III EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

W LUBLIŃCU

15- 21października 2012r.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH  I PONADGIMNAZJALNYCH

na

konferencję przedmiotowo – metodyczną pod hasłem:

„Dysleksja rozwojowa, ryzyko dysleksji – pomoc psychologiczno-

pedagogiczna w świetle nowych przepisów”

 

która odbędzie się  25 października 2012 r. o godz. 15.00 w Szkole Podstawowej nr 1

 w Lublińcu - sala konferencyjna.

 

          Program konferencji:

 

15:00 – 15:15     Uroczyste otwarcie – p. Aneta Lach / nauczyciel polonista, logopeda/

 

15:15 – 15:45     „Dysleksja rozwojowa, ryzyko dysleksji – pomoc psychologiczno - pedagogiczna w świetle

                             nowych przepisów” – p. Katarzyna Patrzykont / doradca metodyczny Samorządowego

                             Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie, logopeda, pedagog terapeuta/                                       

 

15:45 – 16:00      Wystąpienie przewodniczącej PTD Oddziału Terenowego w Lublińcu - p. Sylwia Kansy

                              / nauczyciel polonista, surdopedagog/

 

16:00 – 16:30      Poczęstunek, rozmowy tematyczne

 

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w konferencji oraz materiały metodyczne.

Dyrektorów szkół prosimy o umożliwienie pedagogom udziału w konferencji. Zgłoszenia udziału prosimy kierować pod nr tel. ( 34) 351-14-11 do 17.10.2012r.

 


 

Szanowni Państwo,

nauczyciele-poloniści szkół podstawowych powiatu lublinieckiego


            Zapraszamy do udziału w III  Powiatowym  Konkursie  Ortograficznym dla Uczniów Dyslektycznych  „ Ortograficzne Łamigłówki”, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu  oraz Oddział  Terenowy nr 100 Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Lublińcu. Konkurs jest częścią obchodów III Europejskiego Tygodnia  Świadomości  Dysleksji w Lublińcu.

Celem przedsięwzięcia jest propagowanie pracy z uczniami z grupy ryzyka dysleksji lub ze stwierdzoną dysleksją rozwojową nad usprawnianiem czytania  i pisania oraz podnoszenie samooceny uczniów. Konkurs wpisuje się w aktualne zmiany zachodzące w edukacji w zakresie opieki psychologiczno-pedagogicznej nad uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specyficznymi problemami  w uczeniu się.

1.   Konkurs „Ortograficzne Łamigłówki” kierowany jest do uczniów klas V i VI ze stwierdzoną dysleksją rozwojową  lub znajdujących się w rupie ryzyka dysleksji i  ma formę testu składającego się z  rozbudowanych ćwiczeń-łamigłówek.

2. Termin konkursu :  17 X 2012r. , godz. 11.00-14.00.

3. Miejsce konkursu: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu , ul. Sądowa 9,42-700 Lubliniec,

 I  piętro - sala nr 23 i 24

4. Kontakt: 34 351 14 11  mgr Aneta Lach , mgr Sylwia Kansy.

5. Nagrody w konkursie przyznawane są na podstawie uzyskanej liczby punktów. Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uznania potwierdzający jego uczestnictwo w konkursie. Każdy nauczyciel otrzymuje dyplom poświadczający jego zaangażowanie w przygotowanie uczniów do konkursu.

6. Szkołę do konkursu można zgłosić do   16 X 2012r.  wypełniając kartę zgłoszeniową i wysyłając ją  w jeden z poniższych sposobów:

 

  Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Karta zgłoszenia uczestników III Powiatowego  Konkursu Ortograficznego dla Uczniów Dyslektycznych

„Ortograficzne Łamigłówki”

 

Nazwa szkoły

Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


III

Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

w Lublińcu

 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

 

Zadanie

Termin

Miejsce

Odpowiedzialny

Opracowanie tablic informacyjnych w budynku A i B

12.10.2012r.

I piętro bud. A

bud. B

M. Kowalik

G. Cetnerowska,

J. Ślusarczyk

Wydanie numeru specjalnego gazetki szkolnej „Number One”

15.10.2012r.

wydrukowane egzemplarze

S. Kansy,

A. Tomczak/ praktykantka/

Zajęcia warsztatowe dla rodziców: praca z dzieckiem dyslektycznym

18.10.2012r.

godz.

sala 20

S. Kansy,

K. Serafin

Konferencja przedmiotowo-metodyczna dla nauczycieli i zaproszonych gości / w tym występ artystyczny i poczęstunek/

19.10.2012r.

godz. 15.00

sala konferencyjna

S. Kansy, A. Lach,

G. Kempa, K. Patrzykont

/ prelegent/

Turniej ortograficzny dla uczniów klas III SP1

18.10.2012r.

budynek B

J. Ślusarczyk, B. Wołyńska

III  Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla Uczniów Dyslektycznych  „ Ortograficzne Łamigłówki”

17.10.2012r.

godz.11.00-14.00

Sala 23 i 24

S. Kansy, A. Lach

Konkurs ortograficzny z języka angielskiego

18.10.2012r.

świetlica, bud. A

P. Kompała, M. Debudaj,

 

Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-III / prelekcja/

17.10.2012r.

godz. 17.00

sala 8, bud. B

J. Ślusarczyk,  B.Wołyńska,

Spotkanie z rodzicami uczniów klas IV-VI / prelekcja/

25.10.2012r.

godz. 17.00

sala konferencyjna

 

E. Jaskuła, A. Telma,

Konsultacje logopedyczne

18.10.2012r.

14.30-15.30

sala 33

A. Lach, G. Kempa

Czytanie baśni dla wychowanków przedszkoli

15-21.10.2012r.

 wybrane przedszkola

G. Kempa

Konkurs na planszową grę edukacyjną

ogłoszony w ramach ETŚD

nadsyłane prace

E. SiemiradzkaZobacz wyniki konkursu

 

Harmonogram dyżurów Towarzystwa Dyslektycznego

l.p

Data

godzina

Imię i nazwisko nauczyciela dyżurującego

1.      

24.09.2012r.

1600 - 1700

Joanna Ślusarczyk, Grażyna Kempa

2.      

19.11.2012r.

1600 - 1700

Barbara Wołyńska, Ewa Siemiradzka

3.      

10.12.2012r.

1600 - 1700

Ilona Wasser, Grażyna Cetnerowska

4.      

14.01.2013r.

1600 - 1700

Aneta Lach, Sylwia Kansy

 

Zobacz       

Sprawozdanie z EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

w LUBLIŃCU


Serdecznie zapraszam na spotkanie Terenowego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji w Lublińcu -

5      czerwca  2013r. (środa) godz. 15.30 sala 24.

Plan spotkania:

podsumowanie dotychczasowych działań, wnioski, uwagi, ewentualne zmiany,

 sprawy bieżące,

 składki,

 legitymacje.


 
Sylwia Kansy

Powrót