EKO – FRANEK

 Jesteśmy grupą miłośników przyrody. Ważne dla nas są: przestrzeganie praw zwierząt, czystość środowiska naturalnego i promowanie postaw proekologicznych. W swoich działaniach włączamy się w akcje ekologiczne zarówno o zasięgu lokalnym, jak i ogólnopolskim. Zamierzamy zwrócić uwagę, w jak szybkim tempie postępuje degradacja środowiska naturalnego, jak szybko i bezpowrotnie znikają liczne gatunki zwierząt oraz uzmysłowić jak człowiek swoimi nieodpowiedzialnymi zachowaniami powoduje niszczenie naturalnego piękna świata przyrody. Wszystkim nam bliskie jest hasło: myśl globalnie – działaj lokalnie! Zachęcamy całą społeczność szkolną do włączenia się w nasze działania!

 

ROK SZKOLNY 2022/2023

Ziemia naszym wspólnym dobrem – zajęcia ekologiczne w klasie 6b

26 maja oraz 2 czerwca klasa 6b w ramach tygodnia Laudato si’, zachęcającego do chrześcijańskiej troski o nasz wspólny dom, jakim jest Ziemia, uczestniczyła w dwóch spotkaniach poświęconych problemom otaczającego świata. Uczniowie zapoznali się z przesłaniem encykliki Laudato si’, a także zapoznali się z przyczynami oraz skutkami zmian klimatu. Dzięki uczestnictwu w praktycznych ćwiczeniach – quizach, czy pracy w grupach, uzyskali oni możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Ze swojej strony zachęcamy do podejmowania działań na rzecz naszej planety każdego dnia, gdyż, jak zauważa papież Franciszek – „[…] dotychczasowy styl życia, będąc niemożliwym do utrzymania, może skończyć się tylko katastrofą, jak to już rzeczywiście dzieje się od czasu do czasu w niektórych regionach”.

„Chwalcie łąki umajone” – zadanie dodatkowe EkoFranka dla uczniów klas 4-8

Promujemy dbanie o środowisko – udział w akcji „Sprzątamy Dla Polski”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, który przypada 22 kwietnia, Stowarzyszenie „Dla Polski” przygotowało ogólnopolską inicjatywę „Sprzątamy Dla Polski”. Głównym celem akcji jest oczyszczanie terenów zielonych ze śmieci oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro. III edycja tego przedsięwzięcia odbyła się pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Społeczność naszej Szkoły wzięła udział w tej akcji i zadbała o tereny zielone wokół naszej placówki. Przykro to przyznać, ale było co sprzątać…

Warsztaty ekologiczne klas 4C I 5A

Uczniowie klas 4c i 5a uczestniczyli w ciekawym i ważnym wydarzeniu dotyczącym ochrony ekosystemu Bałtyku – morza, które częściowo jest nasze, zatem również i my ponosimy odpowiedzialność za jego stan. Zajęcia pod nazwą „Co zagraża mieszkańcom Bałtyku?” odbyły się w Lubitece i związane były ze Światowym Dniem Wody i Dniem Ochrony Morza Bałtyckiego. Duża dawką wiedzy, możliwość pracy w grupie nad rozwiązywaniem różnych tematycznych zadań oraz próba zrozumienia zagrożeń, jakie stwarzają dla organizmów morskich tzw. sieci widma, to bagaż, z jakim uczniowie opuścili Lubitekę. Na tym jednak praca się nie zakończyła. W szkole, pod okiem wychowawców, uczniowie przygotowali plakaty i zaprezentowali je społeczności uczniowskiej.
Sieci widma, puszki po napojach, sprzęt elektroniczny, worki foliowe…

Dlaczego te śmieci znajdujemy w Bałtyku, w rzekach, w jeziorach?

Włącz się w działania związane z obchodami Światowego Dnia Ziemi i rozwiąż krzyżówkę tematyczną. Pracę oddaj nauczycielowi geografii/przyrody do 24.04.2023 (poniedziałek).
Dzień Ziemi, 2022-2023, klasa 4-5
Dzień Ziemi, 2022-2023, klasa 6
Dzień Ziemi, 2022-2023, klasa 7-8

EkoFranek i złota polska jesień

Złota polska jesień, nazywana babim latem, oznacza unoszące się w powietrzu w pogodne dni nici przędne pająków. To czas uspokojenia w atmosferze, który następuje dzięki mniejszym kontrastom termicznym w skali doby – między temperaturami w południe i o północy. Ten czas powoli dobiega końca. Jeszcze gdzieniegdzie można zobaczyć kwitnącą nawłoć, wrotycz czy krwawnik, jednak krajobraz zdecydowanie zdominowały zachwycające barwy jesieni. Na polach, w sadach i ogrodach prace również dobiegają końca. Bogactwo plonów zebranych z tych miejsc to nasze pożywienie. Mini wystawę pod nazwą „Jesienne dary naszych pól, sadów i ogrodów” można obejrzeć w sali nr 19. Cieszmy się tymi plonami i bądźmy wdzięczni rolnikom, sadownikom i ogrodnikom za ich pracę.

EkoFranek dla przytuliska „Ratunek”

Jak przystało na szkolnego EkoFranka, jesienna paka dla kotów i psów z przytuliska „Ratunek” została przekazana w piątek (14.10.2022) na ręce właścicieli. Zgodnie z celem szkolnego kiermaszu kwiatów, zebrane fundusze zostały przekazane na zakup karmy dla zwierząt ze wspomnianego przytuliska. Co tu dużo mówić – mamy satysfakcję, że przyczyniliśmy się do zapewnienia dobrych warunków naszym braciom mniejszym.

W dniu 28 września odbył się w naszej Szkole kiermasz kwiatów – na stoisku znalazły się różne gatunki roślin skalniakowych oraz rośliny doniczkowe. Cel przyświecający akcji to pomoc dla przytuliska „Ratunek”. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na zakup karmy dla zwierząt, którą przekażemy właścicielom przytuliska.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim Osobom, które przyczyniły się do wsparcia naszej akcji.

 

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Sprzątanie świata – Polska 2021
 
W ramach tegorocznej akcji „Sprzątanie świata – Polska 2021” zrealizowaliśmy wszystkie zaplanowane działania. Były to:
1. Pogadanki w ramach lekcji do dyspozycji wychowawcy dotyczące rozumienia hasła przewodniego – „Myślę, więc nie śmiecę”.
2. Zorganizowanie Szkolnego Konkursu Ekologicznego „Z ekoFrankiem za pan brat” dla uczniów klas IV – VII zakończonego apelem z wręczeniem dyplomów. W konkursie wzięło udział 56 uczniów z 13 klas.
3. Dla uczniów klas młodszych zorganizowano konkurs na plakat dotyczący tematyki ekologicznej.
4. Uczniowie klas I – III w ramach klasowych warsztatów wykonali przedmioty użyteczne z surowców wtórnych.
5. Niektóre klasy podjęły własne działania związane z tegoroczną akcją, np. ułożenie wiersza o tematyce ekologicznej czy wykonanie tematycznej gazetki ściennej.

6. Uczniowie wielu klas wyszli w teren, aby czynnie uczestniczyć w sprzątaniu świata – najbliższej okolicy Szkoły.

 

Na skróty

Skip to content