Nauczyciele

ADRESY POCZTY ELEKTRONICZNEJ PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LUBLIŃCU

 

Wręczycka Bożena – dyrektor szkoły
b.wreczycka@sp1.lubliniec.pl
Jaskuła Ewa – wicedyrektor szkoły
e.jaskula@sp1.lubliniec.pl
Cetnerowska Grażyna – wicedyrektor szkoły
g.cetnerowska@sp1.lubliniec.pl
Siluk Małgorzata – pedagog
m.siluk@sp1.lubliniec.pl
Anna Anioł – pedagog specjalny
a.aniol@sp1.lubliniec.pl
Kołodziejczyk Agata – psycholog
a.kolodziejczyk@sp1.lubliniec.pl
Bala Krzysztof
k.bala@sp1.lubliniec.pl
Biecek Anna
a.biecek@sp1.lubliniec.pl
Borecka Joanna
j.borecka@sp1.lubliniec.pl
Breguła Agnieszka
a.bregula@sp1.lubliniec.pl
Bryła Joanna
j.bryla@sp1.lubliniec.pl
Brysch Maksymilian
m.brysch@sp1.lubliniec.pl
Brzezina Danuta
d.brzezina@sp1.lubliniec.pl
Budzyńska-Surma  Małgorzata
m.budzynska-surma@sp1.lubliniec.pl
Drab Marzena
m.drab@sp1.lubliniec.pl
Dudek – Marszoł Teresa
t.dudek-marszol@sp1.lubliniec.pl
Dombek Natalia
n.dombek@sp1.lubliniec.pl
Dyksik Anna
a.dyksik@sp1.lubliniec.pl
Gałązka Barbara
b.galazka@sp1.lubliniec.pl
Grabowski Marcin
mgrabowski@sp1.lubliniec.pl
Hain Mariola
m.hain@sp1.lubliniec.pl
Janoszka Barbara
b.janoszka@sp1.lubliniec.pl
Kałuża-Grochowina Renata
r.kaluza-grochowina@sp1.lubliniec.pl
Karczewska Halina
h.karczewska@sp1.lubliniec.pl
Karpińska Katarzyna
k.karpinska@sp1.lubliniec.pl
Kempa Grażyna
g.kempa@sp1.lubliniec.pl
Kompała Paweł
p.kompala@sp1.lubliniec.pl
Kosmala Aneta
a.kosmala@sp1.lubliniec.pl
Kowalik Marzena
m.kowalik@sp1.lubliniec.pl
Kulisz Elżbieta
e.kulisz@sp1.lubliniec.pl
Lach Aneta
a.lach@sp1.lubliniec.pl
Lukosek Teresa
t.lukosek@sp1.lubliniec.pl
Marek Edyta
e.marek@sp1.lubliniec.pl
Maruszczyk Joanna j.maruszczyk@sp1.lubliniec.pl
Monkos Joanna j.monkos@sp1.lubliniec.pl
Nieborak Weronika
w.nieborak@sp1.lubliniec.pl
Ogiołda Wioletta
w.ogiolda@sp1.lubliniec.pl
Opałka Dorota
d.opalka@sp1.lubliniec.pl
Pawełczyk – Mukoid Iwona
i.pawelczyk-mukoid@sp1.lubliniec.pl
Pilarz Anita a.pilarz@sp1.lubliniec.pl
Płuciennik Iwona
i.pluciennik@sp1.lubliniec.pl
Płuska Agata
a.pluska@sp1.lubliniec.pl
Poloczek Małgorzata
m.poloczek@sp1.lubliniec.pl
Prandzioch Anna
a.prandzioch@sp1.lubliniec.pl
Richter Adam
a.richter@sp1.lubliniec.pl
Serafin Dagmara
d.serafin@sp1.lubliniec.pl
Skubała Sandra
s.skubala@sp1.lubliniec.pl
Sobolewska Aleksandra
a.sobolewska@sp1.lubliniec.pl
Stępniewska – Pyrkosz Agnieszka
a.stepniewska-pyrkosz@sp1.lubliniec.pl
Suchara Arkadiusz
a.suchara@sp1.lubliniec.pl
Szaforz Janina
j.szaforz@sp1.lubliniec.pl
Szeląg Jolanta
j.szelag@sp1.lubliniec.pl
Ślusarczyk Joanna
j.slusarczyk@sp1.lubliniec.pl
Telma Aleksandra
a.telma@sp1.lubliniec.pl
Toma Krystyna
k.toma@sp1.lubliniec.pl
Torchalska Katarzyna
k.torchalska@sp1.lubliniec.pl
Tyczka Patrycja
p.tyczka@sp1.lubliniec.pl
Wasser Ilona
i.wasser@sp1.lubliniec.pl
Witek-Cieśla Marzena m.witek-ciesla@sp1.lubliniec.pl
Wołyńska Barbara
b.wolynska@sp1.lubliniec.pl
Zyśko Monika
m.zysko@sp1.lubliniec.pl


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Adam Adamczyk
tel.34 351 37 94
e-mail: iod@cuw.lubliniec.pl

Na skróty

Skip to content