Klub Historyczny

Przejdź do treści

Menu główne:

NASZE DZIAŁANIA W ROKU SZKOLNYM 2017-18  
Fotorelacja z akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile”
Zapraszamy do obejrzenia filmu przygotowanego w związku z przeprowadzoną w naszej szkole akcją „Żonkile”. Jej celem było upamiętnienie 75. rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim.
Elżbieta Kulisz
Dorota Opałka

Łączy nas pamięć-19.04.1943r -19.04.2018r

       Akcja „Żonkile” to projekt edukacyjno- społeczny przypominający o Powstaniu w Getcie Warszawskim. Nasza szkoła już po raz czwarty   przy współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie przyłączyła się do pielęgnowania pamięci o tych, których już nie ma. Ten desperacki heroiczny zryw jest na świecie symbolem walki o godność.
      Powstania w getcie warszawskim rozpoczęło się 19 kwietnia 1943 r. Było pierwszym miejskim powstaniem w okupowanej Europie, aktem o charakterze symbolicznym, zważywszy na nikłe szanse powodzenia. W nierównej, trwającej prawie miesiąc, walce słabo uzbrojeni bojownicy Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB) i Żydowskiego Związku Wojskowego (ŻZW) stawili opór żołnierzom              z oddziałów SS, Wehrmachtu, Policji Bezpieczeństwa oraz formacji pomocniczych. W tym czasie Niemcy zrównali getto z ziemią, metodycznie paląc dom po domu.
      Żonkile symbolizują pamięć, szacunek i nadzieję. Związane są z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w każdą rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim dostawał te kwiaty od anonimowej osoby. Sam również co roku 19 kwietnia składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta bukiet żółtych kwiatów - często były to właśnie żonkile.
   W celu rozpowszechnienia tego symbolu oraz szerzenia wiedzy na temat samego powstania w ramach Klubu Historycznego i  Klubu Bibliotecznego zostały przeprowadzone pogadanki połączone z projekcją filmu pt.”Nie było żadnej nadziei..." oraz wykonaniem specjalnie zaprojektowanego papierowego żonkila i przypięciu go do ubrania na znak pamięci o Powstaniu. Uczniowie przygotowali także zakładki do książek z informacją na temat wydarzeń z 19 kwietnia 1943 roku.
Pamięć to właściwie wszystko, co  nam zostało po tych ludziach.
    Akcja została objęta Patronatem Narodowym prezydenta Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości oraz patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.
Podsumowanie BohaterON-włącz historię!
     Już po raz drugi uczniowie naszej szkoły włączyli się do ogólnopolskiego projektu mającego na  celu upamiętnienie Powstańców Warszawskich oraz wzmocnienia poczucia tożsamości narodowej.
       Nasze działania polegały m.in. na:
- zaangażowaniu kilku klas w wysłanie pocztówek do powstańców,
- zajęciach, podczas których uczniowie zapoznawali się się z postacią Ireny Sendlerowej,
- uczniowie wykonywali także symbol Polski Walczącej -nieodzowny element powstańczej stolicy,
- zorganizowaniu zajęć z wykorzystaniem gry dydaktycznej „Znaj znak”
-projekcji fabularyzowanego dokument  „Powstanie warszawskie”.

    Za rozmowy o wartościach patriotycznych, za nasze zaangażowanie, za kreatywność otrzymaliśmy specjalne podziękowania. My również dziękujemy za wspaniałą inicjatywę i czekamy na kolejne edycje.
Międzyszkolny Klub Historyczny
im. AK
X Forum Edukacji Twórczej w Częstochowie „ARTedukacja”
      16 maja 2018 r. w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Częstochowie odbyła się konferencja poświęcona prezentacji twórczości artystycznej  uczniów Częstochowy i regionu częstochowskiego. Tegoroczna edycja – X miała uroczysty charakter podsumowania dotychczasowych działań.
    Nasza szkoła  jako jedyna zaprezentowała prace uczniów poświęcone 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pt.: „Nasze biało-czerwone serca”. Dzięki temu wystawa wzbudziła duże zainteresowanie wśród zwiedzających osób. Prace naszych uczniów wyróżniały się oryginalnością i pomysłowością,
Dorota Opałka, Marzena Kowalik

VII Tydzień Spotkań z AK
   7 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublińcu odbyło  się uroczyste podsumowanie VII Tygodnia Spotkań z Armią Krajową oraz Powiatowego Konkursu Historyczno-Artystycznego „Irena Sendlerowa i jej czasy”. Całe przedsięwzięcie odbyło się pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Katowicach, Starosty Powiatu Lublinieckiego oraz ŚZŻAK.
     Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI szkoły podstawowej, które miały do wykonania lapbook zgodny z tematem przewodnim konkursu, natomiast klasy VII , II i III gimnazjalne przygotowywały prezentacje multimedialna na ten sam temat. W konkursie wzięły udział szkoły z Herb, Lisowic, Gwoździan, Kośmider oraz szkoły lublinieckie. W sumie organizatorzy otrzymali 84 prace plastyczne i 38 prac multimedialnych.
      Bardzo dziękujemy za tak liczny udział i bardzo wysoki poziom prezentowanych prac.
Oto lista nagrodzonych:
*lapbook
I miejsce Hanna Cichocka i Aleksandra Mucha ze Zespół Szkół im. św. Edyty Stein KSW
II miejsce Milena Zając SP1, Piotr Uherek SP3, Wiktoria Słota SP3
III miejsce Zofia Smyła SP1, Wojciech Jasiewicz SP Lisowice, Robert Ślęzak SP3
*prezentacja multimedialna
I miejsce Kamil Zając SP4
II miejsce Michalina Rzeźniczek SP2
III miejsce Filip Świerc Zespół Szkół im. św. Edyty Stein KSW

Ponadto podczas całego tygodnia odbyły się następujące wydarzenia:
-konkurs patriotyczny „Mam biało-czerwone serce”
- wystawa Kodeksów Postaw Patriotycznych
-wystawa pokonkursowa „Irena Sendlerowa i jej czasy”
-Losy Polaków na Górnym Śląsku w latach 1918-1945-wykład p. Magdalena Oberska
-Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych –prelekcja dla uczniów Szkoły Podstawowej   nr 4 w Lublińcu
 Międzyszkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej

Szkolny Konkurs Historyczny
     W ramach projektu „Szkoła Młodych Patriotów” odbył się w naszej szkole konkurs o tematyce patriotycznej pt.: „Mam biało-czerwone serce”.
   Uczniowie mieli okazję wykazać się zarówno wiedzą z zakresu wychowania obywatelskiego, historii, języka polskiego,  jak i zaprezentować swoje talenty plastyczne, przygotowując prace propagujące zachowania patriotyczne. Konkurs stworzył doskonałą możliwość do poznania szerzej pojęcia patriotyzmu w znaczeniu historycznym i współczesnym, a także do promowania postawy szacunku wobec swojej ojczyzny, jej historii, języka, kultury, symboli narodowych. Laureatami konkursu zostali uczniowie klas: IV c, IV a i IV d.
Losy Polaków na Górnym Śląsku w latach 1918-1945
    W nawiązaniu do lekcji muzealnej  pt. „ Sąsiedzi – o jednej z najtrwalszych granic w Europie. Na wschodniej rubieży Górnego Śląska” pani Magdalena Oberska  przeprowadziła w klasach 6 i 7 zajęcia nt. Losów Polaków na Górnym Śląsku w latach 1918-1945.
    Pani Magda w niezwykle ciekawy sposób przybliżyła losy rodzin, które w wyniku powstań śląskich oraz drugiej wojny znalazły się po dwóch stronach konfliktu.
Dziękujemy za przybycie i do zobaczenia na następnych zajęciach
Spotkanie z uczniami SP4
  1 marca 2018r mieliśmy przyjemność gościć uczniów klas czwartych Szkoły Podstawowej nr 4 z Lublińca wraz z opiekunami  na zajęciach poświęconych Żołnierzom Wyklętym. Uczniowie z dużym zainteresowaniem obejrzeli prezentację multimedialną poświęconą pamięci Niezłomnych, wysłuchali prelekcji, a następnie obejrzeli wystawę prac konkursowych „Irena Sendlerowa i jej czasy”
Dziękujemy za przybycie i do zobaczenia na następnych zajęciach
 Byli sobie podróżnicy…
  Uczniowie klas 5a i 5d po zapoznaniu się z historią wielkich podróżników i ich odkryć wykonali lapbooki. A oto efekty ich pracy:
   Celem akcji jest włączenie młodego pokolenia w działalność na rzecz Rodaków, którzy w wyniku tragicznych losów znaleźli się poza granicami kraju oraz przygotowanie warunków i stworzenie przyjaznej atmosfery dla powracających do ojczyzny.
Główne cele przedsięwzięcia, to:
  • upowszechnienie historii Polski,
  • przygotowanie warunków i stworzenie przyjaznej atmosfery dla powracających Rodaków,
  • integracja społeczności lokalnych z Polakami z Kazachstanu,
  • rozwój kultury.
  W styczniu 2018 roku  odbył się cykl zajęć poświęcony wyżej wymienionej akcji. Uczniowie klas 6 i 7 zapoznawali się z historią naszych Rodaków, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i zesłani w głąb Rosji. Dowiedzieli się w jakich trudnych warunkach znaleźli się oni na obcej ziemi. Uczniowie wysłuchali wspomnień pani Haliny Kardynał z lat 1940-46 z Kazachstanu pt.„ Zsyłka”, a także zrealizowali scenariusz zajęć       w oparciu o film pt. „Ocalić od zapomnienia. Wspomnienia Zesłańców”.
  Patronat honorowy nad Akcją „Lekcja dla Rodaka” objęli: Stanisław Karczewski − Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Agnieszka Ścigaj − Poseł na Sejm RP, Anna Zalewska − Minister Edukacji Narodowej, Artur Chojecki − Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Krzysztof Marek Nowacki − Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Gustaw Marek Brzezin − Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Piotr Grzymowicz − Prezydent Olsztyna, Instytut Pamięci Narodowej, Związek Piłsudczyków RP.
                                                                                                                                                                                                                                                                                     D.Opałka

Lekcja  muzealna z historią w tle
   Uczniowie klas 6 oraz zajęć rozwijających zainteresowania historyczne zwiedzili wystawę w Muzeum Pro Memoria  Edith Stein w Lublińcu pt. „ Sąsiedzi – o jednej z najtrwalszych granic w Europie. Na wschodniej rubieży Górnego Śląska”.  Wystawa opisuje historię nieistniejącej już granicy oddzielającej wschodnią część Śląska od Królestwa Polskiego, a także opowiada o kilku interesujących aspektach funkcjonowania granicy i ciekawych miejscach: trudnościach i konfliktach, handlu czy tzw. Trójkącie Trzech Cesarzy .Prezentowane są na niej trównież nagrania audio - wspomnienia mieszkańców dawnego pogranicza.
  Linia graniczna w uproszczeniu wyznaczana przez bieg rzek Przemszy, Brynicy, Liswarty             i Prosny, była jedną z najtrwalszych granic w historii Polski, a zarazem jedną   z najstabilniejszych        w Europie Środkowej. Kolejne zmiany przynależności państwowej Śląska nie wpływały na jej przebieg.

D.Opałka
Rok dla Niepodległej
     Rok szkolny 2017/2018 został ogłoszony przez Minister Annę Zalewską „Rokiem dla Niepodległej”. Chcąc włączyć się w przygotowania do 100.rocznicy odzyskania niepodległości organizujemy w naszej szkole wiele akcji.
Zaczynamy od ogólnopolskiej kampanii zorganizowania  Dnia Patrioty i Patriotki XXI wieku, który poprzedzi cykl wydarzeń.
   Uczniowie zajęć  rozwijających zainteresowania historyczne  (Paulina, Oliwia, Natasza, Karolina Marta, Maja, Maciek i Borys) już pracują nad przygotowaniem zajęć o niepodległości dla najmłodszych  naszej szkoły, natomiast Klub Historyczny (Julka, Wiktoria, Paulina, Oliwia, Monika, Agata, Emilia, Zosia, Natalia) we współpracy z biblioteką szkolną organizują wystawę poświęconą Józefowi Piłsudskiemu- Marszałkowi Polski.  
Szczegóły wkrótce.
D.Opałka

    4 października 2017 roku w katowickim oddziale IPN-u „Przystanek Historia” odbyło się seminarium dotyczące ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię o tematyce historycznej mające na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez m.in wysłanie im kartek. Spotkanie skierowane było do nauczycieli, którzy zgłosili swoją szkołę do programu, a następnie wraz z uczniami będą realizować wyznaczone cele.
     Pierwszym z nich było wypisanie kartki do Powstańca oraz wypełnienia ankiety dotyczącej podstawowych informacji o patriotyzmie. Powyższe zadanie zostało już wykonane. Przechodzimy do kolejnego etapu.
     BohaterON – włącz historię to projekt, który  ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.
     Powstańcy  zasłużyli na naszą wdzięczność, pamięć i szacunek – akcja BohaterON pozwala każdemu na wyrażenie tego w symboliczny sposób.
D.Opałka

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego