Nauczyciele

ADRESY POCZTY ELEKTRONICZNEJ PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LUBLIŃCU

 

Wręczycka Bożena – dyrektor szkoły
b.wreczycka@sp1.lubliniec.pl
Jaskuła Ewa – wicedyrektor szkoły
e.jaskula@sp1.lubliniec.pl
Zyśko Monika – wicedyrektor szkoły
m.zysko@sp1.lubliniec.pl
Siluk Małgorzata – pedagog
m.siluk@sp1.lubliniec.pl
Anna Anioł – pedagog specjalny
a.aniol@sp1.lubliniec.pl
Monika Gwóźdź – psycholog
m.gwozdz@sp1.lubliniec.pl
Bala Krzysztof
k.bala@sp1.lubliniec.pl
Bazan Anna
a.bazan@sp1.lubliniec.pl
Biś Anna
a.bis@sp1.lubliniec.pl
Borecka Joanna
j.borecka@sp1.lubliniec.pl
Breguła Agnieszka
a.bregula@sp1.lubliniec.pl
Brol Joanna
j.brol@sp1.lubliniec.pl
Bryła Joanna
j.bryla@sp1.lubliniec.pl
Drab Marzena
m.drab@sp1.lubliniec.pl
Dudek – Marszoł Teresa
t.dudek-marszol@sp1.lubliniec.pl
Dyksik Anna
a.dyksik@sp1.lubliniec.pl
Gambuś Agnieszka
a.gambus@sp1.lubliniec.pl
Grabowski Marcin
m.grabowski@sp1.lubliniec.pl
Hain Mariola
m.hain@sp1.lubliniec.pl
Janoszka Barbara
b.janoszka@sp1.lubliniec.pl
Kałuża-Grochowina Renata
r.kaluza-grochowina@sp1.lubliniec.pl
Karczewska Halina
h.karczewska@sp1.lubliniec.pl
Karpińska Katarzyna
k.karpinska@sp1.lubliniec.pl
Kempa Grażyna
g.kempa@sp1.lubliniec.pl
Kosmala Aneta
a.kosmala@sp1.lubliniec.pl
Kulisz Elżbieta
e.kulisz@sp1.lubliniec.pl
Lach Aneta
a.lach@sp1.lubliniec.pl
Ligendza Alina
a.ligendza@sp1.lubliniec.pl
Lukosek Teresa
t.lukosek@sp1.lubliniec.pl
Marek Edyta
e.marek@sp1.lubliniec.pl
Mizera Elżbieta
e.mizera@sp1.lubliniec.pl
Monkos Justyna j.monkos@sp1.lubliniec.pl
Ogiołda Wioletta
w.ogiolda@sp1.lubliniec.pl
Opałka Dorota
d.opalka@sp1.lubliniec.pl
Pawełczyk – Mukoid Iwona
i.pawelczyk-mukoid@sp1.lubliniec.pl
Pinkowska Anna
a.pinkowska@sp1.lubliniec.pl
Piowczyk Barbara
b.piowczyk@sp1.lubliniec.pl
Płuciennik Iwona
i.pluciennik@sp1.lubliniec.pl
Płuska Agata
a.pluska@sp1.lubliniec.pl
Poloczek Małgorzata
m.poloczek@sp1.lubliniec.pl
Prandzioch Anna
a.prandzioch@sp1.lubliniec.pl
Respondek Joanna
j.respondek@sp1.lubliniec.pl
Richter Adam
a.richter@sp1.lubliniec.pl
Schleier-Kamińska Sabina
s.schleier-kaminska@sp1.lubliniec.pl
Serafin Dagmara
d.serafin@sp1.lubliniec.pl
Siemiradzka Ewa
e.siemiradzka@sp1.lubliniec.pl
Skubała Sandra
s.skubala@sp1.lubliniec.pl
Sobolewska Aleksandra
a.sobolewska@sp1.lubliniec.pl
Sołtysiak Ewelina
e.soltysiak@sp1.lubliniec.pl
Stavros Alexandra
a.stavros@sp1.lubliniec.pl
Stępniewska – Pyrkosz Agnieszka
a.stepniewska-pyrkosz@sp1.lubliniec.pl
Suchara Arkadiusz
a.suchara@sp1.lubliniec.pl
Szaforz Janina
j.szaforz@sp1.lubliniec.pl
Szeląg Jolanta
j.szelag@sp1.lubliniec.pl
Ślęzak Grażyna
g.slezak@sp1.lubliniec.pl
Ślęzak Henryk
h.slezak@sp1.lubliniec.pl
Ślusarczyk Joanna
j.slusarczyk@sp1.lubliniec.pl
Telma Aleksandra
a.telma@sp1.lubliniec.pl
Toma Krystyna
k.toma@sp1.lubliniec.pl
Torchalska Katarzyna
k.torchalska@sp1.lubliniec.pl
Wasser Ilona
i.wasser@sp1.lubliniec.pl
Witek-Cieśla Marzena m.witek-ciesla@sp1.lubliniec.pl
Wołyńska Barbara
b.wolynska@sp1.lubliniec.pl


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Adam Adamczyk
tel.34 351 37 94
e-mail: iod@cuw.lubliniec.pl

Na skróty

Skip to content