Office 365 Education

Zaloguj się

Uczniowie  naszej szkoły mogą bezpłatnie zarejestrować się i korzystać z usługi Office 365 Education do czasu, kiedy są uczniami naszej szkoły. Office 365 pracuje wszędzie. Znane aplikacje są zawsze dostępne, aktualizowane na bieżąco. Ułatwiają i przyspieszają prace nad programem nauczania na urządzeniach z systemem Windows, Android, iOS i wielu innych. Office 365 Education posiada odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa (ISO 27001, 27018, 22301, standardy SOC 1 i SOC 2).

Co jest potrzebne uczniowi?
• dostęp do Internetu (Office 365 Education to usługa w chmurze)
• dowolne urządzenie: telefon, tablet, laptop …
• nie korzystamy z prywatnych adresów mailowych
• dzięki integracji dziennika elektronicznego Vulcan i usługi Microsoft Office 365 uczeń (a także rodzic) na swoim koncie, w zakładce Office365 zobaczy login (adres email)) i hasło (jednorazowe) do tej usługi.
Co zyskujemy?
• każdy uczeń ma dostęp do aplikacji Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Microsoft Teams oraz innych, zawsze w aktualnych i najnowszych wersjach;
• prostsza współpraca z nauczycielami (wysyłanie i udostępnianie zadań z wykorzystaniem OneDrive i innych usług), komunikacja.

Aby zalogować się do platformy należy wejść na stronę internetową:portal.office.com
 
Następnie klikamy Zaloguj się i w okienku „Adres e-mail, telefon lub Skype” wpisujemy Login do Office 365, który otrzymaliśmy
w dzienniku UONET+ w zakładce Uczeń NOWOŚĆ! – Dostęp do Ofiice 365
Login to pierwsza litera imienia i nazwisko @sp1lubliniec.onmicrosoft.com
W kolejnym kroku wprowadzamy hasło, które dostaliśmy w dzienniku Vulcan (Hasło pierwszego logowania). Podczas pierwszego logowania zostaniemy poproszeni o zmianę hasła na swoje, które trzeba zapisać lub zapamiętać. W polu „bieżące hasło” wpisujemy hasło pierwszego logowania uzyskane z dziennika Vulcan, natomiast w polach „Nowe hasło” i „Potwierdź hasło” wpisujemy swoje, wymyślone hasło. Nowe hasło musi składać się z co najmniej
8 znaków i z co najmniej 3 z następujących typów znaków: wielkie litery, małe litery, cyfry i symbole

Na skróty

Skip to content