PROJEKT COMENNIUS II W NASZEJ SZKOLE - UCZENIE PRZEZ KULTURĘ

 

 

          Nasza szkoła przystąpiła do dwuletniego międzynarodowego projektu europejskiego Comennius II. pod nazwą: Uczenie przez Całe Życie – Long Life Learning i w latach 2007 / 2009 będzie realizować wielostronny partnerski projekt szkół „Uczenie Przez Kulturę”.

W ramach tego projektu uczniowie, nauczyciele i społeczność lokalna zostaną zapoznani z tradycjami i zwyczajami kulturowymi krajów, które uczestniczą w projekcie. W naszym projekcie biorą udział uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych z Francji, Turcji, Litwy oraz naszej szkoły z Polski. Doświadczenia wzajemne informacje są realizowane w ramach działań projektu: wspólnych konkursów, wymiany korespondencji elektronicznej między uczniami i nawiązywaniem nowych przyjaźni i kontaktów.

 

SZKOŁY WSPÓŁPRACUJĄCE W RAMACH COMENIUSA II

1. FRANCJA - Sophie Deilhes - Ecole primaire de Saint Etinne de Maurs

2. LITWA - Virginia Kerdokiene - Darzelis Pradine Mokykla a Berzelisa

3. TURCJA -  Gaśksu Cebrail belaśren Alkaśa Retim Okulu

4. POLSKA -  Marcin Grabowski Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublińcu

 

 

 

WIZYTA ROBOCZA WE FRANCJI:  zobacz      

WIZYTA ROBOCZA NA LITWIE:   zobacz        

WIZYTA ROBOCZA W POLSCE:    zobacz       

WIZYTA ROBOCZA W TURCJI:       zobacz      

 

 

Sprawozdanie z realizacji zadań Comeniusa II „Uczenie przez kulturę” – 2007 – 2009

 

Powrót