Wolontariat

                                                                                            

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły nauczycieli, uczniów i rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Ważnym elementem jest również dbanie o środowisko naturalne zarówno to lokalne, jak i rozumiane w znaczeniu globalnym. Poprzez uczestnictwo w akcjach wolontariatu kształtujemy postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarzamy okazję do poszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomagamy w rozwijaniu zainteresowań i pasji.

 

ZŁOTE MYŚLI O WOLONTARIACIE

Wolontariat – to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa.

Wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, zwierząt, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych.

Wolontariuszem może zostać każdy!!!

 Oprócz dysponowania wolnym czasem należy mieć przede wszystkim dobre chęci.

 Cechy, które powinny charakteryzować wolontariusza:

 • optymizm i chęć do działania;
 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym;
 • odwaga i brak barier psychicznych;
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność…

AKCJE WOLONTARIATU

 • zbiórki żywności;
 • zbiórki przyborów szkolnych, książek i gier;
 • zbiórki nakrętek, znaczków, okularów;
 • organizacja światowego Dnia Chorych;
 • pomoc Afryce, stowarzyszeniom i fundacjom;
 • włączanie się w ogólnoświatowe, ogólnopolskie, lokalne i szkolne akcje;
 • kiermasze i loterie;
 • pomoc schroniskom i przytuliskom dla zwierząt.

 Pamiętaj Człowieku !!!

 Tobie została powierzona ziemia jako ogród, zatem rządź nią z mądrością;

Troszcz się o człowieka, o zwierzę,  o zioło, o wodę i o powietrze…  aby Ziemia nie została ich pozbawiona.

 

KOORDYNATORZY

Szkolny Klub Wolontariusza w naszej szkole działa od 2003 roku. Koordynatorami Szkolnego Klubu Wolontariusza są: Marzena Kowalik i Halina Karczewska. Z Klubem aktywnie współpracuje cała społeczność szkolna.

 

CYTATY

„Kiedy robię coś dobrego, czuję się tak, jakbym jadła ciasteczko z leśnymi poziomkami”

                                                                                                                              Cecylka Knedelek

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela.” 

                                                                                                                                Jan Paweł II

Występy Wolontariuszy

 

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Świąteczna zbiórka żywności.

Wolontariusze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu w dniu 25.11.2023r. brali udział w Świątecznej Zbiórce Żywności – „Święta godne, a nie głodne”, która odbyła się w punkcie Biedronka przy ulicy Pawła Stalmacha w Lublińcu.
Serdeczne podziękowania wszystkim za zaangażowanie i współpracę na rzecz akcji i osób potrzebujących.
                                                                                                                                                                                                Koordynator: Halina Karczewska

Święty Mikołaj na Kresach – podsumowanie.

Szkolny Klub Wolontariusza dziękuje dzieciom, rodzicom i nauczycielom za zaangażowanie i wsparcie akcji „Święty Mikołaj na Kresach”, wspierając naszych rodaków mieszkających na Kresach Wschodnich. Przygotowane paczki z darami, dostarczone zostały do siedziby Towarzystwa Patriotycznego „KRESY” w Częstochowie.
                                                                                                                              koordynator akcji: Halina Karczewska
Akcja „Jesienna paka dla zwierzaka” w ramach działań Szkolnego Klubu Wolontariusza naszej szkoły.
Dziękujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom za włączenie się do akcji „Jesienna paka dla zwierzaka” – zbiórka karmy, zabawek i kocyków. Zebrane dary przekazane zostały organizacjom zajmującym się pomaganiem zwierzętom: Schronisko OTOZ ANIMALS w Lublińcu i Przytulisko „KOTY I PSY” w Lublińcu. 
                                                                                                                                               Halina Karczewska 
                                                                                                                                              Iwona Pawełczyk-Mukoid 

Na przełomie września i października br. w ramach działań szkolnego Wolontariatu miała miejsce akcja – „Zbiórka darów dla królików i gryzoni”. Dziękujemy wszystkim za włączenie się do zbiórki. Zebrane dary przekazane zostały do Okienka życia dla królików i gryzoni.

Szkolny Klub Wolontariusza
Szkolny Klub Wolontariusza zachęca do udziału w akcji charytatywnej – „Święty Mikołaj na Kresach”. Tegoroczna akcja, wzorem lat ubiegłych, obejmować będzie pomoc materialną dla Polaków mieszkających na dawnych Kresach Wschodnich.
W bieżącym roku szkolnym zbieramy:
– słodycze (batoniki, czekolady, ciastka zbożowe, dżemy i żelki),
– artykuły szkolne (zeszyty, kredki, mazaki, ołówki, długopisy, plastelinę, książki – lektury).
Cała klasa przygotowuje paczkę z wyżej wymienionych darów. Do paczki wkładamy również kartkę z życzeniami świątecznymi od uczniów przygotowujących paczkę.
Paczki przynosimy do świetlicy szkolnej do dnia 7 listopada br.

ROK SZKOLNY 2022/2023

SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA – PODSUMOWANIE

Zgodnie z ideą Wolontariatu, wolontariusze z opiekunami organizowali i realizowali różne przedsięwzięcia. Podejmowana przez uczniów aktywność wpływała pozytywnie na rozwój ich osobowości oraz kształcenie postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, dostarczała alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

W trakcie całego roku Szkolny Klub Wolontariusza brał udział w organizacji następujących przedsięwzięć:

 • „Jesienna paka dla zwierzaka” i „Wiosenna paka dla zwierzaka” – zbiórki karmy, zabawek i kocyków dla Schroniska OTOZ ANIMALS w Lublińcu i Przytuliska – Koty i psy w Lublińcu;
 • „Święty Mikołaj na Kresach” – zbiórka słodyczy i artykułów szkolnych dla Polaków mieszkających na dawnych Kresach Wschodnich;
 • „Serce dla seniora” – przygotowanie i przekazanie upominków z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu;
 • „POMÓŻ I TY” – zbiórka artykułów papierniczych, książek, zabawek, gier, puzzli  i słodyczy przeznaczona dla dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjnego w Rusinowicach;
 • „Nakręć się na zbieranie dla Adasia” – zbiórka plastikowych nakrętek dla chorego mózgowe porażenie dziecięce Adasia. Zebrane nakrętki pomogą sfinansować rehabilitację i zajęcia, które usprawnią funkcjonowanie chłopca.
 • „Świąteczna Zbiórka Żywności” i „Wielkanocna zbiórka Żywności” – włączenie się do akcji zbiórki żywności dla potrzebujących w punkcie Biedronka, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lublińcu.
 • „Zbieraj baterie i telefony” – włączenie się do akcji w ramach edukacji ekologicznej;
 • Cykl zajęć dla uczniów naszej szkoły w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza –„Radość pomagania” – dlaczego warto pomagać?, „Mikołajem być…” – czyli co to jest WOLONTARIAT, „Znaczenie Wolontariatu w życiu codziennym”;
 • Cykl zajęć dla dzieci przebywających w świetlicy szkolnej – warsztaty teatralne, warsztaty plastyczne, zajęcia muzyczne, zajęcia czytelnicze.

Uczniowie – wolontariusze nauczyli się niesienia bezinteresownej pomocy na co dzień. Wykonanie poszczególnych zadań wniosło w ich życie wiele radości i przyczyniło się do osobistej satysfakcji.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w działania prowadzone przez Szkolny Klub Wolontariusza. Mamy świadomość, że bez wsparcia uczniów i ich rodziców wielu z tych akcji nie udałoby się przeprowadzić.

 Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Życzymy radosnych i bezpiecznych wakacji!

 

Akcja „Wiosenna paka dla zwierzaka” w ramach działań Szkolnego Klubu Wolontariusza naszej szkoły.
Dziękujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom za włączenie się do akcji „Wiosenna paka dla zwierzaka” – zbiórka karmy, zabawek i kocyków. Zebrane dary przekazane zostały organizacjom zajmującym się pomaganiem zwierzętom: Schronisko OTOZ ANIMALS w Lublińcu i Przytulisko „KOTY I PSY” w Lublińcu.
                                                                                                                          Halina Karczewska

Akcja „POMÓŻ I TY” w ramach działań Szkolnego Klubu Wolontariusza naszej szkoły.

Dziękujemy uczniom, rodzicom i nauczycielom za włączenie się do akcji „POMÓŻ I TY” – zbiórka zabawek, książek, gier i artykułów papierniczych. Dary przekazane zostały podopiecznym Ośrodka Rehabilitacyjnego w Rusinowicach.

                                                                                                                                                                         Halina Karczewska i Marzena Kowalik

 

Szkolny Klub Wolontariusza dziękuje wszystkim za włączenie się do akcji „Nakręć się na zbieranie dla Adasia” – zbiórka nakrętek.
Dziękujemy i prosimy o jeszcze! 
                                                 
                                                                                                                                                                              Halina Karczewska i Marzena Kowalik
WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI
Wolontariusze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu w dniu 25.03.2023 r. brali udział w Wielkanocnej Zbiórce Żywności, która odbyła się w punkcie Biedronka przy ulicy Pawła Stalmacha w Lublińcu. Organizatorem zbiórki był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu.
Serdeczne podziękowania wszystkim za zaangażowanie i współpracę na rzecz akcji i osób potrzebujących.
                                                                
                                                                                                                                                                                                Koordynator: Halina Karczewska

 

ŚWIĘTY MIKOŁAJ NA KRESACH

Podobnie jak w poprzednich latach i w tym roku nasza szkoła brała udział w akcji „Święty Mikołaj na Kresach”. Idea tegorocznej akcji polegała na przygotowaniu świątecznych paczek dla młodych Rodaków na Wschodzie. W ramach działań Szkolnego Wolontariatu została zorganizowana zbiórka produktów do przygotowania paczek, były to: zeszyty, kredki, plastelina, mazaki, długopisy, ołówki i słodycze. Przygotowane paczki przekazane zostały do siedziby Towarzystwa Patriotycznego „KRESY” w Częstochowie.

Dziękujemy rodzicom i uczniom za włączenie się do akcji.

 

                                                                                                                                                                                              Koordynatorzy akcji:

                                                                                                                                                                              Halina Karczewska i Marzena Kowalik

 

Zaczynamy akcję zbierania nakrętek! Jeśli wyrzucacie to przestańcie! Jeśli zbieracie i nie wiecie co z nimi zrobić to my chętnie przygarniemy każdą ilość, kolorowe i białe, duże i małe, po sokach, po chemii, po jogurtach – normalnie WSZYSTKIE!

Przyłączcie się do zbiórki – Szkolny Klub Wolontariusza

 

JESIENNA PAKA DLA ZWIERZAKA

Jak co roku w październiku, w ramach działań szkolnego Wolontariatu, w naszej szkole miała miejsce zbiórka karmy, zabawek i kocyków dla naszych czworonożnych przyjaciół. Zebrane dary zostały przekazane organizacjom  zajmującym się pomaganiem zwierzętom: Schronisko OTOZ ANIMALS w Lublińcu i Przytulisko „KOTY I PSY” w Lublińcu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji.

                                                                                                     Halina Karczewska i Marzena Kowalik

 

 

ROK SZKOLNY 2021/2022

„Jesienna paka dla zwierzaka” – zbiórka karmy, zabawek i koców dla Schroniska OTOZ ANIMALS w Lublińcu i Przytuliska – Koty i Psy w Lublińcu.

 

„Święty Mikołaj na Kresach” – zbiórka słodyczy i artykułów szkolnych dla Polaków mieszkających na dawnych Kresach Wschodnich.

 

„Serce dla seniora” – przygotowanie i przekazanie upominków z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu.

 „Razem dla dzieci Ukrainy” włączenie się w akcję pomocy dzieciom z Ukrainy – zbiórka artykułów papierniczych, książek, kolorowanek, plecaków, piórników, zabawek i słodyczy, w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Kulturą mi do twarzy – Warto pomagać”.

Działania Wolontariatu 

      1. Jesienna paka dla zwierzaka – zbiórka karmy, zabawek i kocy dla schroniska i przytuliska w Lublińcu.

      2. Święty Mikołaj na Kresach – zbiórka słodyczy i artykułów szkolnych dla Polaków mieszkających na dawnych Kresach Wschodnich.

      3. Zbieraj baterie i telefony – akcja w ramach edukacji ekologicznej.

      4. Cykl zajęć dla uczniów klas 1-8 w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza:

– „Radość pomagania – dlaczego warto pomagać?”;

– Mikołajem być… – czyli co to jest WOLONTARIAT. Porównanie Mikołaja do Wolontariusza;

– Znaczenie Wolontariatu w życiu codziennym;

      5. „Serce dla seniora” – przygotowanie i przekazanie upominków dla podopiecznych Domu Kombatanta z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

      6. Laurka dla Seniora-wykonanie i przekazanie laurek z okazji Dnia Babci i Dziadka dla podopiecznych Domu Kombatanta w Lublińcu.

Akcja charytatywna „Dzieci – dzieciom”

 

„Dzieci – dzieciom” – pod takim hasłem w naszej szkole odbyła się zbiórka artykułów papierniczych, książek, zabawek, gier, puzzli i słodyczy przeznaczona dla dzieci i młodzieży  z Ośrodka Rehabilitacyjnego w Rusinowicach.

                                     Serdecznie dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie i wsparcie akcji.

                                                                                                                                                                        Szkolny Klub Wolontariusza

 

 

 

Cykliczne zajęcia dla uczniów

Cykl zajęć dla uczniów naszej szkoły w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza – „Radość pomagania” – dlaczego warto pomagać?, „Mikołajem być…” – czyli co to jest WOLONTARIAT, „Znaczenie Wolontariatu w życiu codziennym”.

Cykl zajęć dla dzieci przebywających w świetlicy szkolnej – warsztaty teatralne, warsztaty plastyczne, zajęcia muzyczne, zajęcia czytelnicze.

„Zbieraj baterie i telefony” – Ogólnopolski Program Edukacyjny dla szkół – włączenie się do akcji w ramach edukacji ekologicznej.

 

„Wakacyjna paka dla zwierzaka” – zbiórka karmy, zabawek i koców dla Przytuliska – Koty i Psy w Lublińcu.

Dziękujemy za wsparcie!

 

SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA – PODSUMOWANIE

Zgodnie z ideą Wolontariatu, wolontariusze z opiekunami organizowali i realizowali różne przedsięwzięcia. Podejmowana przez uczniów aktywność wpływała pozytywnie na rozwój ich osobowości oraz kształcenie postawy otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, dostarczała alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

W trakcie całego roku Szkolny Klub Wolontariusza brał udział w organizacji następujących przedsięwzięć:

 • „Jesienna paka dla zwierzaka” i „Wakacyjna paka dla zwierzaka” – zbiórki karmy, zabawek i kocyków dla Schroniska OTOZ ANIMALS w Lublińcu i Przytuliska – Koty i psy w Lublińcu;
 • „Święty Mikołaj na Kresach” – zbiórka słodyczy i artykułów szkolnych dla Polaków mieszkających na dawnych Kresach Wschodnich;
 • „Serce dla seniora” – przygotowanie i przekazanie upominków z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu;
 • „Laurka dla seniora” – wykonanie i przekazanie laurek z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Lublińcu;
 • „Dzieci – dzieciom” – zbiórka artykułów papierniczych, książek, zabawek, gier, puzzli i słodyczy przeznaczona dla dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjnego w Rusinowicach;
 • „Zbieraj baterie i telefony” – włączenie się do akcji w ramach edukacji ekologicznej;
 • „Razem dla dzieci Ukrainy” – włączenie się w akcję pomocy dzieciom z Ukrainy – zbiórka artykułów papierniczych, książek, kolorowanek, piórników, plecaków, zabawek i słodyczy w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy – Warto pomagać”;
 • Cykl zajęć dla uczniów naszej szkoły w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza – „Radość pomagania” – dlaczego warto pomagać?, „Mikołajem być…” – czyli co to jest WOLONTARIAT, „Znaczenie Wolontariatu w życiu codziennym”;
 • Cykl zajęć dla dzieci przebywających w świetlicy szkolnej – warsztaty teatralne, warsztaty plastyczne, zajęcia muzyczne, zajęcia czytelnicze.

Uczniowie – wolontariusze nauczyli się niesienia bezinteresownej pomocy na co dzień. Wykonanie poszczególnych zadań wniosło w ich życie wiele radości i przyczyniło się do osobistej satysfakcji.

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w działania prowadzone przez Szkolny Klub Wolontariusza. Mamy świadomość, że bez wsparcia uczniów i ich rodziców wielu z tych akcji nie udałoby się przeprowadzić.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Życzymy radosnych i bezpiecznych wakacji!

 

ARCHIWUM

Rok szkolny 2019/2020

 

 

Na skróty

Skip to content