17 listopada, 2023

ODZNAKA ZIEMI LUBLINIECKIEJ

Grupa uczniów z klasy 7c kontynuuje w bieżącym roku szkolnym pracę nad kolejną odznaką krajoznawczą – „Znam Lubliniec i okolice”. Obecnie trwają wycieczki do miejsc wymienionych w jej regulaminie. W piątek, 10.11.br., uczniowie odwiedzili cmentarz wojskowy, na którym m.in. znajdują się mogiły powstańców śląskich oraz poległych we wrześniu 1939 roku żołnierzy 74 GPP. Dotarli również do innych miejsc pamięci, a także pomników przyrody.

Na skróty

Skip to content