Misja szkoły

Misja Szkoły Podstawowej nr 1 im M. Konopnickiej w Lublińcu:

„Każdy uczeń ma prawo do sukcesu na miarę swoich możliwości”

W myśl tych słów wyznaczane są wszelkie cele związane z działalnością naszej placówki dbającej o wszechstronny rozwój osobowości ucznia. Nauczyciele starają się indywidualizować pracę, by każdy uczeń miał szansę poszerzenia swej wiedzy i opanowania nowych umiejętności. Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wysoko wykwalifikowanych nauczycieli. Wśród  nich są specjaliści z zakresu: pedagogiki, psychologii, oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, terapii pedagogicznej, arteterapii, gimnastyki korekcyjnej, logopedii.

Na skróty

Skip to content