5 października, 2023

EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

Tegoroczne obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji odbywają się w dniach od 2 do 6 października pod hasłem „Uczeń z dysleksją w cyfrowym świecie”. Celem corocznej, październikowej akcji społecznej Polskiego Towarzystwa Dysleksji jest przypomnienie, że wśród naszych dzieci są uczniowie, którzy mają specyficzne potrzeby edukacyjne. 

W obiegowej opinii dysleksja to określenie specyficznych trudności w czytaniu, dysgrafia – to trudności w opanowaniu czytelnego, kształtnego pisania, dysortografia – trudności w opanowaniu poprawnej pisowni ortograficznej i dyskalkulia – to trudności w opanowaniu matematyki. 

Przesyłamy kilka ciekawych materiałów dla rodziców, z którymi warto się zapoznać. 

Koordynatorki akcji: Aneta Lach, Anna Dyksik

JAK ROZWIJAĆ W DZIECKU PASJĘ DO CZYTANIA

MARTA BOGDANOWICZ – „DZIEŃ POWSZEDNI DYSLEKTYCZNEGO DZIECKA”

TYDZIEŃ Z RUCHEM – KALENDARZ

Na skróty

Skip to content