymi krokami zbliża się koniec roku szkolnego 2022/2023. Za nami szereg przeprowadzonych apeli poruszających aktualne problemy dzieci i młodzieży. Apele miały na celu nie tylko przekazanie ogólnej wiedzy, ale również przybliżenie uczniom w prosty sposób omawianej problematyki. Apele dotyczyły m.in. praw dziecka, obowiązków ucznia, wpływu atmosfery w klasie na funkcjonowanie uczniów, bullyingu, uzależnień. Stało się już tradycją, że uczniowie mieli możliwość obejrzenia krótkiego filmiku związanego z tematyką apelu, prezentacji lub innych obrazów dopełniających przekazywaną im wiedzę.
Uczniowie klas ósmych oraz chętni rodzice uczestniczyli w programie profilaktycznym „Archipelag Skarbów”. Program ten został wpisany na listę programów rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Oparty jest na modelu profilaktyki zintegrowanej, czyli takiej, która łączy różne dziedziny profilaktyki, aby skutecznie przeciwdziałać możliwie szerokiemu spektrum zachowań ryzykownych. Mieści się w nim m.in. profilaktyka używania przez młodzież substancji psychoaktywnych, np.: alkoholu i dopalaczy, czy papierosów.
Uczniowie otrzymali również materiały związane z akcją Zachowaj Trzeźwy Umysł.
W naszej szkole gościliśmy policjantkę KPP w Lublińcu, panią Monikę Wacławek, która przeprowadziła zajęcia oraz apele dla uczniów klas szóstych i ósmych na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich. Spotkała się też z rodzicami uczniów, którym przybliżyła zagadnienie rodzicielskiej odpowiedzialności prawnej.
Ponadto odwiedził nas prezes WOPR, pan Adam Koczyba, który omówił i przeprowadził dla klas II-VIII pokazy udzielania pierwszej pomocy.
Niech wiedza, w którą wyposażyliśmy naszych uczniów będzie procentowała i przyniesie wymierne efekty w postaci bezpiecznych dla nich wakacji.

Małgorzata Siluk

Na skróty

Skip to content