30 października, 2023

RODZINNY KONKURS NA LAMPION ADWENTOWY

REGULAMIN RODZINNEGO  KONKURSU NA LAMPION ADWENTOWY

  1. Postanowienia ogólne:

1.1. Organizatorem konkursu na lampion adwentowy jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu .    

1.2. Tematyką konkursu jest zrobienie najładniejszego lampionu adwentowego.

1.3. Konkurs trwa od 6 listopada  do 11 grudnia  2023 roku.

1.4. Koordynatorami konkursu są panie Ilona Wasser i Wioletta Ogiołda.

  1. Zasady konkursu

2.1. Na konkurs można zgłaszać tylko ręcznie wykonane lampiony adwentowe.

  Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną /oprócz zastosowania szklanych elementów/. Wielkość lampionu dowolna.

2.2. Organizatorzy przewidują  wyłonienie  trzech miejsc.

2.3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania dowolnej liczby wyróżnień lub specjalnych wyróżnień dla autorów prac nienagrodzonych.

2.4. Wyboru nagrodzonych prac dokona jury powołane przez organizatora.

2.5. Nagrody zostaną wręczone na koncercie bożonarodzeniowym w szkole.

  1. Zasady uczestnictwa

3.1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej wraz z rodziną.

3.2. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

3.3. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 1 pracę.

3.4. Każda z prac oceniana jest oddzielnie.

3.5. Prace należy przynieść do szkoły najpóźniej 11 grudnia 2023r.

3.6. Lampion należy podpisać, zaopatrzyć w wizytówkę /imię i nazwisko ucznia, klasa/.

  1. Ochrona danych osobowych

4.1. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.

4.2 Dane osobowe uczestnika konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych  z organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101,poz. 926).

4.3 Ograniczone dane (imię i nazwisko, klasa ) dotyczące autorów prac zostaną opublikowane w materiałach informacyjnych dotyczących konkursu ( na stronie internetowej szkoły, a także mogą być publikowane przez Organizatora wraz ze zdjęciami).

Serdecznie zapraszamy do udziału!!!

Na skróty

Skip to content