Działania - pedagog

Przejdź do treści

Menu główne:

Działania wychowawczo - profilaktyczne
w roku szkolnym 2018/2019
Bezpieczne wakacje
    10 czerwca uczniów klas I – VIII odwiedzili pracownicy Straży Ochrony Kolei z Tarnowskich Gór, Starszy Przodownik Pan Maciej Wiśniewski i Przodownik Pan Tomasz Sowa. Przeprowadzili zajęcia wychowawczo – profilaktyczne w klasach młodszych, a w starszych apele profilaktyczne. Tematyka dotyczyła bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wakacji. Dla swoich kolegów przestrogi mieli też uczniowie klasy VI „d”. Przypomnieli zasady bezpieczeństwa nad wodą, w podróży i w domu.
     Życzymy Wam wakacji pełnych radości, nowych i dobrych znajomości oraz wypoczynku. Wracajcie cali i zdrowi!
Małgorzata Siluk

„Nasze obowiązki nie są takie straszne”
    „Nasze obowiązki nie są takie straszne” to innowacja edukacyjno – wychowawcza, która była realizowana w klasie I „c”. Innowacja powstała w oparciu o bajkę „Potwór z tęczowego lasu” autorstwa Pani Agnieszki Kulej.
    Dzieci poznały przygody głównej bohaterki Bianki oraz zwierząt z zaczarowanego lasu. Systematycznie uzupełniały „indywidualną kartę motywującą do wypełniania obowiązków” i brały udział w konkursie plastycznym „Bianka i zaczarowany las”. Uczestniczyły również w zajęciach wychowawczych o prawach i obowiązkach dziecka.
Małgorzata Siluk

Warsztaty profilaktyczne „Debata”

     W kwietniu i maju br. odbyły się warsztatowe zajęcia profilaktyczne „Debata”, w których uczestniczyły klasy: 6a, 6b, 6d, 5a, 5b, 5c, 5d.
    Program „Debata” jest rekomendowany przez PARPA i ma charakter „krótkiej interwencji profilaktycznej w grupie”. Program skierowany jest do uczniów wieku 11 – 12 lat, bowiem zakłada się, że te dzieci są przed inicjacją alkoholową. W Debacie wykorzystano metody interaktywne odwołujące się do dialogu motywującego. Prowadzone były wg scenariusza składającego się z logicznie powiązanych ze sobą elementów do których należą:
• tworzenie klimatu wspólnoty i ustalenia zasad pracy obowiązujących na zajęciach,
• sondaż, którego celem jest modyfikowanie przekonań normatywnych,
• przekaz wiedzy na temat alkoholu etylowego i historii jego używania,
• „burza mózgów” na temat korzyści i szkód związanych z używaniem alkoholu, której celem jest zmiana stereotypów oraz zweryfikowanie mitów związanych z alkoholem,
• proste scenki dramowe ilustrujące negatywne konsekwencje/straty związane z piciem alkoholu,
• zabawy dydaktyczne,
• promowanie zabawy bez alkoholu (wykorzystanie skeczu)
• praca grup nad „tym co nas może chronić”
                                                                                Małgorzata Siluk
„Przemyślany wybór szkoły i zawodu”

    Przed ósmoklasistami ważna decyzja dotycząca wyboru szkoły, a co za tym idzie, zastanowienie się nad przyszłym zawodem. Jest to dylemat wielu młodych ludzi wkraczających na drogę swojej przyszłości zawodowej. Dlatego, aby pomóc naszym uczniom w podjęciu decyzji w szkole odbyły się warsztaty zawodoznawcze. Zajęcia przeprowadziła Pani Marzena Barwicka – pracownik Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lublińcu.
                                                                                            Małgorzata Siluk


Cykl działań profilaktycznych

      Od października odbywało się szereg działań o charakterze profilaktycznym skierowanych do uczniów klas I – VIII.
      Najmłodsi uczestniczyli w programie wychowawczo - profilaktycznym „Cukierki”, obejrzeli teatrzyki „Psoty nie z tej ziemi” oraz „W krainie bajtów”.
    W klasach IV – VIII przeprowadzono zajęcia obejmujące zagadnienia z szeroko pojętej profilaktyki ( mechanizmy uzależnienia, czynniki zapobiegające, formy spędzania czasu wolnego, efektywne komunikowanie się, podejmowanie decyzji, asertywne odmawianie). W naszej szkole gościli także trenerzy z Centrum Działań Profilaktycznych oraz Ośrodka Profilaktyki i Edukacji, którzy przeprowadzili w klasach V- VII warsztaty zapobiegające inicjacji alkoholowej, narkotykowej czy nikotynowej.
     Uczniowie też objęci byli „Ogólnopolską diagnozą społeczną 2018” w ramach której nauczyciele informatycy przeprowadzili badania ankietowe na platformie internetowej. Wyniki ankiety posłużą do ukierunkowania dalszej pracy profilaktycznej.
    Ponadto w szkole zorganizowano konkursy „Antyreklama dla alkoholu” i „Zdrowo i aktywnie bez narkotyków”. Zwycięzcy konkursów zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi na uroczystym apelu.
      W ciągu tego okresu wręczano uczniom Pochwały Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublińcu za prawość i uczciwość w postępowaniu.

                                                            Anna Kopyciok, Małgorzata Siluk, Sylwia Smela

Nasze działania profilaktyczne

      Nasze działania zaczęliśmy od apeli wychowawczo – profilaktycznych. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia filmiku „Wszystko co dajesz wraca” i refleksji nad swoim zachowaniem. Wręczone zostały Pochwały Dyrektora szkoły za uczciwość i prawość w zachowaniu oraz dyplomy i nagrody za zeszłoroczny konkurs literacko –plastyczny w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018”.
    Najmłodsi uczniowie obejrzeli teatrzyk „Poskromienie nieznośnego smoka”, a w  klasach IV - VIII nadal trwają zajęcia zapobiegające niewłaściwym zachowaniom i mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniom.
      Przed nami jeszcze ogólnopolska diagnoza społeczna uczniów w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
Małgorzata Siluk

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego