bibliotekasp1

Przejdź do treści

Menu główne:

Elżbieta Kulisz
Barbara Janoszka
Telegraficzny skrót działalności biblioteki w roku szkolnym 2020/2021
 
 Akcja „Wakacje – sprawdzianem dobrych manier”

      Od połowy czerwca w naszej szkole trwała akcja „Wakacje – sprawdzianem dobrych manier”, zorganizowana przez bibliotekę i świetlicę szkolną. Jej celem było uświadomienie uczniom, że znajomość zasad dobrego wychowania jest przydatna zawsze i wszędzie w życiu każdego człowieka.
      W akcję licznie włączyli się wychowawcy klas i inni nauczyciele, ale przede wszystkim uczniowie, którym akcja była dedykowana. W trakcie jej trwania, powstały między innymi piękne plakaty oraz obrazki tematyczne, układano wierszyki i rymowanki związane z grzecznością, przeprowadzono cykl zajęć na temat savoir- vivre’u, w bibliotece szkolnej można było obejrzeć wystawę książek na temat uprzejmości i kulturalnego zachowania. Piękna pogoda umożliwiła przeprowadzenie pogadanek na temat dobrego wychowania na świeżym powietrzu – „O dobrych manierach pod chmurką”.
Organizatorki akcji - Halina Karczewska i Iwona Pawełczyk-Mukoid życzą wszystkim uczniom wspaniałych i bezpiecznych wakacji :)
Pamiętajmy – zabierzmy ze sobą dobre maniery na wakacje !!!
Akcja - Paszport czytelniczy

       Biblioteka szkolna zaprasza chętnych uczniów klas 1-4 do udziału w akcji czytelniczej „Paszport czytelniczy”. Akcja jest formą zabawy, nie wymaga skomplikowanych przygotowań. W bibliotece szkolnej czekają na uczniów paszporty, w których znajdują się propozycje czytelniczych aktywności. Każdy uczeń może wypełniać paszport samodzielnie, pracując z dowolnie wybraną książką: narysować jej głównego bohatera, wpisać ulubiony cytat, zaznaczyć na mapie, z której części świata pochodzi autor oraz zapisać najmilsze chwile wakacji. Na stronie okładkowej paszportu wpisujemy tytuły przeczytanych książek. We wrześniu, bibliotekarz ostempluje paszport, co upodobni go do prawdziwego paszportu ze stemplami z wyjazdów. Pragniemy, aby był to rodzaj pamiętnika czytelniczego, który znaleziony po latach, wywoła w uczniach bardzo sympatyczne i miłe wspomnienia. Książka, promowana przez akcję czytelniczą, może stać się świetną odskocznią od cyfrowej rzeczywistości. Mamy nadzieję, że realizacja akcji jest małym krokiem, by zadbać
o podtrzymanie czytelniczej aktywności w czasie wakacji.  
      Akcja organizowana jest przez miesięcznik „Biblioteka w szkole”.                                                                                                 
Zapraszamy do podróży po literackim świecie, do książkowej krainy wyobraźni. Wakacje z książką!!!

Halina Karczewska

 
NAJAKTYWNIEJ CZYTAJĄCY PIERWSZOKLASISTA I DRUGOKLASISTA

          W szkolnym konkursie „Najaktywniej czytający Pierwszoklasista i Drugoklasista” liderami okazali się:

Tytuł Najaktywniej czytającego Pierwszoklasisty zdobył – Piotr Pozarzyński kl. 1c

Tytuł Najaktywniej czytającego Drugoklasisty zdobył – Wiktor Mońka kl. 2c

Celem konkursu było kształtowanie nawyku systematycznego czytania, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci oraz promocja księgozbioru biblioteki szkolnej.

Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom gratulujemy wyników.
I i II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „NAJAKTYWNIEJ CZYTAJĄCY TRZECIOKLASISTA”
„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,
              jaką sobie ludzkość wymyśliła.”
                                                                                                           Wisława Szymborska
       Z radością informujemy, że w międzyszkolnym konkursie „Najaktywniej czytający Trzecioklasista” z terenu powiatu lublinieckiego, po raz kolejny najlepsze okazały się uczennice naszej szkoły.
I MIEJSCE: Paulina Geroska klasa 3b – 252 przeczytane książki
II MIEJSCE: Iga Gizińska klasa 3a – 136 przeczytanych książek
       Organizatorem konkursu była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu oraz biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu.
      Głównym celem konkursu było rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci, kształtowanie nawyku systematycznego czytania oraz promocja księgozbiorów biblioteki szkolnej.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej aktywności w czytaniu.
Halina Karczewska
 I miejsce i wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Czytelniczo-Plastycznym „Legendy i podania Górali województwa śląskiego”

 
 
    31 maja br. ogłoszone zostały wyniki międzyszkolnego konkursu czytelniczo-plastycznego „Legendy i podania Górali województwa śląskiego” skierowanego dla uczniów klas IV szkół podstawowych z powiatu lublinieckiego. Z radością informujemy, że:
I miejsce – Lena Mukoid klasa 4a
     Praca plastyczna wykonana do „Legendy o czerwonych bruclikach istebniańskich”
Wyróżnienie – Hanna Seget klasa 4c
     Praca plastyczna wykonana do „Legendy o zbójniku Klimczoku”
 
     Organizatorem konkursu była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu. Celem konkursu było:
 
Ø  upowszechnienie legend i podań o Góralach województwa śląskiego,
 
Ø  kształtowanie poczucia więzi ze swoją Małą Ojczyzną,
 
Ø  uwrażliwienie na wartość dziedzictwa kulturowego własnego regionu,
 
Ø  promowanie twórczości młodych artystów.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
 
Halina Karczewska
 
  Pamiętamy o Marii Konopnickiej – patronce naszej szkoły

 
 
   Z okazji rocznicy urodzin Marii Konopnickiej – patronki szkoły, w bibliotece przygotowana została gazetka ścienna przedstawiająca życie i twórczość autorki, wystawa książek oraz prace plastyczne nawiązujące do utworów Marii Konopnickiej, w wykonaniu uczniów naszej szkoły. W klasach edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy odbyły się spotkania czytelnicze, przybliżające postać naszej patronki.
 
Biblioteka szkolna
 
Projekt "Ekoeksperymentarium - graj i ratuj świat naprawdę"

   Biblioteka szkolna oraz wychowawcy i uczniowie klas 1-3 naszej szkoły, w ramach obchodów Dnia Ziemi, uczestniczyli w projekcie z zakresu edukacji ekologicznej - "Ekoeksperymentarium - graj i ratuj świat naprawdę", realizowanym pod patronatem Ministra Klimatu i Środowiska. Celem projektu było zachęcenie do: segregacji odpadów, oszczędzania wody i energii i świadomych iprzemyślanych zakupów.
   Ekoeksperymentarium uczy i rozwija dobre nawyki ekologiczne u dzieci. Pokazuje, jak świadomie robić zakupy, sprzątać czy oszczędzać wodę - wszystko w formie gry, odzwierciedlającej codzienne czynności. Tematyka ochrony środowiska czy ograniczenia konsumpcjonizmu, podane są w sposób atrakcyjnej gry dla najmłodszych, gdyż twórcy sięgają po proste komunikaty i działania. Nagrodą w grze jest przede wszystkim świadomość wprowadzania drobnych zmian, które zmieniają świat na lepszy.
    Dzięki wizycie w wirtualnym domu i łamigłówkom, ukrytym w jego pomieszczeniach, można łatwo zrozumieć, jak ogromne znaczenie dla naszego środowiska ma zmiana drobnych nawyków.
   Ekoeksperymentarium to opowieść o tym, że wielkie zmiany zaczynają się w domu. Dziękujemy serdecznie uczniom, nauczycielom i rodzicom za udział w cyklu zajęć w ramach realizacji tego projektu.
nauczyciel-bibliotekarz  Halina Karczewska
„Byłem jak   lipy szelest, na imię mi było Krzysztof” - 100. rocznica urodzin   Krzysztofa Kamila Baczyński
Życiorys
 
    Krzysztof Kamil Baczyński (pseudonim Jan Bugaj) urodził się 22 stycznia 1921 roku w Warszawie. Zmarł 4 sierpnia 1944 roku. Poeta, prozaik czasu wojny i okupacji. Był synem krytyka literackiego Stanisława Baczyńskiego i Stefanii, nauczycielki, autorki podręczników szkolnych.
    Baczyński od 1931 roku uczył się w Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie. W tej samej szkole w 1937 roku rozpoczął naukę w nowo utworzonym dwuletnim liceum ogólnokształcącym, w klasie o profilu humanistycznym. Maturę zdał na parę tygodni przed wybuchem II wojny światowej. Od jesieni 1942 roku studiował polonistykę na tajnym Uniwersytecie Warszawskim. W 1943 roku wstąpił do Szarych Szeregów. Dostał przydział do 2. Plutonu ,,Alek” 2. Kompanii ,,Rudy” Batalionu ,,Zośka”. Tuż po ukończeniu tajnej Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty Szarych Szeregów „Agricola” został zastępcą dowódcy 3. Plutonu 3. Kompanii Batalionu „Parasol”.
     W konspiracji Baczyński działał wraz z kolegami, z którymi kiedyś uczęszczał do szkoły - Tadeuszem Zawadzkim ,,Zośką”, Jankiem Bytnarem ,,Rudym”, Maciejem Aleksym Dawidowskim ,,Alkiem”. Był jednak przypadkiem szczególnym. Ze względu na jego talent pisarski dowódcy zdecydowali się wycofać go z czynnej służby, co świadczyło o fenomenie, jakim niewątpliwie był młody poeta. Krzysztof chciał jednak walczyć.Pierwsze próby poetyckie Baczyński podjął bardzo wcześnie, bo już około 1936 roku, czyli w latach gimnazjalnych. Jednak przyjmuje się, że dojrzałość pisarską osiągnął jesienią 1942 roku. Główny wpływ na jego twórczość wywarły przeżycia i doświadczenia lat wojny i okupacji oraz tradycja romantycznej poezji polskiej, szczególnie poezja Juliusza Słowackiego i Cypriana Norwida. Przyjaźnił się m.in. z Jarosławem Iwaszkiewiczem i Jerzym Andrzejewskim.
     Przełomową datą w życiu Baczyńskiego był dzień 1 grudnia 1941 roku. Młody poeta poznał wtedy swoją przyszłą żonę Barbarę Drapczyńską, która stała się dla niego, obok matki, najważniejszą osobą w życiu i twórczości. Poświęcił jej wiele utworów miłosnych. Ich miłość zakończyła się tragicznie. Obydwoje zginęli w Powstaniu Warszawskim. Krzysztof został śmiertelnie postrzelony 4 sierpnia 1944 roku. Miał wtedy 23 lata. O rok młodsza Barbara zmarła w niespełna miesiąc później, według niektórych relacji z tomikiem wierszy męża w dłoni...
   Poeta uznany został za jednego z czołowych twórców swojego pokolenia – reprezentował nurt tzw. pokolenia Kolumbów. Wykorzystując język wizyjno-symboliczny poezji romantycznej i katastroficznej wyrażał dramat doświadczeń historycznych i egzystencjalnych generacji czasu wojny. Od 1940 roku konspiracyjnie wydawał tomiki swoich wierszy („Zamknięty echem”, „Dwie miłości”, „Wiersze wybrane”, „Arkusz poetycki Nr 1”). W konspiracyjnej prasie i antologiach ukazywały się również jego liryki.
      Zachowały się wszystkie dzieła Baczyńskiego: ponad 500 wierszy, kilkanaście poematów i około 20 opowiadań. Do jego najbardziej znanych utworów należą: „Elegia o... [chłopcu polskim]”, „Z głową na karabinie”, „Na moście w Avinion" „Mazowsze”, „Historia”, „Spojrzenie”, „Pragnienia”, „Ten czas”, „Pokolenie”, „Gdy broń dymiącą z dłoni wyjmę...”, „Polacy”. Wiersze Baczyńskiego były śpiewane m.in. przez Ewę Demarczyk, Janusza Radka, Michała Bajora, Grzegorza Turnaua, Melę Koteluk. Baczyński był również autorem rysunków i grafik, np. ilustracji do swoich wierszy, projektował okładki własnych tomików.

Krzysztof Kamil Baczyński został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem za Warszawę.

Portret Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wykonała Klaudia Kurdasińska, kl. 8c

Bibliografia:
1.    Januszewski Tomasz, Słownik pisarzy i lektur dla szkół podstawowych. Warszawa : Oficyna Wydaw. Delta, 1996
2.   Muzeum Powstania Warszawskiego https://www.1944.pl/artykul/barbara-i-krzysztof-baczynscy.-tragiczna-histor,5076.html
3.   Portal II wojna światowa http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=biografia_krzysztof_kamil_baczynski
4.   Słownik pisarzy / [pod red. Jadwigi Marcinek]. Kraków : Wydaw. Zielona Sowa, cop. 2005
5.   Wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzysztof_Kamil_Baczy%C5%84ski

Twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w zbiorach bibliotek cyfrowych:


Ciekawe linki:
 Żyj zdrowo, jedz kolorowo
 
     W środę 24 lutego, świetlica i biblioteka szkolna zorganizowała zajęcia w ramach tematyki tygodniowej świetlicy pt. „ Żyj zdrowo, jedz kolorowo”. Celem zajęć było promowanie zdrowego stylu życia oraz zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania. Podczas prezentacji tematu uczniowie poznali piramidę zdrowego odżywiania, dowiedzieli się, jaki wpływ na zdrowie ma aktywność fizyczna, mieli okazję zobaczyć różnego rodzaju warzywa i owoce oraz wysłuchać krótkiego filmiku edukacyjnego. Poprzez wspólne ćwiczenie na tablicy, mogli utrwalić zdobytą podczas zajęć wiedzę. Podsumowaniem spotkania było przedstawienie teatrzyku kukiełkowego pt. „Na straganie” J. Brzechwy, w którym udział brały dzieci uczęszczające na świetlicę szkolną. Wszyscy uczniowie bardzo chętnie i aktywnie brali udział w spotkaniu. Na zakończenie chętne osoby otrzymały karty pracy do ćwiczeń w domu.
 
Halina Karczewska i Dagmara Serafin
 
 
PASOWANIE NA CZYTELNIKA

 
      Pierwsze spotkanie z biblioteką szkolną to wyjątkowa uroczystość, a pierwsze wypożyczenie książki powinno na długo pozostać w pamięci dziecka. Nic więc dziwnego, że ślubowanie przyszłych czytelników z klas 1a, 1b i 1c, które odbyło się   8 lutego br. było dla nich ogromnym przeżyciem. A wszystko zaczęło się od pogadanki, z której dzieci dowiedziały się dlaczego warto czytać książki, jak je szanować. Zapoznały się z regulaminem biblioteki szkolnej i sposobem wypożyczania książek w czasie pandemii.
 
     Święto pasowania na czytelnika nawiązywało do Dnia Postaci z Bajek. Zarówno pierwszoklasiści, jak i uczniowie klas 2 i 3 przebrali się za postacie z różnych bajek i baśni, wszyscy bawili się wyśmienicie. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.
 
    Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie musieli wykazać się znajomością bajek i bajkowych postaci, z czym poradzili sobie na szóstkę, następnie wysłuchali próśb książki. Po takim wprowadzeniu, uroczyście przyrzekły, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika oraz wypożyczenie pierwszej książki. Były również upominki: Wyprawka Czytelnicza (książka i materiały edukacyjne) w ramach projektu „Mała książka – wielki człowiek”, dyplom, zakładka i słodycze. Uroczystość uświetnił występ uczniów Kółka Teatralnego z klasy 3a w przedstawieniu „Spotkanie z książką”, pod kierunkiem pani Sandry. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze. Po takim wspólnym spotkaniu biblioteka będzie kojarzyła się najmłodszym uczniom z miejscem bezpiecznym, przyjaznym i radosnym, gdzie uczniowie są zawsze mile widziani.
 
Halina Karczewska
Akcja czytelnicza „Bilet powrotny do biblioteki”
         Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w akcji czytelniczej „Bilet powrotny do biblioteki” uczniów klas 2 i 3. Akcja jest formą zabawy dla uczniów, do której zapraszamy także rodziców.
         Uczniowie otrzymują bilety powrotne do biblioteki szkolnej, na których znajdują się ikonki ilustrujące kategorie książek oraz legenda.
Podczas każdej wizyty w bibliotece uczeń może poprosić o książkę z danej kategorii. Po oddaniu nauczyciel-bibliotekarz kasuje odpowiednią ikonkę. Po skasowaniu całego biletu uczeń otrzymuje dyplom. Akcja organizowana jest przez miesięcznik „Biblioteka w szkole”.
Bilety zostały już rozdane! Zapraszamy do biblioteki!
Szczegóły akcji: https://biblioteka.pl/artykul/Bilet-powrotny-do-biblioteki/10292
Sukces Wiktorii w XII Powiatowym Konkursie Plastycznym „Baśnie, legendy i podania Górnego Śląska”

   Ogłoszono wyniki XII Powiatowego Konkursu Plastycznego „Baśnie, legendy i podania Górnego Śląska”, zorganizowanego przez bibliotekę szkolną oraz Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie Filię w Lublińcu. Adresatami konkursu byli uczniowie 5 klas szkół podstawowych z powiatu lublinieckiego. Uczestnicy mieli za zadanie zilustrować dowolną baśń, legendę lub podanie z Górnego Śląska.

Do konkursu przystąpiło 7 placówek oświatowych.

Jury przyznało:
I MIEJSCE:
Wiktoria Klyta, Szkoła Podstawowa w Pawonkowie – legenda „Bazyliszek w koronie”
II MIEJSCE:
Wiktoria Mikulska, Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublińcu – legenda „Syrena”
Maja Kaczmarczyk, Szkoła Podstawowa w Pawonkowie – legenda „Bazyliszek w koronie”
III MIEJSCE:
Maja Mańka, Szkoła Podstawowa w Kośmidrach – legenda „Studnia trzech braci”
WYRÓŻNIENIE:
Dawid Grychtoł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – legenda „Czy duch księcia straszy?”
Kinga Woźniak, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lublińcu – legenda „Czy duch księcia straszy?”
Zwycięzcom gratulujemy!
Biblioteka szkolna

 
Wyniki konkursu literackiego
Szkolny konkurs literacki na wiersz o Kubusiu Puchatku rozstrzygnięty:
I miejsce – Amelia Ryłko
II miejsce – Maja Łopacińska
III miejsce – Marlena Bazan
Gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.
Biblioteka i świetlica szkolna
Urodziny Kubusia Puchatka
W ramach obchodów 94. urodzin Kubusia Puchatka, uczniowie pierwszych klas naszej szkoły, uczestniczyli w „Wielkiej urodzinowej niespodziance dla Puchatka” – inscenizacji w wykonaniu uczniów klasy 3a, pod kierunkiem pani Sandry. Dzieci wysłuchały również krótkiej historii powstania Kubusia Puchatka, złożyły solenizantowi życzenia urodzinowe i odśpiewały uroczyste 100 lat.
Halina Karczewska i Iwona Pawełczyk-Mukoid

 Październik – Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
         Nasza biblioteka szkolna, jak co roku, włączyła się w obchody Międzynarodowego Święta Bibliotek Szkolnych. Święto ma na celu zwrócenie uwagi na ogromną rolę biblioteki w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. Tegorocznym tematem przewodnim było hasło: „Z książką Ci do twarzy”. W ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych w bibliotece przygotowana została wystawa książek i gazetka tematyczna nawiązująca do święta. Uczniowie klas pierwszych zobaczyli inscenizację pt. „Wielka urodzinowa niespodzianka dla Puchatka” w wykonaniu uczniów klasy 3a, pod kierunkiem pani Sandry. Dzieci poznały również historię powstania książki o przygodach małego misia. Z okazji święta biblioteki zorganizowany został szkolny konkurs literacki na wiersz o Kubusiu Puchatku.Wszystkim czytelnikom serdecznie dziękujemy.
Biblioteka szkolna
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w naszej szkole

       29 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Akcja, zainicjowana przez Polską Izbę Książki, obchodzona jest co roku 29 września w rocznicę urodzin Janiny Porazińskiej – poetki, prozaika, autorki wielu znanych książek dla dzieci. Jej celem jest promowanie idei głośnego czytania dzieciom oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych.
       W tym dniu zapraszamy wszystkich uczniów do wspólnego, głośnego czytania podczas pierwszej lekcji. Mamy nadzieję, że święto zachęci wszystkich do czytania przez cały rok.
Biblioteka szkolna


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego