PEDAGOG – archiwum 2019/2020

Rok szkolny 2019/2020 

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Drodzy uczniowie,
chciałabym Wam zaproponować w czasie pozostawania w domu tzw. plan dnia. Dobrze jest zaplanować zadania na każdy dzień zaczynając od pobudki! Ustalcie w nim konkretne godziny wykonywania zadań, które otrzymaliście od Nauczycieli. Plan powinien też zawierać godzinę pójścia spać. Takie rozplanowanie pomoże Wam zrealizować lekcje i powtórzyć zadany materiał. Nie pozwala na rozleniwienie! Lektury, opowiadania są na tyle ciekawe, że można też skupić się na czytaniu, można rozwijać swoje talenty – rysować, pisać opowiadania itp. Zachęcam do gier planszowych z rodzicami. Możecie też spędzić czas na portalach społecznościowych rozmawiając z kolegami z klasy, pamiętając o zasadach grzecznościowych i kulturze słowa. Nie zapomnijcie o bezpieczeństwie w Internecie i o tym, że nie jesteście w nim anonimowi. Pamiętajcie też proszę o higienie.
Pozdrawiam Was i do zobaczenia w szkole.
                                                                                                                                                                                         pedagog szkolny Małgorzata Siluk
Profilaktyka dla dzieci, młodzieży i dorosłych
      W ostatnim czasie uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wielu zajęciach i przedsięwzięciach profilaktycznych. Ćwiczyli zachowania asertywne biorąc udział w treningach asertywności i rekomendowanych warsztatach „Debata”. Uczyli się odmawiania osobom namawiającym do spożycia alkoholu, zażywania narkotyków, czy innych substancji psychoaktywnych. Najmłodsi uczniowie obejrzeli profilaktyczny teatrzyk „Jak nie zostać robotem?”. Zachęcani byli do zabaw na świeżym powietrzu w towarzystwie swoich kolegów. Usłyszeli też przestrogę, aby ograniczyć zaufanie wobec nieznajomych i umieć odmawiać poczęstunku, nawet czekoladką!
       Dzieci wzięły również udział w plastycznych konkursach profilaktycznych: „Nie ufam obcym i niczym się nie częstuję” i „Lubię spędzać wolny czas ze swoją rodziną”.
      Rodzice uczniów mieli możliwość spotkania się z terapeutką p. Marzeną Rębisz, która podjęła temat uzależnienia dzieci od Internetu. Mówiła jak zaradzić temu problemowi. Zwróciła uwagę rodzicom, że to oni modelują zachowania swoich pociech. A ponieważ są  najważniejszymi osobami w życiu swoich dzieci, powinni zastanowić się nad czasem spędzanym np. na portalach społecznościowych, bo przecież można ten czas wykorzystać na wspólny spacer, rozmowy, bycie razem. Wtedy rodzina cementuje się, pogłębia się więź między poszczególnymi jej członkami. Rodzice otrzymali fragment artykułu z Gazety Lublinieckiej dot. wskazówek postępowania, aby nie dopuścić do uzależnienia dziecka od Internetu.
                                                                                                                                                                                                            Małgorzata Siluk

 

 „O tym też mówimy”
      5 listopada uczniowie klas siódmych i ósmych uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych Odpowiedzialność karna nieletnich, prowadzonych przez zaprzyjaźnioną ze szkołą policjantkę p. Monikę Wacławek.
    Odpowiedzialność karna nieletnich została w polskim prawie uregulowana dwutorowo, bowiem w stosunku do nieletnich dopuszczających się czynu zabronionego mogą być zastosowane przepisy kodeksu karnego oraz ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich.
  Aby zobrazować omawiane zagadnienie pani Monika Wacławek podawała przykłady zachowań świadczących o demoralizacji nieletnich, które kończą się wszczęciem i prowadzeniem postępowania w trybie opiekuńczo – wychowawczym.
                                                                                                                                                                                                                          Małgorzata Siluk

 

„Porcja profilaktyki dla uczniów i rodziców”

     Odbyły się już pierwsze apele wychowawczo – profilaktyczne. Uczniom przypomniano szkolne zasady zachowania oraz obowiązki. Klasy młodsze obejrzały film nt. dbania o dobre relacje z innymi ludźmi, wzajemnego pomagania oraz uśmiechu, co nic nie kosztuje. Starsi uczniowie obejrzeli edukacyjny film na temat motywacji.
    Rodzice uczniów klas szóstych uczestniczyli w pedagogizacji przeprowadzonej przez terapeutkę, p. Marzenę Rębisz. Omówiony został problem obniżenia nastroju młodzieży, zjawisko dość często pojawiające się w ostatnim czasie. Rodzice dowiedzieli się, na co zwrócić uwagę w zachowaniu swoich pociech, co powinno ich zaniepokoić i kiedy udać się po pomoc.
Małgorzata Siluk

 

Na skróty

Skip to content