Pedagog

Pedagog: MAŁGORZATA SILUK

Godziny pracy:

Poniedziałek: 11:45 – 13:45, 14:30 – 16:30

Wtorek: 9:40 – 12:40, 13:30 – 14:30

Środa: 11:45 – 12:45, 13:30 – 16:30

Czwartek: 9:00 – 13:00

 Piątek: 8:00 – 12:00

Pedagog specjalny: ANNA ANIOŁ

Godziny pracy: 

Poniedziałek: 8.00 – 12.00

Wtorek: 13.35 – 14.35

Środa: 8:00 – 10.45

Czwartek: 8.00 – 8.45, 9.45 – 11.45

 Piątek: 9.45 – 11.15

        

 


Pedagog spełnia wiele obowiązków, wśród których należy szczególnie podkreślić:

– roztaczanie kompleksowej pomocy dla dzieci z ubogich i niewydolnych rodzin;
– udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych, organizowanie różnych form terapii;
– dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów;
– koordynowanie oddziaływań różnych instytucji i osób wspierających rozwój ucznia;
– prowadzenie działalności profilaktycznej, edukacji prozdrowotnej wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki;
– wspieranie rodziców na rzecz rozwiązywania sytuacji trudnych wychowawczo;
– udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze;

Do pedagoga szkolnego mogą przyjść wszyscy ci, którzy:
– czują, że nikt ich nie rozumie;
– często są smutni;
– są samotni;
– nie potrafią się porozumieć z kolegą;
– mają problemy rodzinne, znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;
– nie potrafią sobie sami poradzić z problemem;
– chcą podzielić się swoją radością lub sukcesem;
– chcą pomóc innym, lecz nie wiedzą w jaki sposób.

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

„Co ostatnio słychać w profilaktyce?”

Dużymi krokami zbliża się koniec roku szkolnego 2022/2023. Za nami szereg przeprowadzonych apeli poruszających aktualne problemy dzieci i młodzieży. Apele miały na celu nie tylko przekazanie ogólnej wiedzy, ale również przybliżenie uczniom w prosty sposób omawianej problematyki. Apele dotyczyły m.in. praw dziecka, obowiązków ucznia, wpływu atmosfery w klasie na funkcjonowanie uczniów, bullyingu, uzależnień. Stało się już tradycją, że uczniowie mieli możliwość obejrzenia krótkiego filmiku związanego z tematyką apelu, prezentacji lub innych obrazów dopełniających przekazywaną im wiedzę.
Uczniowie klas ósmych oraz chętni rodzice uczestniczyli w programie profilaktycznym „Archipelag Skarbów”. Program ten został wpisany na listę programów rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Oparty jest na modelu profilaktyki zintegrowanej, czyli takiej, która łączy różne dziedziny profilaktyki, aby skutecznie przeciwdziałać możliwie szerokiemu spektrum zachowań ryzykownych. Mieści się w nim m.in. profilaktyka używania przez młodzież substancji psychoaktywnych, np.: alkoholu i dopalaczy, czy papierosów.
Uczniowie otrzymali również materiały związane z akcją Zachowaj Trzeźwy Umysł.
W naszej szkole gościliśmy policjantkę KPP w Lublińcu, panią Monikę Wacławek, która przeprowadziła zajęcia oraz apele dla uczniów klas szóstych i ósmych na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich. Spotkała się też z rodzicami uczniów, którym przybliżyła zagadnienie rodzicielskiej odpowiedzialności prawnej.
Ponadto odwiedził nas prezes WOPR, pan Adam Koczyba, który omówił i przeprowadził dla klas II-VIII pokazy udzielania pierwszej pomocy.
Niech wiedza, w którą wyposażyliśmy naszych uczniów będzie procentowała i przyniesie wymierne efekty w postaci bezpiecznych dla nich wakacji.

Małgorzata Siluk

„Aby w szkole dobrze się działo….”

Powoli mija pierwsze półrocze i czas na zdanie relacji z podejmowanych działań wychowawczo-profilaktycznych. Wyszliśmy naprzeciw pojawiającym się problemom, ale też zapobiegliśmy pojawieniu się innych, nowych. Nasze maluchy dobrze bawiły się w trakcie teatrzyku „Mapa skarbów”. Wykazały się wiedzą z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych i zasad bezpieczeństwa.
Klasy starsze uczestniczyły w warsztatach „Debata”, mających na celu profilaktykę alkoholową i rekomendowanych przez PARPA. Inne klasy brały udział w zajęciach warsztatowych, związanych ze stratą i doświadczeniami traumatycznymi. Uczniowie brali też udział w zajęciach rozwijających umiejętności komunikacyjne i emocjonalne. Uczestniczyli w warsztatach z zakresu profilaktyki narkotykowej „Jestem asertywny, potrafię powiedzieć NIE”. Natomiast chętni uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursach profilaktycznych: „Narkotykom mówimy Nie!” oraz „Alkohol – jestem na NIE”. Uczestnicy konkursów otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody.
Zorganizowaliśmy również happening dla szkół podstawowych „STOP PRZEMOCY”. Wraz z kolegami ze szkół „2” i „3” okrążyliśmy lubliniecki rynek i z hasłami „STOP PRZEMOCY” ustawiliśmy się do wspólnego zdjęcia.
Szkoła dołączyła też do akcji „Biała wstążka”. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego wraz z innym pracownikiem MOPS-u przeprowadziły w starszej klasie lekcję na temat przemocy.
Był to czas intensywnych działań, a przed nami następne wyzwania.

Małgorzata Siluk

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Czas na podsumowanie działań profilaktycznych
W tym dziwnym czasie, kiedy to jedni uczniowie są w szkole, inni uczą się zdalnie, kiedy nie jest tak, jak zwykle, staraliśmy się zrobić wszystko, aby nadal zapobiegać niepożądanym zachowaniom i wyposażać uczniów
w umiejętności asertywne.
Klasy siódme uczestniczyły w programie „Unplugged”, mającym na celu nabycie przez uczniów umiejętności chroniących przed używaniem substancji psychoaktywnych i ewentualnej zmiany postaw oraz opinii wobec używania substancji psychoaktywnych.
Czwartoklasiści i piątoklasiści uczestniczyli w profilaktycznych warsztatach „Debata”, które miały za zadanie wzmocnić postawy proabstynenckie
u nastolatków.
Uczniowie klas II – VIII wzięli udział w szkolnych konkursach profilaktycznych: „Alkohol – jestem na NIE!” oraz  „Zdrowo i wesoło bez narkotyków”. Komisja ustaliła, że tym razem nie będzie wyróżniała żadnej pracy, a każdy uczestnik otrzyma przygotowaną nagrodę. Prace zaprezentowane są na tablicach szkolnych.
Zaprzyjaźniona ze szkołą psychoterapeutka pełniła dyżur telefoniczny. Można było się z nią skontaktować, a następnie umówić na e-spotkanie.
Udało się też przeprowadzić apele wychowawcze, choć nie tak często, jak było zaplanowane.
Uczniowie klas młodszych obejrzeli e- spektakl profilaktyczny „Jak pokonać smoka?”, a starsi „ Czas próby”. Wiadomo, to nie to samo, kiedy widowisko jest na żywo.
                                                                   Małgorzata Siluk


Dręczą Cię w szkole, biją na podwórku, boisz się wychodzić z domu?
Stałeś się celem ataku w internecie, jest hejt na Ciebie, ktoś wpuścił do sieci Twoje kompromitujące zdjęcie?
Zostałeś sam, pogubiłeś się w życiu, straciłeś przyjaciela, nie masz z kim pogadać?

Nie jesteś sam! Zadzwoń pod numer 800 12 12 12. To telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Możesz też napisać do ekspertów na czacie, który znajdziesz na stronie Rzecznika: www.brpd.gov.pl

Czekają tam na Ciebie ludzie, którzy Ci pomogą. Za darmo. Nie musisz się przedstawiasz ani mówić, skąd dzwonisz. Możesz pozostać całkowicie anonimowy. Nikt się nie dowie o tej rozmowie, ani rodzice, ani szkoła, ani znajomi. Eksperci z Telefonu Zaufania pomogą Ci rozwiązać Twój problem, wyjaśnią, co robić, jak się zachować, gdzie znaleźć konkretne wsparcie.

Nie czekaj, nie trać czasu, pomóż sobie – zadzwoń 800 12 12 12.

Pod numer interwencyjny mogą też dzwonić osoby dorosłe, aby zgłosić problemy dzieci lub rażące zaniedbania względem nich.

PEDAGOG – archiwum 2020/2021
PEDAGOG – archiwum 2019/2020

Na skróty

Skip to content