Kontakt - szkoła_podstawowa_nr_1

Przejdź do treści

Menu główne:

Informacje

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublińcu
im. Marii Konopnickiej

ul. Sądowa 9  42-700 Lubliniec
telefon: 34 3511411  fax: 34 3511411
e-mail: sp1lubliniec@wp.pl
ADRESY POCZTY ELEKTRONICZNEJ PRACOWNIKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 w LUBLIŃCU
Wręczycka Bożena – dyrektor szkoły
b.wreczycka@sp1.lubliniec.pl
Jaskuła Ewa – wicedyrektor szkoły
e.jaskula@sp1.lubliniec.pl
Cetnerowska Grażyna – wicedyrektor szkoły
g.cetnerowska@sp1.lubliniec.pl
Siluk Małgorzata - pedagog
m.siluk@sp1.lubliniec.pl
Smela Sylwia - psycholog
s.smela@sp1.lubliniec.pl
Anioł Anna
a.aniol@sp1.lubliniec.pl
Bawor Aleksandra
a.bawor@sp1.lubliniec.pl
Bala Krzysztof
k.bala@sp1.lubliniec.pl
Blondzik Monikam.blondzik@sp1.lubliniec.pl
Bogacka Ewa
e.bogacka@sp1.lubliniec.pl
Borecka Joanna
j.borecka@sp1.lubliniec.pl
Breguła Agnieszka
a.bregula@sp1.lubliniec.pl
Brzezina Danuta
d.brzezina@sp1.lubliniec.pl
Budzyńska-Surma  Małgorzata
m.budzynska-surma@sp1.lubliniec.pl
Drab Marzena
m.drab@sp1.lubliniec.pl
Dudek – Marszoł Teresa
t.dudek-marszol@sp1.lubliniec.pl
Dyksik Anna
a.dyksik@sp1.lubliniec.pl
Gałązka Barbara
b.galazka@sp1.lubliniec.pl
Gawlik Alicjaa.gawlik@sp1.lubliniec.pl
Golek Anna
a.golek@sp1.lubliniec.pl
Grabowski Marcin
mgrabowski@sp1.lubliniec.pl
Hain Mariola
m.hain@sp1.lubliniec.pl
Janoszka Barbara
b.janoszka@sp1.lubliniec.pl
Kansy Sylwia
s.kansy@sp1.lubliniec.pl
Karczewska Halina
h.karczewska@sp1.lubliniec.pl
Kempa Grażyna
g.kempa@sp1.lubliniec.pl
Kompała Paweł
p.kompala@sp1.lubliniec.pl
Kowalik Marzena
m.kowalik@sp1.lubliniec.pl
Kulej Agnieszka
a.kulej@sp1.lubliniec.pl
Kulisz Elżbieta
e.kulisz@sp1.lubliniec.pl
Lach Aneta
a.lach@sp1.lubliniec.pl
Ligendza Alina
a.ligendza@sp1.lubliniec.pl
Lukosek Teresa
t.lukosek@sp1.lubliniec.pl
Maciejewska Jolanta
j.maciejewska@sp1.lubliniec.pl
Malcher Kazimierz
k.malcher@sp1.lubliniec.pl
Marek Edyta
e.marek@sp1.lubliniec.pl
Musiol – Musik Krystyna
k.musiol-musik@sp1.lubliniec.pl
Ogiołda Wioletta
w.ogiolda@sp1.lubliniec.pl
Opałka Dorota
d.opalka@sp1.lubliniec.pl
Pawełczyk - Mukoid Iwona
i.pawelczyk-mukoid@sp1.lubliniec.pl
Pilarz Anita
a.pilarz@sp1.lubliniec.pl
Piowczyk Barbara
b.piowczyk@sp1.lubliniec.pl
Plewnia Ewa
e.plewnia@sp1.lubliniec.pl
Płuska Agata
a.pluska@sp1.lubliniec.pl
Podobińska Jadwiga
j.podobinska@sp1.lubliniec.pl
Poloczek Małgorzata
m.poloczek@sp1.lubliniec.pl
Richter Adam
a.richter@sp1.lubliniec.pl
Schleier – Kamińska Sabina
s.schleier-kaminska@sp1.lubliniec.pl
Siemiradzka Ewae.siemiradzka@sp1.lubliniec.pl
Skubała Sandra
s.skubala@sp1.lubliniec.pl
Sobolewska Aleksandra
a.sobolewska@sp1.lubliniec.pl
Stępniewska - Pyrkosz Agnieszka
a.stepniewska-pyrkosz@sp1.lubliniec.pl
Suchara Arkadiusz
a.suchara@sp1.lubliniec.pl
Syczewska Jolanta
j.syczewska@sp1.lubliniec.pl  
Szaforz Janina
j.szaforz@sp1.lubliniec.pl
Szeląg Jolanta
j.szelag@sp1.lubliniec.pl
Ślęzak Grażyna
g.slezak@sp1.lubliniec.pl
Ślęzak Henryk
h.slezak@sp1.lubliniec.pl
Ślusarczyk Joanna
j.slusarczyk@sp1.lubliniec.pl
Telma Aleksandra
a.telma@sp1.lubliniec.pl
Toma Krystyna
k.toma@sp1.lubliniec.pl
Torchalska Katarzyna
k.torchalska@sp1.lubliniec.pl
Tyczka Patrycja
p.tyczka@sp1.lubliniec.pl
Wasser Ilona
i.wasser@sp1.lubliniec.pl
Warzyńska Monikam.warzynska@sp1.lubliniec.pl
Wojsyk Małgorzata
m.wojsyk@sp1.lubliniec.pl
Wołyńska Barbara
b.wolynska@sp1.lubliniec.pl
Wilczek Katarzyna
k.wilczek@sp1.lubliniec.pl
Zyśko Monika
m.zysko@sp1.lubliniec.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Adam Adamczyk
tel.34 351 37 94
e-mail: iod@cuw.lubliniec.pl
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lublińcu ul. Sądowa 9, 42-700 Lubliniec, tel. 343511411
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego