18 grudnia, 2023

NOWE PRACOWNIE W SP1

W bieżącym roku nasza szkoła wzbogaciła się o dwie nowe pracownie. Pierwsza z nich to ZIELONA PRACOWNIA, na wyposażenie której szkoła zdobyła dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach. Pracownia ta nie tylko zyskała nowy wystrój, ale przede wszystkim jest wyposażona w najnowszy sprzęt audiowizualny – tablicę interaktywną, wizualizer, nowoczesny mikroskop, zestaw mikroskopów dla uczniów, szkolną stację meteorologiczną i wiele innych pomocy. Zgłębianie tajników biologii, przyrody czy geografii w nowej atmosferze stało się dzięki temu wyposażeniu szczególnie atrakcyjne.

Druga z pracowni to SALA TRADYCJI PTTK. W sali tej urządzono stałą wystawę odznak i proporczyków będących dorobkiem życiowym pana Kazimierza Bromera – Instruktora Krajoznawstwa Polski oraz długoletniego prezesa oddziału PTTK w Lublińcu. Kolekcja jest wyjątkowa, prezentuje historię organizacji, która skupia prawdziwych turystów-krajoznawców. Wybór naszej placówki jako miejsca prezentacji odznak nie jest przypadkowy – wszak współpraca społeczności uczniowskiej z panem Kazimierzem Bromerem trwa od 15 lat!

Serdecznie dziękujemy wszystkim znamienitym Gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością podczas oficjalnego otwarcia obu pracowni w dniu 28 listopada 2023 roku.

Z kolei uczniom korzystającym z pracowni życzymy, aby atmosfera tam panująca zachęcała do zdobywania wiedzy, nowych umiejętności oraz służyła kształtowaniu w nich szacunku do otaczającego nas świata przyrody.

Pani Katarzyna Serafin – przedstawicielka Rady Rodziców Szkoły – na okoliczność otwarcia wystawy odznak pana Kazimierza Bromera napisała piękny wiersz, który poniżej publikujemy.

 

Każda historia gdzieś bieg swój zaczyna,

To miasto Lubliniec i harcerska drużyna.

To w niej zaraził się turystycznym bakcylem,

By na wędrówkach spędzać miłe chwile.

Tak Kazimierz przez lata przemierzał szlaki,

Zdobywając po drodze turystyczne odznaki.

Każdą wyprawę zdjęciami dokumentował

Miłość do małej ojczyzny pielęgnował.

Jak nikt Lublinieckiej Ziemi zna tajemnice,

Przed młodzieżą odkrywa urokliwe okolice.

Rozwija w uczniach pasję podróżowania,

Z historią sercu najbliższą zaznajamia.

Uczniowie „Jedynki” już od czternastu lat,

Wspólnie z Panem Kazimierzem zwiedzają świat.

Przemierzają nieraz trudne turystycznie szlaki,

Z radością zdobywając kolejne krajoznawcze odznaki.

Dziś za długoletnią współpracę dziękujemy,

Otwarcie sali Tradycji PTTK świętujemy.

Niechaj każda odznaka i proporczyk w niej zawieszony,

Przypomina, że warto znać i miłować rodzinne strony!

Niech nam Pan Kazimierz w każdej krajoznawczej podróży,

Towarzyszy ze swą wiedzą i pasją jak najdłużej!

Niech Anioł Stróż na Pańskie zdrowie ma baczenie,

By Pan jak najdłużej w wędrówce wspierał młode pokolenie!

                                                                              Katarzyna Serafin

Fotorelacja została wykonana dzięki sprzętowi zakupionemu w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Na skróty

Skip to content