19 grudnia, 2023

PROFILAKTYKA W SZKOLE

Za nami kolejny semestr i zrealizowane działania profilaktyczne. W tym roku było ich sporo. Zaczęliśmy od „Poruszających bajek o emocjach”, które opowiadane były w klasach młodszych. Mieliśmy „Debaty” – programy antyalkoholowe rekomendowane przez PARPA, zajęcia profilaktyczne na temat FAS, rozwijające komunikację i kompetencje emocjonalno-społeczne, „Treningi redukcji stresu”, zajęcia na temat cyberprzemocy:
„W jaki sposób przerwać zaklęty krąg?”. Uczniowie uczestniczyli w apelach wychowawczo-profilaktycznych. Wzięli też udział w dwóch profilaktycznych konkursach plastycznych: antyalkoholowym i antynarkotykowym.
Nie zapomnieliśmy też o rodzicach, którzy mieli możliwość uczestniczenia
w prelekcji: „Wpływ relacji dziecko – rodzic na zdrowie psychiczne dzieci”, którą poprowadziła psychoterapeutka p. Marzena Rębisz. Ponadto rodzice mieli możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.
Przed nami następny semestr i następne zadania, ale to już w NOWYM ROKU 2024!

Małgorzata Siluk

Na skróty

Skip to content